ဘဂၤါလီအေရးအေပၚ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းအခ်ိဳ႕၏ အလြန္အကြ်ံ ႀကီးထြားေအာင္ ေရွ႕တန္းတင္မႈမ်ားကုိ အေမရိကန္သံအမတ္ေဟာင္း ေ၀ဖန္

ဘဂၤါလီအေရး အက်ပ္အတည္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လူ႕႔အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ေ၀ဖန္သူမ်ားအျမင္တြင္ အထင္ျမင္လြဲမွားမႈမ်ား ေဖာင္းကားေနသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ...

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ထိေရာက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွန္ႏိုင္ရန္ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္

...

သတင္းေထာက္ ကိုစိုးမိုးထြန္း၏ စ်ာပနအခမ္းအနားက်င္းပ

...

ေမာင္ေတာေဒသတြင္ Noor Ayesha အမ်ဳိးသမီး အဓမၼက်င့္ခံရမႈ ျဖစ္ ပြားျခင္း မရွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္

...

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ အေလအထမ်ား ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

...

ပုဒ္မ ၆၆ ဃ မွာ ဒီဂ်စ္တယ္ ေလာကအတြက္ ျပသ၁နာမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုသာျဖစ္ဟု ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဖိုရမ္ ထုတ္ျပန္

...

တအာင္းTNLA မွ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ရွမ္းရြာသား ၁၁ ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပး