ျမန္မာႏုိင္ငံ ေအာက္ပုိင္းေဒသတုိ႔တြင္ မုိးဆက္လက္ ႀကီးႏုိင္

...

မင္းဓမၼဥယ်ာဥ္ ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာ အိမ္ခန္းမ်ား ကိုယ္ပိုင္အိမ္မရွိသူ၊ ႏိုင္ငံပိုင္အိမ္ခန္းယူထားျခင္း မရွိသူ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

...

ေခ်ာင္းေရ တိုက္စားမႈေၾကာင့္ မႏၲေလး- ျပင္ဦးလြင္- လားရႈိး ရထားသံလမ္း တံတား က်ိဳးက်

...

ေက်ာက္ျဖဴ ကူမင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚရိွ တရုတ္၊ လင္ခ်န္းမွ ခရီးသည္ႏွစ္သန္း ျမန္မာနိုင္ငံသို႕ လာေရာက္ လည္ပတ္နိုင္ရန္ တင္ျပထား

...

TD Eleven မုန္တိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပုိင္း ၾသဂုတ္ ၂၁ ၀န္းက်င္တြင္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္

...

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္ စတင္ခ်ိန္တြင္ ကိုးကန္႔ ၊ တအာင္းပေလာင္ ၊ ေအေအရခိုင္အဖြဲ႔တို႔ ၂၁ ပင္လံုတက္မည္ဟု ေၾကညာ