တိုင္းျပည္၏ အမည္တြင္ `ျမန္မာနိုင္ငံ` ဆိုသည္ ေ၀ါဟာရ ထည့္ျခင္းမထည့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ားၾကား အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားေန

...

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊မိုးညႇင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ မံစီၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

...

ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ႏွင့္ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

...

မာဆယ္လိုနဲ႔ ရိုနယ္လ္ဒိုကို ဂ်ဴဗင္မွာ ျပန္လည္ ျမင္ေတြ႕ရမယ္ဆိုတဲ႔ သတင္းေတြ က်ယ္ေလာင္စြာ ထြက္ေပၚေန

...

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ (၂/ ၂၀၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လ မ္းညႊန္အမွာစကားေျပာၾကား

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ (၂/၂၀၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းကို ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္ (...