ေႏြပူပူမွာ ကေလးေတြ မိတ္ထြက္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ေပးရမလဲ

တပ္မေတာ္က ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးခံုရံုးထံ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ တင္ျပႏိုင္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္

...

၅၉(စ)မျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၆၁ အျမန္ဆံုး အတည္ျပဳႏိုင္ေရး လူထုေထာက္ခံဆႏၵျပဳပြဲ က်င္းပ

...

AA အၾကမ္းဖက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔၏ မမွန္မကန္သတင္းမ်ားကို ေဖၚျပသည္ဟု ဆိုကာ The Ladies News အပါအ၀င္ မီဒီယာမ်ားအား မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္ မီးေလာင္တိုက္သြင္းမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္အီးေမးလ္ေပးပို ့ထား