ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး H . E. Ms. Retno L.P Marsudi တုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ UEHRD လုပ္ငန္းမ်ား ေဆြးေႏြး

...

မိတီၳလာၿမိဳ႕တြင္ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ေနာက္ဖံုးအတြင္းမွ ပုပ္ပြေနေသာ အေလာင္းမ်ား ေတြ႕ရွိမႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးဆဲသာျဖစ္

...

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခု တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းမည့္အေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းမည္

...

ေသြးတိုးျခင္းကို ေလ်ာ့ပါးေစမယ့္ နည္းလမ္း ၇ ခ်က္

...

ကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ တန္ဖိုးရွိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပ ဖြံျဖိဳးေရး စီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ကာဂ်ီမာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ေဆာက္လုပ္မည္