၈၈ ျငိမ္း/ပြင့္ မွ ထုတ္ေ၀ခ့ဲသည့္ လယ္သမားစာတမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ တရားစြဲခံရ

...

ႏိုင္ငံတကာ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အား ျမန္မာအစိုးရ အျမန္ဆုံး လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကေတာင္းဆို

...

အန္စီေအ စာခ်ဳပ္တြင္ အဖြဲ႔အားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ NRPC ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဦးေဆာင္ေပးရန္ အေရးၾကီးအဆို ပယ္ခ်ခံရ

...

ျပည္ပတြင္ လက္ထပ္မည့္ သူမ်ားအား အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳေထာက္ခံခ်က္ ေပးမည္ မဟုတ္

...

၂၀၁၅ - ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆုံး ထမ္းေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္း ၅၀ တြင္ Denko ကုမၸဏီ ဦးေဆာင္

...

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ရွိ အားကစားပန္းျခံ ျပန္လည္ရရွိေရး လယ္/စီ ဗဟုိေကာ္မတီဥကၠဌ ဒုတိယသမၼတထံ စာပို႔ထားဟုဆို