ဖတ္မွတ္ ၀ယ္ခ်င္ စာအုပ္စင္

(၁) ေမာင္မုိးပြင့္(ေရၾကည္) - လွည္းကေလးနဲ႔ပုတု (ကေလးကဗ်ာမ်ား)
တန္ဖိုး - ၃,၀၀၀ က်ပ္

(၂) ေက်ာ္၀င္း - ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ မ်ိဳးဆက္တစ္ခု(ပထမပိုင္း)(၁၉၆၈ - ၁၉၇၆)တန္ဖိုး - ၈,၀ ၀၀ က်ပ္

(၃) တာရာမင္းေ၀ - ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္
တန္ဖိုး - ၈,၀၀၀ က်ပ္

(၄) အေ၀းေရာက္သံတမန္တစ္ဦး - အာဏာအလြဲသုံးစားသူမ်ား၏ အတြင္းေရးျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား
တန္ဖိုး - ၃,၅၀၀ က်ပ္

(၅) စိန္ဝင္းစိန္ - အာဏာရွင္တို႔၏ သားေျမးမ်ား
တန္ဖိုး - ၄,၀၀၀ က်ပ္

(၆) ေနဦးေဝ - ကုတ္ကင္းရာဇာ အက္စ္ကိုဘာ တန္ဖိုး - ၅,၀၀၀ က်ပ္

(၇) မင္းလူ - ျပန္ေခၚသက္ေသ
တန္ဖိုး - ၂,၈၀၀ က်ပ္

(၈) ရီေနႏိုင္ - ဆုံးမလ်က္ မယဥ္ေက်း သင္ေပးလ်က္မလိမၼာ
တန္ဖိုး - ၂,၀၀၀ က်ပ္

(၉) မေရႊမိုး(ကိုရီးယား) - ေတာင္ကိုရီး ယားမွ အရက္စက္ဆုံးမုဒိမ္းမႈ
တန္ဖိုး - ၂,၀၀၀ က်ပ္

(၁၀) ဦးႏု - လူမႈစီးပြားေရး မိန္႔ခြန္းမ်ား ၂
တန္ဖိုး - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္

The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.