ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆတ္သြားေက်းရြာတြင္ ေငြက်ပ္သိန္း (၁၅၀)ခန္႔ တန္ဘိုးရွိ ေရႊထည္ရတနာပစၥည္းမ်ား ေဖာက္ထြင္းခံရ

...

ကုလသမဂၢညီလာခံတြင္ အတည္ျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေန ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ထိထိေရာက္ေရာက္တုံ႕ျပန္သြားေရး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

...

စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ အေကာင္းဆံုး ပုဂလိကေက်ာင္းႀကီး Kaplan Singapore ၏ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ AT&S တြင္ က်င္းပမည္

...

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေလ်ာ့နည္းေစေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိ

...

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Ms. Andrea Faulkner တုိ႔ ေတြ႕ဆံု၊ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေရး အတြက္ တပ္မေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥႏွင့္ အျခားက႑မ်ား ေဆြ

...

ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္းႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးတုိ႔ ေတြ႕ဆံုကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူတုိ႔အေရး၊ ရခုိင္ အေျခအေနႏွင့္ အျခားက႑မ်ားေဆြးေႏြး