႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအမႈ တရားလိုျပသက္ေသ စီအိုင္ဒီရဲအရာ႐ွိမွ အင္ဒင္းအမႈအျပင္ အျခားအမ်ားျပည္သူ သိၿပီးသား အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပါ သက္ေသတင္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းဟုဆို

...

ကနီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ တရားမဝင္ပိေတာက္ခြဲသားမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ

...

ၿမဳိ႕နယ္ ၂၉ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေမလ ၂၂ ႏွင့္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ အခ်ိန္ပုိင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မည္

...

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ (CPPCC) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တုိ႔ ေတြ႕ဆုံ