မိုးရာသီမေရာက္ခင္ ရခိုင္စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားအတြက္ အေရးေပၚအကူအညီလိုအပ္ေန

...

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အေလးထားသည့္ အခ်က္ (၂) ခ်က္ျဖစ္ဟုဆို

...

မိမိတို႔ဘ၀တိုးတက္မႈကို ရွာေဖြရင္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေက်းဇူးဆပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားၾကရန္လိုဟုဆို

...

နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ဓာတုပစၥည္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

...

လားရွိုးၿမိဳ႕နယ္၌ ယာဥ္အတြင္း သိုဝွက္သယ္ေဆာင္လာသည့္ ေသနတ္(၄)လက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ

...

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေျပာပေလာက္ေအာင္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိျခင္းမွာ အစုအဖြဲ႔မ်ားက သ႔ူမူ ကိုယ့္မူ မေလွ်ာ့တမ္း ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ဟုဆို

ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေျပာပေလာက္ေအာင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိျခင္းမွာ အစုအဖြဲ႔မ်ားက သူ႔မူ ကိုယ့္မူကို မေလွ်ာ့တမ္း ဆုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး...