အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးနွင့္ပတ္သက္၍ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိျဖစ္ေနဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ေရွာင္တာနယ္ဆို

...

၂၁ ပင္လံုဖြင့္ပြဲတြင္ အားလံုးပါႏိုင္မည္ဆိုေသာ္ လည္း ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္

...

နုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ျပည္ခရီးစဥ္ႏွင့္ သူတို႔အျမင္

...

ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ေရျပန္လည္က်

...

ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးက ပန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား တရားစြဲဆုိမႈ ၄၅၀ ေက်ာ္ ပိတ္သိမ္းေပးခဲ့