ဘက္ထရီအိုးမ်ား အုပ္စုဖြဲ႕ခိုးယူသူတုိ႔အား ဖမ္းဆီးရမိ

...

သုဝဏၰ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ကို ဆက္သြယ္ေပးမည့္ ငမိုးရိပ္(ကမာၾကည္-၂) တံတား ၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္မည္ဟု ဆုိ

...

ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္မည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာမ်ားကုိ စိစစ္လက္ခံရန္စီစဥ္ထား

...

စက္ေလွျဖင့္တြဲ၍ သယ္ေဆာင္လာသည့္ တရားမဝင္ကၽြန္းသစ္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

...

မုန္တုိင္း ဂါဂ်ာ၏အရွိန္ေၾကာင့္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ မုိးထစ္ခ်ဳန္းႏုိင္

...

Eleven မွ သတင္းသမားသံုးဦးအား တရားစြဲဆိုထားျခင္းကို ရန္ကုန္အစိုးရ အမႈရုတ္သိမ္းလႊာတင္၊ တရားရံုးက ရုတ္သိမ္းခြင့္ျပဳေၾကာင္းအမိန္႔ခ်