Book Reviews

တနဂၤေႏြစာအုပ္စင္

ေအာင္ျမင္မႈဆီသို႔
ေရးသူ - ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ
စာအုပ္တိုက္ - စာေပခရီးသြားမ်ား
တန္ဖိုး - ၃,၃၀၀ က်ပ္

Dr Muruga ၏ The Easy UC Way ( Success Without Effort and Discipline ) ကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထားေသာ စာအုပ္ ျဖစ္သည္။ မသိစိတ္ျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္လိမၼာေသာ လမ္းဆီသို႔၊ ႀကိဳးပမ္းမႈမလိုဘဲ ေအာင္ျမင္သည့္ လမ္းဆီသို႔၊ မသိစိတ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈဆီသို႔ အလြယ္တကူ ေရာက္ေစသည့္ နည္းလမ္း ဟု ညႊန္းဆိုထားသည္။

တနဂၤေႏြ စာအုပ္စင္

အဆိပ္နဲ႔ မွ်ဥ္းသတ္ခံေနရတ့ဲ ျမန္မာျပည္
ေရးသူ - မင္းခ်စ္ႏိုင္

ထုတ္ေဝတိုက္ - စံပယ္စာအုပ္
တန္ဖိုး - ၂,၅၀၀ က်ပ္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ ျဖစ္သည္။
'လူတိုင္း ထမ္းရြက္ရမည့္တာဝန္' မွစ၍ 'အေျပာကေရႊမန္း အကက ခ်ိဳမိုင္မိုင္
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး' ထိ ေဆာင္းပါး ၂၉ ပုဒ္ ပါဝင္သည္။

'သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုတာ ကမၻာႀကီး တည္တ့ံခိုင္ၿမဲဖို႔
လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတြ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးတ့ဲ လုပ္ငန္း
တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္' ဟု ဆိုထားေသာ ဤစာအုပ္ကို ဖတ္ၾကည့္ ေစခ်င္ပါသည္။

ဖတ္မွတ္ ဝယ္စရာ စာအုပ္ကမ ၻာ

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ - ဆိုင္းစုမွသည္ မန္ဟိုင္းဆီသို႔
တန္ဖိုး - ၇,၀၀၀ က်ပ္

ဆန္းလြင္ - လူတို႔ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာႀကီးမ်ား
တန္ဖိုး - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္

ေဆာင္း၀င္းလတ္ - အိမ္ျဖဴေတာ္ရဲ႕ သမၼတကေတာ္မ်ား
တန္ဖိုး - ၂,၅၀၀ က်ပ္

ၿဖိဳးေ၀ ( မဟာ၀ိဇာ ) - သစ္ေစ့ခုနစ္ေစ့ရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ (စတုတၳအႀကိမ္ )
တန္ဖိုး - ၃,၀၀၀ က်ပ္

ေအာင္ေအး(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္) -ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚကသူပုန္
တန္ဖိုး - ၆,၀၀၀ က်ပ္

ေမာင္ၾကည္သစ္ - ႏိုင္ငံေရးဒီဘိတ္
တန္ဖိုး - ၁,၈၀၀ က်ပ္

တနဂၤေႏြ စာအုပ္စင္

စာအုပ္အမည္ - လူတို႔ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာႀကီးမ်ား
စာေရးသူ - ဆန္းလြင္
ဘဝတကၠသိုလ္ စာေပ
တန္ဖိုး - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္

ကမၻာ့လူသားတို႔ အသီးသီး ကိုးကြယ္ေနၾကေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ဂ်ိမ္းဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဆိခ္ဘာသာ၊ ေတာက္ဘာသာ၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဘာသာ၊ ရွင္တိုဘာသာ၊ ဇို႐ိုအက္စတာဘာသာ၊ ယုဒဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ ဟူသည့္ ဘာသာႀကီး ၁၁ ခု စတင္ျဖစ္ေပၚလာပုံ၊ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာပုံ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို သမိုင္းေနာက္ခံမ်ားႏွင့္တကြ ဖတ္ရႈရမည္ ျဖစ္သည္။

ဖတ္မွတ္ ၀ယ္စရာ စာအုပ္ကမ ၻာ

ဦးထြန္းျမင့္(ေတာင္ႀကီး) ….. ရွမ္းႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး၏ သဲတစ္ပြင့္ အုတ္တစ္ခ်ပ္
(ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အႀကံဳမ်ား)
တန္ဖိုး - ၅,၀၀၀ က်ပ္

ညီပုေလး ….. ထက္ျမက္တဲ့ဓားသြားေပၚက ခ်ိဳျမျမပ်ားရည္စက္
တန္ဖိုး - ၇,၀၀၀ က်ပ္

မင္းကိုႏိုင္ ….. ဖိနပ္ေဟာင္းရဖို႔ ေသနတ္ေျပာင္း၀သို႔ ျပန္မေရာက္ေစခ်င္
တန္ဖိုး - ၂,၅၀၀ က်ပ္

ေမာင္သာခ်ိဳ ….. ေကာင္းေသာစကား
တန္ဖိုး - ၂,၀၀၀ က်ပ္

တင္ညြန္႔ ….. ျမန္မာသူေဌးႀကီးမ်ားေနာက္ကြယ္က ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္ ‘၀’ ေဒသအတြင္းေရး
တန္ဖိုး - ၃,၀၀၀ က်ပ္

တ န ဂၤ ေ ႏြ စ ာ အု ပ္ စ င္

ေရးသူ - ေမာင္ေမာင္စိုး
စာအုပ္အမည္ - တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း
တန္ဖိုး - ၂,၈၀၀ က်ပ္

ယခုစာစုသည္ သမိုင္းမဟုတ္။ မိမိႏွင့္ မိမိမိတ္ေဆြမ်ား ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား ျဖတ္သန္းေတြ႕ႀကံဳ ထိေတြ႕ခ့ဲရသည္မ်ားကို လက္ဆင့္ ကမ္းျခင္းမွ်သာဟု စာအုပ္ေရးသူက ဆိုသည္။

လြမ္ေမာဖြယ္ရာမ်ား သင္ခန္းစာမ်ား သတိရဖြယ္မ်ား နာၾကည္းဖြယ္မ်ား စိတ္ပ်က္ဖြယ္မ်ား အမွားမ်ား အမွန္မ်ား ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈမ်ား ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈမ်ား ေအာင္ပြဲမ်ား ရႈံးနိမ့္မႈမ်ား စသည္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ပံုရိပ္တစ္ခုဟု ညႊန္းထားေသာ ဤစာအုပ္ကို ဖတ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။

မာတိကာ

တနဂၤေႏြ စာအုပ္စင္

စာေရးသူ - အ႐ိုး
စာအုပ္အမည္ - ဆိုသည္မွာ စာစုမ်ား ၃
စာအုပ္တိုက္ - အိမ္သူေရႊမ
တန္ဖိုး - ၂,၅၀၀ က်ပ္

The Ladies News

ေမာင္လြင္မြန္ (ကသာ) ၏ “ေစာရဘ႑ာအိတ္ ေသာ့ပိတ္ခဲ့သူမ်ား”

၈၈ ကာလ ဆြစ္ဇလန္ဘဏ္ရွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၏ ဘဏ္စာရင္းထဲသို႔ ေဒၚလာ ၁၈

သန္း လႊဲပို႔ေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

မေရွးမေႏွာင္း
မွာပင္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ည၏ သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ လက္နက္ကိုင္
ေဆာင္ထားေသာ စစ္သားမ်ားက ျပည္ေထာင္စုဘဏ္တြင္း သို႔ ၀င္ေရာက္ကာ
ေငြက်ပ္ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ကို စစ္ကားမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ သယ္ယူမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

Pages