တရုတ္အစုိးရႏွင့္ တရုတ္ထိပ္တန္းတကၠသုိလ္တစ္ခုမွ ႏုိ္င္ငံတကာမွာ မီဒီယာသမားမ်ားကုိ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးလ်က္ရွိ

...

မိုင္း႐ွဴး ေဒသခံတစ္ဦး တပ္မေတာ္သား ပစ္လိုက္သည့္ က်ည္ဆံထိမွန္ေသဆံုး

...

ထိုင္းႏိုင္ငံစစ္ေရွာင္ စခန္းမွ ဒုကၡသည္အခ်ဳိ႕ ေနရပ္စျပန္

...

အလုပ္အကိုင္ PJ Type Passport သည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ခြင့္ျဖင့္ ျပန္လာသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိဟု ထုတ္ျပန္

...

စီးပြားေရး လုပ္ရလြယ္ကူသည့္ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အဆင့္ ၁၇၀ သို႔ေရာက္လာ

...

ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ႕ေနသည့္ စနစ္ေဟာင္းအား မြမ္းမံေနရံုမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္ဟု ရွမ္းႏွင့္ကခ်င္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားေျပာ