အစားေၾကးမ်ားတဲ့ ကေလးေတြကို အစားစားခ်င္ေအာင္ ဘယ္လိုေကြ်းမလဲ || က်န္းမာေရး ||

ကေလးရွိတဲ ့မိဘေတြမွာ စိတ္အညစ္ဆုံး အလုပ္ကေတာ့ ကေလးေတြကို...

ရခိုင္အေရး တရားဥပေဒအတိုင္း မွ်တစြာ ေျဖရွင္းမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆို

...

ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရမႈမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေစသည့္ လုပ္ရပ္ဟု ျမန္မာမြတ္ဆလင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ထုတ္ျပန္

...

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ရန္ပံုေငြ ၁၉. ၃၀ ဘီလီယံရိွ

...

ဆန္ရွင္႐ုတ္သိမ္းျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒၚလာေစ်းႏွင့္ ေရႊေစ်း ရက္ပိုင္းအတြင္း က်လာ