စားသုံးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ေၾကညာ

စီးပြားေရးႏွင့္...

Ambulance ယာဥ္မ်ား လမ္းေျပာင္းျပန္ေမာင္းသည့္လုပ္ရပ္သည္ ဥပေဒအျပင္ကိုေရာက္ေနဟုဆို

...

မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရြိဳင္ရယ္တည္းခုိခန္းတြင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ထုိးသြင္းဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆုံး

...

ျပည္တြင္းစည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ား အင္အားေတာင့္တင္း ခုိင္မာသည့္ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ကမၻာ၌ရပ္တည္ႏုိင္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

...

ခုိး၊ ဆုိး ၊ လု ၊ ႏႈိက္မႈက်ဴးလြန္တတ္သူ မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအား စီမံခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးရာ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ တစ္ရက္တည္းပင္ အမႈေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ စစ္ေဆးအေရးယူႏုိင္ခဲ့

...

လံုျခံဳေရးဦးစားေပးအုပ္စုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အရပ္သားအစိုးရ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္ေရးအုပ္စု တို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေနၾကသည္ဟု SNLD သံုးသပ္