ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္း အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးအဆင့္ ေဒသခြဲအစည္းအေဝး တက္ေရာက္၊

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွ...

ထုိင္းပင္လယ္ေကြ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္း ရပ္၀န္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေအာက္ပုိင္းတြင္ မုိးထစ္ခ်ဳန္းႏုိင္

...

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းသည္ နိုင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ဟုဆို

...

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လက္နက္/ခဲယမ္းမ်ားေတြ႕ရွိ၊ တရားခံမ်ားအား ဖမ္းဆီးရအေရးယူ

...

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးတုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအေရး ေဆြးေႏြး