ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္ပြားေန ဟု AA သတင္းထုတ္ျပန္

...

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတုိ႔ ေတြ႕ဆုံကာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပုိးလမ္းဆုိင္ရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ အျခားက႑မ်ား ေဆြးေႏြး

...

ေျပးၿပီးေနာက္ မလုပ္သင့္သည္မ်ား

...

ေဒါပံု ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္ႏွင့္က်န္းမာေရးေခါင္း စဥ္ ျဖင့္ ျပည္သူ႔စကားဝိုင္း ယေန႔ျပဳလုပ္

...

အစိုးရ ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ ေျမယာဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စံႏႈန္းမ်ားကို အေလးထားျခင္းမရွိဟု KNU ထုတ္ျပန္

...

အမ်ားႏွင့္မတူ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏုိင္ေသာ ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္နာမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးေနသည့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မွ Fashion and Textile Design ဘြဲ႕ဒီဂရီ စင္ကာပူႏိုင္ငံ MDIS တြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္

...

စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းထားရသည့္ လိႈင္သာယာဘူတာ အဓိကဘူတာႀကီး တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ဟုဆို

...

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ Vietnam Expo in Myanmar 2018 သို႔ တက္ေရာက္၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ