တနဂၤေႏြစာအုပ္စင္

ဦးေအာင္ဆန္း၏ စစ္သားဘ၀

ျမန္မာျပန္ - စည္သူေက်ာ္

ရန္ကုန္လမ္းမမ်ားစာေပ
တန္ဖိုး - ၃,၀၀၀ က်ပ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ပထမဆုံး ကိုယ္ေရးအရာရွိျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္(ေဟာင္း) ေမာင္ေမာင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ U AUNG SAN – His Military Life ကို စည္သူေက်ာ္က ျမန္မာျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေမာင္ေမာင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ပထမဆုံးကိုေရးအရာရွိျဖစ္ၿပီး ဤစာအုပ္မွာ ကိုယ္ေရးအရာရွိ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚ ႐ႈျမင္သုံးသပ္ခ်က္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ယခုစာအုပ္တြင္ ျမန္မာျပန္ဆိုခ်က္သာမက မူရင္းေရးသားခ်က္မ်ားကိုပါ ပူးတဲြေဖာ္ျပထားသည္။

သူသည္ကား ဤသို႔ေသာလူစားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္၊ ဘီအိုင္ေအႏွင့္အတူ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့သည့္ ေန႔ရက္မ်ား၊ ဂ်ပန္တို႔၏ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္မႈေအာက္၀ယ္၊ ခုခံစစ္အတြက္ အစပ်ိဳးျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အႀကီးက်ယ္ဆုံးေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဟူသည့္က႑မ်ားကို ဤစာအုပ္တြင္ ဖတ္႐ႈရမည္ ျဖစ္သည္။

“လူဟူသည္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္ အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားၿပီး ဆက္လက္႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားသြားရမည္” ဟူသည့္ ကိုယ္က်င့္နီတိႏွင့္အတူ က်င့္ႀကံေနထိုင္သြားခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏စစ္သားဘ၀ကို လက္ေရးမူမွတ္တမ္းအခ်ိဳ႕လည္း ပါ၀င္ပါသည္။

The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.