နာဂေဒသတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း နည္းပါးေသာေၾကာင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ကာလကို တစ္ႏွစ္မွ ၆ လသို႔ ေလ်ွာ့ေပး

...

ျမန္မာနယ္ေျမထဲတြင္ အိႏၵိယအစိုးရတပ္ႏွင့္ NSCN-K နာဂအဖြဲ႔တိုက္ပြဲျဖစ္ဟု နာဂ ဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီေျပာ

ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္က အိႏၵိယအစိုးရတပ္ႏွင့္ နာဂအမ...

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ား က်င့္၀တ္ လက္မွတ္ေရး ထိုးပြဲသို႔ ေအဂ်င္စီ တစ္၀က္ေလာက္သာ လာေရာက္လက္မွတ္ေရးထိုး

...

BRT လမ္းေၾကာင္း ၃ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ေျပးဆြဲမည္

BRTယာဥ္လိုင္း၏ လမ္းေၾကာင္း(၃)ကို ယာဥ္အစီးေရ (၂၀)ျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေျပးဆြဲေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း YBPC Co.Ltd မွ သိရသည္။

အာမခံခ်က္ရိွျပီး အဓိပၸာယ္ျပည့္၀ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ တက္လွမ္းႏိုင္ေရး အတြက္ ၾကိဳးပမ္းမည္ဟု UNFC တပ္ေပါင္းစုထုတ္ျပန္

...

ခြင့္ျပဳပုံစံႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနမႈ အိမ္ရွင္ႏွင့္ လိုင္စင္ရႀကီးၾကပ္ အင္ဂ်င္နီယာအား အေရးယူမည္