နိုင္ငံျခားသားမ်ား ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးနိုင္ရန္ ႏုိင္ငံျခားေရးရာမူ၀ါဒ ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပထားဟုဆို

ျမန္မာနိုင္ငံသို႕ လာေရာက္မည့္ နိုင္ငံျခားသားမ်ား ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ...

ေဆးရံုတြင္ က်န္းမာေရး၀န္းထမ္းမ်ား၏ ၀တၱရား ပ်က္ကြက္မွဳမ်ားကို သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ တင္ျပတိုင္ၾကားနိုင္ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့ ၀န္ၾကီးဆို

...

၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား လမ္းပိုင္း၌ ကိုရီးယားတြဲသစ္ ၃၆ တြဲကို အစားထုိးေျပးဆြဲေပးရန္ စီစဥ္ထား

...

အလုပ္အမႈေဆာင္အသစ္စာရင္းထုတ္ျပန္ျပီးေနာက္ ရွမ္းျပည္ရိွ ျမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕မွ NLDပါတီ၀င္မ်ားႏႈတ္ထြက္စာတင္ၾကျပီး ဦး၀င္းထိန္ကိုပါ CEC အဖြဲ႔မွထြက္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားရွိလာ

...

လိႈင္သာယာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ နယ္ထိန္းတစ္ဦး ဓားထိုးခံရသျဖင့္သဆုံး

...

ေစာ္ဘြားသမီး၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရိွေနေသာ ေညာင္ေရႊေဟာ္နန္းကို ဟိုတယ္ညေစ်းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမွာ မွန္ကန္ဟု ဟိုတယ္ ခရီး၀န္ၾကီးဆို