ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အတြင္းစည္း၌ ညွိႏႈိုင္းၾကရန္လိုအပ္သည္ဟု ဆို

...

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တိမ္းေစာင္းမႈမရွိေစရန္ အမႈပြဲစားမ်ား၏ မမွန္မကန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူရန္ လိုအပ္

...

တပ္မေတာ္သေဘာထားမပါလွ်င္ ၂၀၀၈ ေျခဥ ျပင္၍မရဆိုျခင္းသည္ မဟုတ္။ ၇၅ ရာခိုင္ႏွုန္းေက်ာ္ရရွိရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အားလံုးဝိုင္းဝန္း ေထာက္ခံပါက ျပင္၍ရသည္ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ဆို

...

ဖားကန္႕တြင္ လုံၿခဳံေရးယူေနသည့္ တပ္မႀကီးတစ္မနွင့္ ရဲတပ္ရင္း သုံးရင္းရွိေသာ္လည္း ယႏၱရားႀကီးမ်ား အသုံးျပဳ၍ ေက်ာက္မ်က္ ခိုးတူးေနသည့္ လစ္လပ္လုပ္ကြက္ေပါင္း ရာခ်ီရွိေန

...

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဆားဘီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတုိ႔ ေတြ႕ဆံု၍ စီးပြားေရး တုိးျမွင့္ေရးႏွင့္ အျခားက႑မ်ားေဆြးေႏြး

...

ဖြြဲ႕စည္းပံုကိုမျပင္ရဘူးဟု မေျပာ၊ သို႔ေသာ္ အေရးၾကီးအဆိုမွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ လြဲေနသည္ဟု တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာ

...

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ဆုိရွယ္လစ္ သမၼတႏုိင္ငံ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အထူးကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ဒုတိယႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး H.E. Mr. Nguyen Quoc Dung တုိ႔ ေတြ႕ဆံု၍ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ အျခားက႑မ်ား ေဆြးေႏြ