နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ မိမိတုိ႔ အေပၚ ဖိအားမ်ားစြာ ရွိျခင္းေၾကာင့္ သတိထား လုပ္ေဆာင္ေနရ၊ လံုၿခဳံေရးအပုိင္းကုိ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ဆုိ

...

အလုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အခမ္းအနား က်င္းပ

...

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာသုိ႔ သြားေရာက္

...

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အတြင္း၌ အိမ္ေထာင္စု တစ္သိန္းခြဲခန္႔ ေနစရာေနရာ မရွိေၾကာင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း ေျပာ

ျပီးခဲ့သည့္နွစ္မွ စတင္ကာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး အတြင္း၌ က်ဴးေက်ာ္ မည္မွ်ရွိသည္ကို စာရင္ေကာက္ယူရာ အိမ္ေထာင္စု တစ္သိန္းခြဲခန္႔ ေနစရာေနရာ မရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္းၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳ...

၀င္းကုိကုိလတ္ ပါ ေလးဦးကုိ စက္တင္ဘာ ၂၈ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) တို႔အတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္မည္