ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကို အဟန္႕အတားျဖစ္ေစၿပီး အစိုးရ၏ ပုံရိပ္ကိုက်ဆင္းေစေၾကာင္း ရခိုင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

...

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၏အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ H.E. Mr. Hiroto IZUMI တုိ႔ေတြ႕ဆံုကာ ရခုိင္ အေရးႏွင့္အျခားက႑မ်ားေဆြးေႏြး

...

မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲေနသည့္ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိ

...

အျပစ္မဲ့ရြာသားတစ္ဦးအား AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕က ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္

...

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ တည္ရွိေရးသည္ AA ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ဆို

...

(၂၄) ႏွစ္ၾကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္နိမိတ္ ပူးတြဲစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေဆြးေႏြး