မင္းဘူးတြင္ တပ္မေတာ္ တုုိက္ေလယာဥ္ ၂ စီး ပ်က္က်

...

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရႊဆြဲႀကိဳးလုယက္သူအား ဖမ္းဆီးရမိ

...

ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘိန္းဆီခဲမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ