လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

...

အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား သတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ ယူနီကုတ္စနစ္မျဖစ္မေနအသုံးျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္

...

အာဆီယံ၏ ျပည္ပဆက္ဆံေရးကို တိုးျမွင့္ေရးႏွင့္ အာဆီယံ ယႏၱရားမ်ားအတြင္း အာဆီယံ၏အဓိက က်မႈတို႔ကို အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့

...

အေမရိကန္သံ႐ံုးမွ ျပည္သူသုိ႔ ေတာင္းပန္မႈျပဳလုပ္

...

အင္းေလးသဘာ၀အလွကို ခံစားရင္း Floating Lunch on Boat ၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္ ေန႔လယ္စာ သံုးေဆာင္နိုင္

အင္းေလးေရျပင္၏ သဘာ၀အလွ...