၂၁-ရာပင္လံု တတိယအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပရန္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းကို အပစ္ရပ္ရွစ္ဖြဲ႕ေရးဆြဲ

...

မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ဘဂၤလီငါးဦးဖမ္းမိ

...

အစိုးရျငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNFC တို႔၏ အစည္းအေ၀း ပ်က္ျပယ္

...

မ်က္နွာျပင္ အျပည့္ FHD ၊ ကမၻာ႔ ပထမဦးဆံုး AI Beauty Recognition နည္းပါ၀င္သည့္ Selfie ဘုရင္ F5 Youth ကို Oppo မိတ္ဆက္

...

မုန္တုိင္းငယ္၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ေဒသတခ်ဳိ႕ ေနရာက်ဲက်ဲႏွင့္ ေနရာစိပ္စိပ္ မုိးရြာသြန္းႏုိင္

...

မသန္စြမ္းမႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္

...

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအမႈျဖင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနသူ အား တရားခံေျပး ကူညီစုံစမ္းေပးနိုင္ရန္ ျပည္ထဲေရးထုတ္ျပန္