စမံုျမစ္ေရတုိက္စားမႈေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာေသာ အုတ္႐ုိးတန္းမွာ အင္း၀ေခတ္ႏွင့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဦးၾကားမွ သာသနိကအေဆာက္အအံု ပႏၷက္ပံုစံျဖစ္ႏုိင္ဟု ဆုိ

...

ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက နာဂရိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ သို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဧည့္သည္မ်ား သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္း မ်ား အသိေပးထုတ္ျပန္

...

KKO ခြဲထြက္ ေစာဆန္းေအာင္အဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁ဝ ဦး လက္နက္ကုိင္ လမ္းစဥ္ကုိစြန္႔၍ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာ

...

အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ စိတ္ဖိစီးမွဳထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

...

သက္တမ္း ၂၈၉ ႏွစ္ ကၽြန္းပင္ၾကီး ပင္စည္ျဖတ္ပိုင္းျဖင့္ ကၽြန္းပင္ၾကီး ရွင္သန္ခ့ဲစဥ္က ေခတ္ျပိဳင္သမိုင္းယွဥ္တြဲ ေဖာ္ျပသည့္ ျပကြက္ကို လင္းႏို႔ဂူတြင္ ျပသရန္စီစဥ္