ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ေပါက္လႊတ္ပဲစား ဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို ျမိဳ့ေတာ္၀န္သံုးသည့္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကန္႔ကြက္

...

ခြဲမထြက္ရအခ်က္ႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ကို လက္ခံ ရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ NCA ထဲတြင္မပါဟု KNU ေျပာၾကားသည္

...

ေရပူႏွင့္ မရမ္းေခ်ာင္ အၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္းတို႔၌ တရားမ၀င္ကုန္ပစၥည္း က်ပ္ ၃၄သန္းေက်ာ္ဖိုး ဖမ္းမိ

...

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း သိန္း ၆၄၆ တန္ဖုိးခန္႔ရိွ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

...

အစစ္ေဆးမခံဘဲျပန္လည္ခုခံသူမ်ားအား ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးရာ သိန္း ၇၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ တရားခံငါးဦးဖမ္းမိ

...

မုန္တုိင္းငယ္၏အရွိန္ေၾကာင့္ ေဒသအလုိက္ ေနရာကြက္၍ မုိးႀကီးႏုိင္