ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ျပည္နယ္အစုိးရ ဖဲြ႔ႏုိင္ရန္ မေသခ်ာ

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာ
အမ်ားဆံုး အႏိုင္ရခဲ့သည့္  ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီအေနျဖင့္ ျပည္နယ္အစုိးရဖဲြ႔ႏုိင္ရန္

ေၾကညာရန္က်န္ရွိေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္ရလဒ္မ်ား UEC ထုတ္ျပန္

ဆက္သြယ္ရခက္ခဲသျဖင့္ ေၾကညာရန္ က်န္ရွိေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕
နယ္ႏွင့္ ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႔နယ္တို႔၏ မဲဆႏၵနယ္ရလဒ္မ်ား UEC က ယေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္
ေၾကညာေၾကာင္း သိရသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အေရြးမခံရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲသည္ ခိုင္လုံမဲ အေရအတြက္၏ ရွစ္ပုံတစ္ပုံအထက္ မရရွိပါက မွတ္ပုံတင္ေၾကးကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းမည္ဟု ဆို

အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည့္ ပါတီအသီးသီးမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ခိုင္လုံမဲအေရအတြက္၏ ရွစ္ပုံတစ္ပုံအထက္ မရရွိပါက

ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ မဲလာေပးသူ နည္းျခင္းျဖစ္ျပီး အစိုးရသစ္ လက္ထက္လုပ္ေပးမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးသူ မ်ားလာႏုိင္ဟုဆို

ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ မဲလာေပးသူ
နည္းျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရသစ္ လက္ထက္လုပ္ေပးမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

အစိုးရစစ္တပ္က အရပ္သားမ်ားကို ဗဟိုျပဳပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဗုံးႀကဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရး မ႑ိဳင္က ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

ရွမ္းျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းရွိ မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕ တစ္၀ိုက္တြင္  ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္မွ ၁၂
ရက္အထိ အစိုးရစစ္တပ္က လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း ဗုံးႀကဲျခင္းတို႔ကို

စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား နယ္ေျမ မလံုၿခံဳေသးေသာ္လည္း ေနရပ္ျပန္ကာ ေကာက္ရိတ္ သိမ္းရန္ ႀကိဳးစားေန

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္း လား႐ႈိးၿမိဳ႕ရွိ မန္ဆူရွမ္း ေက်ာင္းသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္လာေသာ

လီဗာပူးႏွင့္ ပြဲစဥ္တြင္ မန္စီးတီး အဓိကတုိက္စစ္မွဴးအဂူ႐ို ျပန္လည္ကစားႏုိင္ဖြယ္ရွိေန

မန္စီးတီးအသင္း အဓိကတုိက္စစ္မွဴး အဂူ႐ိုမွာ တံေကာက္ေၾကာ ဒဏ္ရာေၾကာင့္
သီတင္းပတ္ ၆ ပတ္ၾကာ အနားယူၿပီးေနာက္ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ဒဏ္ရာမွ ျပန္လည္

ဝမ္ေဆာ့ေက်းရြာမွ စစ္ေဘးေရွာင္ကေလးငယ္မ်ား က်န္ရွိပညာသင္ႏွစ္ဝက္ ဆက္တက္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေန

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္း လား႐ႈိးၿမိဳ႕ရွိ သီရီမဂၤလာ မန္ဆူရွမ္းေက်ာင္းတြင္ လာေရာက္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံကိုလည္း အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ဟု IS အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔ ႐ုပ္သံဖုိင္မွတစ္ဆင့္ ျခိမ္းေျခာက္

အစၥလာမ္မစ္ အစြန္းေရာက္အဖ႔ြဲျဖစ္သည့္ IS အဖ႔ြဲ က ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ျပင္သစ္
ႏုိင္ငံကို ပိုမုိတုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ ဆႏၵရွိေနသလို အေမရိကန္ႏုိင္ငံကို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရိႈက္သံ ကမ္ပိန္း ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္၌ ျပဳလုပ္မည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိဳက္သံ (ဂစ္တာၿဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရွာေဖြၿခင္း) ကမ္ပိန္းကို ျပည္တြင္း
လူငယ္ အဖဲြ႔အစည္းသုံးဖဲြ႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသည့္ လူငယ္မ်ား စုေပါင္းကာ

Pages