ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘိန္းဆီခဲမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

...

လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားဖမ္းဆီးရမိ

...

ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္၏ ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိ ေခတၱအပူေဇာ္ခံၿပီး ၿမိဳင္ႀကီးငူသို႔ ဆက္လက္ပင့္ေဆာင္သြားမည္

...

Eleven သတင္းသမားမ်ားကိစၥ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ တင္ျပခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး NLD ေဆြးေႏြးမည္