စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ မိမိဘ၀ကို ပ်ိဳးေထာင္ပါ

ဆုံးမလ်က္မယဥ္ေက်း၊ သင္ေပးလ်က္မလိမၼာ

ေရးသူ - ရီေနႏိုင္

စာေပတိုက္ - အလင္းသစ္
တန္ဖိုး - ၂,၀၀၀ က်ပ္

Lifestyle မဂၢဇင္းတြင္ လစဥ္ေရးသား ခဲ့သည့္ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး ေဆာင္းပါးမ်ားျဖစ္ၿပီး ပုဒ္ေရ ၂၀ ပါ၀င္သည္။

စာအုပ္၌ - ျမစ္ရေတာ့မွ ခ်စ္သမွ် ေလွ်ာ့ၾကမယ္ဆိုရင္၊ ဘဘလိုဟား တိုက္လို႔ မမလို ပါး႐ိုက္မယ္၊ လက္ညွိဳးေလးတစ္ခ်က္ေကြးရင္ တစ္ေထြးႀကီးက်သြားမယ္၊ ေရွး႐ိုးေတြ ပစ္ရာကမ်ား ကေလးဆိုးေတြ ျဖစ္လာ ရလား၊ နန္းက်ဧကရာဇ္ဘသကို လြမ္း သေနရစ္ရမယ္ဆိုရင္ အစရွိသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား ပါ၀င္သည္။

“အနာဂတ္ကို ဖန္တီးထုဆစ္ၾကမယ့္ သားငယ္၊ သမီးငယ္ကေလးမ်ား အတြက္ အလိုလိုက္ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း အစြန္းတစ္ဖက္နဲ႔ေရာ၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကြပ္ညွပ္ျပဳျပင္ျခင္း အစြန္းတစ္ဖက္ နဲ႔ပါ ကင္းလြတ္ခြင့္ရၿပီး သာယာ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ကေလးမ်ား၊ ယဥ္ေက်း လိမၼာ တဲ့ကေလးမ်ားအျဖစ္နဲ႔ လူလားေျမာက္ ႀကီးျပင္းခြင့္ ရႏိုင္ဖို႔ အေထာက္အပံ့တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ႏိုင္ လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ယုံၾကည္မိ ပါတယ္”
ဟု ဆိုထားေသာ ဤစာအုပ္ကို ဖတ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။

The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.