၈၈ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္မည့္ နိုင္ေရးပါတီ၏ အမည္ႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ကို နို၀င္ဘာလကုုန္ သတ္မွတ္နိုင္ရန္ လ်ာထား

...

ကိုေဆြ၀င္းအား ေပးထားသည့္ အာမခံကို ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈ မႏၱေလးခ႐ိုင္တရား႐ံုးမွ လက္ခံ

...

ျမန္မာ ယူ-၁၈ အသင္းနည္းျပ ဘန္လာဘီအား လစာ ၂ လစာ ေပးေလ်ာ္ကာ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္း

...

မရမ္းေခ်ာင္ အၿမဲတမ္း စစ္ေဆးေရးစခန္းတြင္ ရန္ကုန္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္မည့္ Gas အသံုးျပဳ ေျခာက္လံုးျပဴး၊ ပစၥတိုႏွင့္ က်ည္ေတာင့္မ်ား ဖမ္းမိ