အဲဗာတန္ အသင္းကေန DC United အသင္းကုိ ေျပာင္းေရြ႔ ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းရင္း မွန္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ လိုက္တဲ့ ၀ိန္းရြန္းနီ

...

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) မွ အစိုးရထံမွ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ တခ်ိဳ႕ေတာင္းဆိုတား

...

AA, TNLA, MNDAA သံုးဖြဲ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္းေရး လမ္းစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္သည္ဟု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ပါက NCA ထိုးခြင့္ျပဳမည္ဆိုသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကိုေတြ႔ရ

...

လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရန္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရထံ MLM လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦး ေငြက်ပ္သိန္း ၂၀၀ လွဴဒါန္း

...

ဇူလိုင္လ တတိယ (၁၀) ရက္ပတ္အတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ မုန္တုိင္းငယ္ျဖစ္လာႏုိင္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ရြာသြန္းၿမဲခန္႔ မုိးထစ္ခ်ဳန္းရြာမည္