တအာင္းTNLA မွ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ရွမ္းရြာသား ၁၁ ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပး

...

ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန အပါအ၀င္ ၀န္ၾကီးဌာနအသီးသီးမွ ဘတ္ဂ်တ္အခ်ိဳ႕ ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ တိုးျမွင့္

...

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း KNU အေနျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ ေနျခင္းသည္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သေဘာထားထုတ္ျပန္

...

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း သန္းကိုးေသာင္း ေက်ာ္အား ေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သေဘာတူ

...

ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သူမ်ား ရန္မွ ကာကြယ္ရန္ တင္သြင္းလာသည္ ဆုိသည့္ ALA အဖဲြ႕မွ အဆင့္ျမင့္လက္နက္မ်ား အိႏၵိယနယ္စပ္တြင္ ဖမ္းဆီးရရမိ

ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (Arakan Liberation Army- ALA) လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၈ ဦးအား လက္နက္ အေျမာက္အျမား၊ က်ည္ကပ္မ်ားႏွင့္အတူ မီဇိုရမ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း သိရသည္။

KIA၊ MNDAA၊ TNLA ႏွင့္ AA တို႕အား အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းအေပၚ UWSA ကန္႕ကြက္

ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ KIA၊ MNDAA၊ TNLA ႏွင့္ AA တို႕အား အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းအေပၚ  “၀”ျပည္နယ္က ျပင္းထန္စြာ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ ရက္