စစ္ေတြၿမိဳ႕ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း မီးေလာင္

...

လည္ေခ်ာင္းနာေနရင္ ဒီအခ်က္ (၉)ခ်က္ကို လုပ္ၾကည့္ပါ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ ကမၻာ့ဘဏ္(World Bank) ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ေနာ္ေဝသံအမတ္ႀကီး တို႔အား သီးျခားေတြ႕ဆုံ

...

အေမရိကန္တြင္က်င္းပသည့္ IMG Junior Golf Tour Championship ၿပိဳင္ပြဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဗိုလ္စြဲခဲ့

...

ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

...

ရြာသာႀကီး၊ သံုးခြ၊ ေလးေထာင့္ကန္ ေက်းရြာမ်ား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အတိုင္း အစိုးရထံတင္ျပပါက ေျမငွားဂရမ္ခ်ေပးမည္