စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္တကၠသိုလ္တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲဳ

ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲအခ်ိန္ ႏွင့္ေနရာ

၂၂-၈-၂၀၁၅ ( စေနေန႔ ) ေနလည္ ၂နာရီမွ ၄နာရီ အထိ ပင္းယ ခန္းမ ( ၃-လႊာ ) ဆူးေလ ရွန္ဂရီလာ ဟုိတယ္ ရန္ကုန္။

၂၃-၈-၂၀၁၅ ( တနဂၤေႏြေန႔ ) နံနက္ ၁၀နာရီ၃၀မွ ေန႔လည္  ၃နာရီ အထိ အမွတ္ ၈၂ ၊ ၇၂လမ္း (၃၁ x ၃၂)လမ္းၾကား ခ်မ္းေအးသာဇံျမိဳ႕နယ္

 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.