ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကတိစကားျဖစ္သည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မ ေစ်းသစ္ မတုိးခ်ဲ႕ႏိုင္ေသး

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမဳိ႕မေစ်းရွိ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သားငါးအေရာင္းေစ်းတန္း
ကုိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အသစ္တည္ေဆာက္ေပးရန္ ျပည္နယ္

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္သား ႏွစ္ေထာင္၀န္းက်င့္ခန္႔ရွိရာ ငါးရာခန္႔ ႀကိဳတင္မဲစတင္ေပးမည္ဟုဆို

ခ်င္းျပည္နယ္ အေျခစိုက္ တပ္ရင္းမ်ားမွ တပ္မေတာ္သား မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ

ႏွစ္ေထာင္၀န္းက်င္ရွိၿပီး ႀကိဳတင္မဲေပးမည့္သူ ငါးရာ နီးပါးရွိေနကာ ႀကိဳတင္မဲ

အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးကို နီေပါႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ အမ်ိဳးသမီး သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္

နီေပါလႊတ္ေတာ္သည္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး လွုပ္ရွားသူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ Bidhya
Devi Bhandari ကို ႏိုင္ငံ၏ ပထဆံုးေသာ အမ်ိဳးသမီးသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္
လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္မ်ားထက္ အမိႈက္မ်ား ပိုမိုမ်ားစြာစြန္႕ပစ္ျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ျပည္သူအခ်ိဳ႕ကေ၀ဖန္

သီတင္းကြ်တ္ လျပည္႔ေန႕တြင္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရာေနရာမ်ား၌ ယခင္ႏွစ္
မ်ားထက္ အမိႈက္မ်ား ပိုမိုစြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ျပည္သူအခ်ိဳ႕၏ ေ၀ဖန္
ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

မဲလိမ္မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာႏွစ္ရာေက်ာ္ ျပည္တြင္းသို႔ မဲလာေပးမည္ ဟုဆုိ

မဲလိမ္မည္ကို စုိးရိမ္သည္က တစ္ေၾကာင္း ၊ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ တတ္ႏုိင္သည့္
ဘက္မွ အကူအညီ ေပးခ်င္သည့္အတြက္ တစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္ အတိအက် မထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသး

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ဆယ္ရက္သာ လိုသည့္အခ်ိန္အထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုး
မဲေပးခြင့္ရွိသူ အေရအတြက္အား အတိအက် မသိရေသးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ သိရွိရသည္။

မဲဆႏၵရွင္အပိုႏွင္႔ သက္ေသခံလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းေၾကာင္႔ မဲလိမ္မဲခိုးမည္ကို NLD စိုးရိမ္ဟုဆို

မဲစာရင္းတြင္ မဲဆႏၵရွင္ အပိုပါဝင္ေနမႈႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္သက္ေသခံ လက္မွတ္
ထုတ္ေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲလိမ္မဲခိုးမႈမ်ား ျဖစ္လာမည္ကို

ေသနတ္သံမ်ားကုိ တိတ္ေစမည့္ ေခါင္းေဆာင္ကုိ ကခ်င္ေဒသခံမ်ား ေရြးခ်ယ္မည္ဟု ဆုိ

ကမၻာ႔အရွည္ၾကာဆံုး ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္တြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အစုိးရတပ္ကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါး ဆန္႔က်င္ တုိက္ခုိက္ေန သည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္လည္း ပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏ...

မြတ္ဆလင္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ညစ္ညမ္းေစသည္ဟု ဦး၀ီရသူက 60Minutes အင္တာဗ်ဴ းတြင္ ေျဖၾကား

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ လူၾကည့္အမ်ားဆုံး အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ သည့္ 60 Minutes မွ အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ Bill Whitaker သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရး လူမူေရး ဘာသာေရးနယ္ပယ္မွာ ပုဂၢိဳ...

မိုင္းရွဴး၊ ေက်းသီး၊ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ အေျခအေနရွိဟုဆို

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွ နယ္ေျမအခ်ိဳ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေရြ႕ဆိုင္းေပးရန္

ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရိွေသာ္လည္း မိုင္းရွဴး၊ ေက်းသီး၊ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္

Pages