ဆရာေတာ္ဦးပါေမာကၡအား ျငိမ္းစုစီ ဥပေပဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ လ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္၊ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)အား ဆက္လက္ စစ္ေဆးမည္

...

အစိုးရအား FPNCC ပံုျဖင့္သာ ေတြ႕ဆံုမည္ဟု ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ အဖြဲ႕ ထပ္မံေျပာၾကား

...

မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ျခင္းမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိႏုိင္မည္ဟုဆို

...

နို၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းတြင္ ျပင္ဆင္ထားေသာ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္ မူၾကမ္းအား အတည္ျပဳနိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးမည္

...

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စိတ္ကူးဥာဏ္ ရင့္သန္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ က ပထမဦးဆုံး အၾကိမ္ Business Ideas Contest ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပမည္