ကနီစက္ေလွနစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ခုံ႐ုံးဖြဲ႔ကာ စစ္ေဆးလ်က္ရွိဟု

...

ရွမ္းျပည္ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထုတ္ပယ္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ႏွင့္ ၂၅ တြင္ ဦး၀င္းထိန္ကို စစ္ေဆးမည္

...

စစ္ရပ္စဲေရးကိစၥ အပါအ၀င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္ခ်ဴပ္ထံ အိိတ္ဖြင့္ ေပးစာေပးပို႔

...

ေအာက္တိုဘာလ ပထမအပတ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈပိုေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၇ ဒသမ ၁၄၂ သန္းရွိဟု စီးပြားကူးသန္း ထုတ္ျပန္

...

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေရး ေဆြးေႏြး ပြဲ ျပဳလုပ္မည္