သူရဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီထူေထာင္မည့္ကိစၥ ေကာ္မရွင္သို႕ ဆက္သြယ္တင္ျပထားျခင္း မရွိေသး

...

"က်ားက်ားႀကိဳက္ႀကိဳက္" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတြင္ မင္းေမာ္ကြန္း၊ ျမင့့္ျမတ္တုိ႔ႏွင့္အတူ သရုပ္ေဆာင္မည့္ ခင္စန္း၀င္း၊ သုသု၊ လင္းလင္း၊ ထက္(Pop Soul)

 
...

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ အေျခခံပညာတန္းမ်ာအးတြက္ စာေမးပြဲအခ်ိန္စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္

...

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈျပပြဲႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမွင့္တင္ေရးပြဲေတာ္ က်င္းပမည္

...

ျပစ္ခ်က္ေဟာင္းရွိၿပီး ဆိုင္ကယ္ခိုးမႈျဖင့္ သတင္းရရွိသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးရာမွ ဆိုင္ကယ္(၁၉)မႈ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိ

...

ကေလးသူငယ္မ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ပြဲေတာ္ က်င္းပမည္