ရာသီသစ္ပဲြစဥ္မွာ ဖိအားေတြေအာက္ကရုန္းထြက္ႏိုင္ဖို႔ အသင္းကစားသမားေတြကို အျမန္ဆံုးျပန္လည္ပူးေပါင္း ေစလိုေနတဲ႔ ေမာ္ရင္ဟို

...

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနျပည္ေတာ္ ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရးျခံ၊ ႏုိ႔ေပါင္းစက္႐ံုႏွင့္ ေပေတာ ေခတ္မီဥစားၾကက္ျခံ စီမံကိန္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ

...

အာမခံေပးခြင့္ရွိသည့္ ပုဒ္မမ်ားတြင္ အာမခံတန္ဖိုးမျပည့္မီ၍ ရွာမေပးႏိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေသာ ခံ၀န္မ်ား ေပးႏိုင္ပါက ပိုမိုအဆင္ေျပမည္ဟုဆို

...

သံလြင္တံတားတြင္ ၆ ဘီးကားႏွင့္အထက္ ယာဥ္ႀကီးမ်ားသာ ျဖတ္သန္းႏုိင္မည္