ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၄၇၀၀၀ ေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါး သယ္ေဆာင္လာသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိ

...

မုိင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ပိေက်းရြာႏွင့္ ေနာင္ခ်ဳိေက်းရြာတို႔မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာေသာ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအား ျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္

...

လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေသးသည့္ေဒသမ်ား မီးရရွိေရးအတြက္ မီးသုံးစြဲခြင့္ ရေနသည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ဓါတ္အားခ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံရန္ျပင္ဆင္ေန

...

ဦး၀င္းတင္ေနအိမ္အား နဂိုပံုစံအတိုင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျပီး ျပတိုက္ပံုစံထားရွိရန္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေျမေနရာရွာေဖြေန

...

ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာ္စဲခုိ ေက်းရြာအနီး တပ္မေတာ္ ယာဥ္တန္းအား ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္

...

ဟိႏၵဴမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားစုေပါင္း၍ ေကာက္သစ္စားပြဲေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသို႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း တက္ေရာက္