ကန္ေတာ္ၾကီးပဲေလ့စ္ဟိုတယ္ မီးေလာင္မႈအတြက္ ျမန္မာအာ့မခံက အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေငြ ၆၉၂ သန္းေပးအပ္

...

ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုမ်ား အသစ္တစ္ဖန္ ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မည္

...

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ နား၊ ႏွာေခါင္း ညီလာခံ ပထမဆုံး က်င္းပ ၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြး

...

မင္းျပား ႏွင့္ ေျမာက္ဦး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မိုင္းမ်ား ေပါက္ကြဲ၊ သီလရွင္တစ္ပါး အနည္းငယ္ ဒဏ္ရာရ

...

ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္္မ်ားေၾကာင့္ ပိတ္ထားရေသာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္

...

မူးယစ္ေဆး၀ါး လက္၀ယ္ထားရွိမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရသူ သ႐ုပ္ေဆာင္ ရဲတုိက္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာ