ၿမိဳ႔နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား တရားစြဲမည္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရကၡိဳင္လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕(AA) ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ခံထားရသူ အေရအတြက္ ၂ဝ ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းမွ စတင္၍ ဖမ္းဆီး...

ပ်ဥ္းမနား ၿမိဳ႕နယ္မွာ မီးပ်က္၍ ဖေယာင္းတိုင္မီး ထြန္းညွိထားရာမွတဆင့္ မီးေလာင္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရကၡိဳင္လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕(AA) ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ခံထားရသူ အေရအတြက္ ၂ဝ ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းမွ စတင္၍ ဖမ္းဆီး...

ကေနဒါက ေဒၚလာ ၆ သိန္းနီးပါး ကူညီ

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရကၡိဳင္လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕(AA) ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ခံထားရသူ အေရအတြက္ ၂ဝ ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းမွ စတင္၍ ဖမ္းဆီး...

လာဘ္ေပးမႈမွန္သမွ် ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေျပာၾကား

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရကၡိဳင္လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕(AA) ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ခံထားရသူ အေရအတြက္ ၂ဝ ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းမွ စတင္၍ ဖမ္းဆီး...

အရြယ္မေရာက္ေသး သူအား သားမယား အျဖစ္ ေပါင္းသင္းကာ သတ္ရန္ ႀကံစည္မႈ ျဖစ္ပြား

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရကၡိဳင္လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕(AA) ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ခံထားရသူ အေရအတြက္ ၂ဝ ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းမွ စတင္၍ ဖမ္းဆီး...

ဦးပိန္ တံတားေဘး စားေသာက္ဆုိင္ ဖြင့္ခြင့္ျပဳေသာ ၿမိဳ႔နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား တရားစြဲမည္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရကၡိဳင္လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕(AA) ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ခံထားရသူ အေရအတြက္ ၂ဝ ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းမွ စတင္၍ ဖမ္းဆီး...

တာင္သမန္အင္းအတြင္း ငါးအေျမာက္အျမား ေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနက စက္႐ံု၁၂႐ံုကို တရားစြဲဆိုထား

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရကၡိဳင္လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕(AA) ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ခံထားရသူ အေရအတြက္ ၂ဝ ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းမွ စတင္၍ ဖမ္းဆီး...

မင္းအုပ္စိုးအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစ္မျဖစ္သူအား တရားလိုျပ သက္ေသအျဖစ္ ဆက္လက္စစ္ေဆး

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရကၡိဳင္လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕(AA) ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ခံထားရသူ အေရအတြက္ ၂ဝ ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းမွ စတင္၍ ဖမ္းဆီး...

သွ်မ္းျပည္နယ္ကေန ၀ တကယ္ခြဲထြက္ေတာ့မွာလား

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရကၡိဳင္လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕(AA) ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ခံထားရသူ အေရအတြက္ ၂ဝ ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းမွ စတင္၍ ဖမ္းဆီး...

AA ႏွင္႕ဆက္သြယ္မႈျဖင္႕ အဖမ္းခံရသူ ၂ဝ ရွိ

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရကၡိဳင္လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕(AA) ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ခံထားရသူ အေရအတြက္ ၂ဝ ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းမွ စတင္၍ ဖမ္းဆီး...

Pages