ပညာေရးဘြဲ႕စာေပးစာယူ အနီးကပ္သင္တန္းကုိ ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္တြင္ ဖြင့္မည္

...

မကၠဆီကုိႏုိင္ငံတြင္ အင္အားျပင္း ငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္၊ လူေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရ

မကၠဆီကုိႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းတြင္ အင္အား ၇.၁ မဂၢနီက်ဳရွိ ငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ဆုိးရြာစြာ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ဘ႑ာေငြလ်ာထားခ်က္ တင္သြင္းရာတြင္ အခ်ိန္မီေပးပို႕ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုအား ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္

...

နိုင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တိက်သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေျပာၾကား

နိုင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တိက်သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူ႕အဖြဲ့အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚ...

JICM အစည္းအေ၀းေခၚယူရန္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕ေတာင္းဆို