အေရွ႕ဘက္မွ ေရြ႕လာသည့္ေလေပြလိႈင္းတစ္ခုေၾကာင့္ မုန္တိုင္းငယ္ တစ္လုံးထပ္မံျဖစ္ေပၚလာႏိုင္

...

သီေပါၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ SSPP/SSA ရွမ္းလက္နက္ကိုင္ တို႕တိုက္ပြဲျဖစ္

...

မုန္တုိင္း၏ အရွိန္ေၾကာင့္ မုိးႀကီးေရလွ်ံျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္

...

ေဒသတြင္းတည္ျငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေသာ ေၾကာင့္ ၀ တပ္ဖြဲ႔ အေနျဖင့္ မိုင္းလားနယ္ေျမမွ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာရန္လိုဟု မိုင္းလား NDAA တာ၀န္ရိွသူဆို

...

ဆုိမာလီ၌ ငါးႏွစ္နီးပါးဓားစာခံျဖစ္ခဲ႕ရေသာ အာရွသေဘၤာသား ၂၆ ဦး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္

ဆုိမာလီႏုိင္ငံရွိ တံငါရြာေလးတစ္ရြာ၌ ငါးႏွစ္နီးပါးမွ် ဓားစာခံအျဖစ္ အဖမ္းခံခဲ့ၾကရေသာ အာရွတုိက္သား သေဘၤာသား ၂၆ ဦးကုိ ပင္လယ္ဓားျပ မ်ားက ျပန္လည္ လႊတ္ေပးလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္း...