ျမန္မာႏိုင္ငံသား သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ သူလ်ိဳလုပ္မႈျဖင့္ အဖမ္းခံရ

...

လယ္ယာက႑ ေမြးျမဴေရးက႑မ်ား တိုးတက္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး ျမန္မာ-နယ္သာလန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြး

...

မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို တြန္းအားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းကာ စည္းလုံး ညီညြတ္မႈမ်ားျဖင့္ မယုံၾကည္မႈမ်ား၊ သံသယမ်ား စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားၾကရမည္ဟုဆို

...

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚထြန္းလာမည္ဆိုပါက ဒီမိုကေရစီ ျပည့္၀သည့္ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆို

...

ရန္ကုန္-သန္လ်င္ အမွတ္ ၃ တံတားတစ္စင္း ထပ္မံ တည္ေဆာက္မည္

...

အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့္ ၾကက္ျခံအလုပ္သမား ၁၄ ဦးအား အလုပ္ရွင္မွ ဘတ္ ၁ ဒသမ ၇ သန္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ထိုင္း တရား႐ုံးအမိန္႔ခ်