အင္းေတာ္ၾကီးေဒသတြင္ မူူးယစ္တရားခံ ဖမ္းလာသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ တိုက္ခိုက္ခံရ

...

ျမန္မာဆန္ေစ်းၾကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္မွ ျမန္မာဆန္ မ၀ယ္ျဖစ္ဘဲ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ထိုင္းတို႔မွ ၀ယ္ယူ

...

NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို လိုရာဆြဲအသုံးျပဳခဲ့ဟု တပ္မေတာ္ေ၀ဖန္

...

ေမာင္းသူမဲ့ကား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္း မွ်ေ၀ရန္ သမၼတအုိဘားမား လမ္းညႊန္

...

အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈနဲ႔ အဆိုးထဲက အေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္မႈကို ေမ်ွာ္ၾကည့္ျခင္း \\ သတင္းေဆာင္းပါး \\

လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အစဥ္အဆက္ ျဖစ္ခဲ့တဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႔...

ပတ္၀န္းက်င္ကေျပာတဲ့ အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္အေၾကာင္း