တုိင္းဧရာ၊ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္၌ မုိးဆက္လက္ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးမႈဒဏ္ဆက္လက္ခံစားေနရ

...

ျမန္မာႏုိင္ငံေအာက္ပုိင္းတြင္ မုိးပုိေနဦးမည္

...

ဒါးကျမစ္ေရ ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ အတြင္း ေျမနိမ့္ပိုင္းရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ရွိ လမ္းမ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ား ေရဝင္နစ္ျမဳပ္

...

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဘိန္းစိမ္းမ်ားဖမ္းဆီးရမိ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဆဒုံးၿမိဳ႕နယ္ ဆဒုံးေရတံခြန္တြင္ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ ညေနက...

မေလးရွားႏုိင္ငံ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားမွ ကေလးၿမိဳ႕နယ္သား ၁၆ ဦး မိသားစုမ်ားထံျပန္လည္ေရာက္ရွိ