ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း) လမ္းနယ္မ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ေနသည့္ ဓာတ္တိုင္မ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ အၿပီးေရြ႕ေျပာင္းေပးမည္

...

အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ ပလပ္ေျမအတြင္းရွိ ယာဥ္ေဟာင္း ၆ စီးအား စည္ပင္ဥပေဒသစ္ႏွင့္အညီ ဖယ္ရွားသြားမည္

...

အလုပ္ခြင္ဖိအားေတြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနသူမ်ားဖတ္ရန္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ မုန္တုိင္းငယ္ျဖစ္ေပၚ၊ ေနာက္ ၁၂ နာရီအတြင္း ပုိမုိအားေကာင္းလာႏုိင္

...

ခြဲမထြက္ေရးကအေရၾကီးသလို ခြဲထြက္စရာမလိုသည့္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္လာေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရန္လည္း အေရးၾကီးသည္ဟုဆို