တနဂၤေႏြစာအုပ္စင္

ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္မွသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအသံ)

တန္ဖိုး - ၇,၀၀၀ က်ပ္
ငါတို႔စာေပ

ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္၊ လူထုေဒၚအမာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း) ဆိုတဲ့ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေလးဦး အေၾကာင္းကို Nilanjana Sengupta က ေရးသားျပဳစုထားၿပီး အယ္႐ိုး (ေတာင္ႀကီး)၊ ညီေစမင္းနဲ႔ ငါတို႔စာေပအယ္ဒီတာအဖဲြ႕က ဘာသာျပန္ ဆိုကာ ထုတ္ေ၀ထားပါတယ္။

ဒီစာအုပ္မွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္အမ်ိဳးသမီး၀ါဒီတစ္ဦး၏ အသံ၊ ေျပာင္းလဲေနေသာ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္သူတစ္ဦး၊ ျပတင္းေပါက္တခ်ိဳ႕ကို တြန္း ဖြင့္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စည္းလုံး ညီညြတ္ မႈ၏ နိဒါန္းအစ၊ ဆိုရွယ္လစ္ပညာေရး၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ @ အမွတ္ (၅၄) တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း အစရွိတဲ့ “ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး အသံ” ဆိုင္ရာ ေၾကာင္းျခင္းရာေတြကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ ဖတ္႐ႈရပါမယ္။

The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.