၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈကင္းစင္ေရး သတိျပဳေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ မွာၾကား

...

AA ၏ လုပ္ရပ္သည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိခိုက္ေစသည့္ အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ႏွိမ္နင္းသြားမည္ဟု ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

...

အသစ္ခန္႕အပ္လိုက္သည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ၀င္၀န္ႀကီး သုံးဦးကတိသစၥာျပဳ

...

မဲေခါင္-လန္ခ်န္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ (၃)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား က်င္းပ

...

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ Ms. Christine Schraner Burgener တုိ႔ ေတြ႕ဆံုကာ ရခုိင္အေရးကိစၥ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑ႏွင့္ အျခားက႑မ်ား ေဆြးေႏြး

...

AA တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အားကစားအက်ၤ ီ၊ ေဘာင္ဘီးမ်ား ၀တ္ျပီး အရပ္သားအသြင္ယူကာ တိုက္ခိုက္ေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ေျပာ

...

လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လူႀကီးမ်ား၏အမွားမ်ားကုိ သင္ခန္းစာ ယူၿပီး အေတြးသစ္အျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ စိန္ေခၚမႈ အဟန္႔အတား အခက္အခဲ မ်ားကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစ လို