ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္လည္း ၿမဳိ႕နယ္သံုးၿမဳိ႕နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အခ်ိန္ပုိင္းျပတ္မည္

...

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေနသူက ဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု လိမ္လည္ကာ ျမ၀တီၿမဳိ႕ နယ္တြင္ ေျမကြက္မ်ား က်ဴးေက်ာ္အကြက္႐ိုက္ ေရာင္းခ်မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရ

...

ဇီဒန္းကိုထုတ္ပယ္ၿပီး ဂ်ာမန္နည္းျပ ဂ်ိဳအာခ်င္လိုကို စိတ္ဝင္စားေနတဲ့ ရီးရဲလ္

...

ေဆာင္းႏွင့္ ေႏြရာသီကာလမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ လာနီညာရာသီဥတု အေျခအေန

...

ဦး၀င္းထိန္အား ပါတီတာ၀န္မွ ရပ္နားထားျခင္းမရွိဟု NLD ေျပာၾကား