ပန္းလိုလြယ္လြယ္ မေၾကြတဲ့ၾကယ္၊ သို႔မဟုတ္ ၾကယ္စင္ေတး

ေမာင္နန္းေ၀ - ဗန္းေမာ္

ေက်ာ္စိုးစာေပတိုက္
တန္ဖိုး - ၃,၃၀၀ က်ပ္
ဒီမိုကေရစီအေရး

ေတာင္းဆိုတိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့သည့္ ေရဆန္ ေလထန္ ခရီးၾကမ္းလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အေမွာင္ေခတ္ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲ ျဖတ္သန္းရင္း ဆုံးပါးခဲ့ရသူမ်ား အေၾကာင္း၊ အာဏာရွင္၏ စစ္ေၾကာ ေရး စခန္းေတြထဲ၌ က်ဆုံးခဲ့ရသူမ်ား အေၾကာင္း၊ အာဏာသံဖေနာင့္ ေအာက္က ဖိႏွိပ္ညွဥ္းပန္းမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္အန္တုႀကံ့ႀကံ့ခံ ျဖတ္သန္းခဲ့သူမ်ားအေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းေရးထိုးထားေသာ စာအုပ္ ျဖစ္သည္။

ဖခင္ျဖစ္သူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆီ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဖို႔လိုက္လာရင္း ဆုံးပါးခဲ့ရသူ ခုနစ္ႏွစ္အရြယ္ သမီး ငယ္ေလး၏ ျဖစ္ရပ္၊ မႏၱေလးအိုးဘို အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ဆုံးပါးသြား ခဲ့ရသည့္ အၿငိမ္းစားပညာေရးမွဴး တစ္ဦး၏ ျဖစ္ရပ္၊ စစ္အာဏာရွင္၏ စစ္ေၾကာေရးအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္တစ္ဦး၏ ျဖစ္ရပ္၊ မႏၱေလးနန္းတြင္းေထာင္အတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသည့္ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦး၏ ျဖစ္ရပ္၊ ေတာတြင္းေရွ႕တန္း တစ္ေန ရာတြင္ က်ဆုံးခဲ့ရသည့္ ၈၈ ေက်ာင္း သားေတာခိုကရင္လူငယ္တစ္ဦး၏ ျဖစ္ရပ္ အစရွိေသာ ထိရွေၾကကဲြဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဖတ္႐ႈရမည့္ စာအုပ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

သိန္းသန္းဦး (ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ရက္) ႏွင့္ ေမာင္တင္သစ္တို႔က အမွာမ်ား ေရးေပးထားၾကသည္။

The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.