ျပည္ပခရီးစဥ္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိေသာ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား တရားဝင္ေၾကာ္ျငာ ထည့္ျခင္းအား တိုင္ၾကားပါက အေရးယူမည္

...

မုတ္သံုေလ အားအသင့္အတင့္ရွိ၊ ျမန္မာ အထက္ပုိင္းတြင္ မုိးဆက္လက္ပုိႏုိင္

...

ေလျပင္းတိုက္ခတ္၍ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ

...

ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီမွ ျပန္ၾကားေရးဒုတာ၀န္ခံ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ဟုဆုိကာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၌ ေဒသခံငါးေထာင္ခန္႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္ဖို႔ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ သီးသန္႔သူ႕ကိုယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔လုပ္ဖို႔ထက္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတရားအျမင္ေတြ ျမင္တတ္ဖို႔လိုတယ္ || အင္တာဗ်ဴး ||

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အ...

ရန္ကုန္-ဒလ ျမစ္ကူးတံတားကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထား

လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္-ဒလ ျမစ္ကူးတံတားကို ကိုရီးယားနိုင္ငံ ၏ေခ်းေငြျဖင့္အျပီးသတ္တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး
၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေထာက္ၾကန္႔တြင္ ရဲအရာရွိေဟာင္း မိသားစုအသတ္ခံရမႈျဖစ္ပြား

ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းခန္႔က ေထာက္ၾကန္႔၊ ေရႊနံသာေက်းရြာ