ဂ်ာမနီ ညေစ်း တိုက္ခိုက္မႈ က်ဴးလြန္သူအျဖစ္ သံသယရိွသူ အီတလီတြင္ ေသဆံုး

...

ေထာင္ဒဏ္က်ခံေစရန္ အမိန္႕ခ်မွတ္ခံရသူ လယ္သမား မိသားစုမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စုေလးခုခန္႔မွာ ကေလးငယ္မ်ားသာ က်န္ရွိ

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ကြန္လုံေက်းရြာအုပ္စု ေရပူေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ၇၂ ဦးကို တပ္ပိုင္ေျမအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္မႈျဖင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးက ေထာင္ဒဏ္တစ္လစီ က်ခံရန္ အမိန္...

“၀” တပ္ဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေပါက္ယိုခ်န္းႏွင့္ UNFC ဒုတိယ ဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာ တို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး

...

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၂၆၂ ဦးကို ခြင့္ျပဳေပးၿပီးျဖစ္

...

KIA ႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္ရန္ ၾကံစည္သည္ ဆိုျပီး မြတ္ဆလင္ ၄ ဦးကို တစ္သက္တစ္ကၽြန္းျပစ္ဒဏ္ခ်

...

သတင္းလြတ္လပ္စြာ ရယူခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ၈ ျမိဳ႕နယ္မွ သတင္းေထာက္မ်ား ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးေရွ႕ ဆႏၵျပ