စတုတၳအႀကိမ္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္နိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား လုံျခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဗဟိုအဆင့္ အစည္းအေဝး ပူးတြဲသတင္းထုတ္ျပန္

...

က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိက အေရးယူမည္

...

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး စစ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္

...

ရခိုင္ျပည္နယ္ မင္းျပားၿမဳိ႕နယ္တြင္ အေသးစားေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား