ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ေရြ႕ေျပာင္းခံရသည့္ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ အစိုးရအဆက္ဆက္ တိုက္တြန္းသြားမည္ဟုဆို

...

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိအဆင့္ျမင့္ ဟိုတယ္မ်ား၏ ပ်မ္းမွ် အခန္းခမ်ားမွာ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားသည္ဟုဆို

...

အကယ္ဒမီေမသန္းႏုကို ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၄၂၀ ျဖင့္ ရန္ကင္းရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ထား

...

ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစလွ်င္ ေထာင္ငါးႏွစ္ထိ ခ်မွတ္ႏုိင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္တင္

...

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း နည္းပညာတတ္ေျမာက္ျပီးသူ သုည ဒသမ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေသး ဟုဆို