တ႐ုတ္သို႔ေရာင္းမည့္ မူဆယ္ရာက္ အရည္အေသြးနိမ့္သၾကားမ်ား စိုထိုင္းပ်က္စီးလာ

...

“တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

...

ကယား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါက ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ခံစားရမည္ဟု သမၼတေျပာ

...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမွသာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အႏွစ္သာရ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ခံစားရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

...

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ ႏွစ္သစ္ကူး မိတ္ဆုံ ညစာစားပြဲႏွင့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

...

ဧရာဝတီတံတား (ထီးခ်ိဳင့္) စုန္/ဆန္ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား ေျပာင္းလဲမည္