တန္ခိုးႀကီးဘုရား၊ ေစတီတို႔၏ အလွဴေငြသံုးစြဲမႈအား ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သံုးစြဲရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ ႀကီးၾကပ္လ်က္ရွိ

...

႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို စာရြက္စာတမ္းေပးခ့ဲသည္ဟု ဆိုသူက စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးခ့ဲျခင္းမရွိေၾကာင္း ထြက္ဆိုခ့ဲသည္ဟု ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးေျပာ

...

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အသင္းအတြက္ နည္းျပသစ္မ်ား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို

...

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ စက္မႈဇုန္ (၂၉)ခုလံုးအား အဆင့္ျမွင့္တင္၍ ဇုန္ေကာ္မတီမ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသြားမည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ စက္မႈဇုန္ (၂၉)ခုလံုးအား အဆင့္ျမွင့္တင္၍ ဇုန္ေကာ္မတီမ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေမလ ၁၆...

ပုဂၢလိကေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားကို အရည္အေသြးပိုင္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမမီေသာ ဓါတ္ခြဲ၊ ဓါတ္မွန္မ်ားအား ျပဳျပင္ေစျခင္း၊ သတိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရိွ၊ လုိက္နာျခင္းမရွိက ပိတ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူမည္

...

ဝ အဖြဲ႕အား NCA တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ တရုတ္တိုက္တြန္း

...

ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ အပ္ႏွံသည့္ ေျမယာမ်ား မူလေတာင္သူမ်ားသို႔ ယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္(ပုံစံ-၃) ျပန္လည္လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္