ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္သကန္ေက်းရြာအတြင္းမွ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက တပ္မေတာ္လုံၿခဳံေရး စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္

...

အေျခခံဥပေဒကို ျဖတ္လမ္းမွ ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအတြင္း အကြဲအျပဲကို ဖန္တီးေနဟု USDP ထုတ္ျပန္

...

ပေလာက္ၿမိဳ႕အနီး ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္၌ စည္းပ်က္ကမ္းေ၀း ၀ါးလတ္ေလွေလးစင္း ဖမ္းဆီးရမိ

...

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ အိုက္စ္မ်ားဖမ္းဆီးရမိ

...

ႏွစ္ႏိုင္ငံညႇိႏႈိင္း၍ ေရမိုင္လွည့္ကင္း ေဆာင္႐ြက္

...

သင္က ခဏခဏ ဖ်ားတတ္တဲ့သူလား။ ဒါဆိုရင္ တုပ္ေကြးရာသီကို ဒီအခ်က္ေလးေတြနဲ႔ ျဖတ္ေက်ာ္လိုက္ပါ။

ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေအာက္ပုိင္း၌ မုိးထစ္ခ်ဳန္းႏုိင္