မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ တိုက္ခန္းေပါင္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ လာမည့္နွစ္တြင္ ေရာင္းခ်ေပးမည္

...

ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ပုညႇက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္

...

အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာက္ယွက္ခံရမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာဟု IPU က ထုတ္ျပန္

...

ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္း ရန္ကုန္-စင္ကာပူ ခရီးစဥ္ တုိးခ်ဲ႕မည္

ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္း (MNA) သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁ မွစတင္ကာ ရန္ကုန္- စင္ကာပူ ခရီးစဥ္ကုိ တစ္ပတ္လွ်င္ ငါးႀကိမ္ တုိးခ်ဲ႕ ပ်ံသန္းသြားရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု သိရသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ စတင္အသက္၀င္မည့္အခ...

NLD မအူပင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က NLD တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အပါအ၀င္ေလးဦးကို အမႈဖြင့္

...

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ဗ်ဴရို (FBI)က ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို သင္တန္းေပး

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ဗ်ဴရို (FBI) ႏွင့္ ျ...