ယခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္

...

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ဆႏၵျပမႈအား ရဲတပ္ဖြဲ႕ကၿဖိဳခြင္ရာတြင္ ခုနစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦးဒဏ္ရာရရွိ

...

သင့္ကေလးကို အစာစားခ်င္စိတ္တိုးလာေစမယ့္ နည္းလမ္း (၅)ခု

ျမိဳ႕ျပမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း ျမွင့္တင္ေရး ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ဖရင့္က်င္းပ

...

City FM ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ပြဲမွာ ဆုႏွစ္ဆု ပိုင္ဆိုင္ခဲ႔တဲ႔ အဆိုေတာ္တင္ဇာေမာ္