စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ကို ျမွင့္တင္ပါ

ျမသန္းတင့္ - ေတာင္သမန္ေရႊအင္းက ေလညင္းေဆာ္ေတာ့
တန္ဖိုး - ၈,၀၀၀ က်ပ္

ေရာ္နီညိမ္း - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ ရာထူးက ဖယ္ရွားခဲ့ၾကစဥ္ အျဖစ္ အပ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား (ဗီြအိုေအ တပ္မွဴး တပ္သားေျပာစကား)
တန္ဖိုး - ၃,၀၀၀ က်ပ္

သန္း၀င္းလိႈင္ - ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး
တန္ဖိုး - ၂,၂၀၀ က်ပ္

ဇင္သန္႔ - ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းေထာက္
တန္ဖိုး - ၄,၀၀၀ က်ပ္

ေမာင္သာခ်ိဳ - ယုန္ေမြးမလား က်ားေမြးမလား
တန္ဖိုး - ၂,၅၀၀ က်ပ္

ေအာင္ခ်ိမ့္ - သမိုင္းဆိုင္ရာ႐ုပ္၀ါဒ
တန္ဖိုး - ၂,၀၀၀ က်ပ္

ေမာင္ကိုကို (အမရပူရ) - ေပါက္ေပါက္ ေျမာက္ေျမာက္
တန္ဖိုး - ၅,၀၀၀ က်ပ္

ကာတြန္းပိုးဇာ - ငယ္ရြယ္စဥ္က စတင္ သင္ၾကား အက်င့္ေကာင္းေလးမ်ား
တန္ဖိုး - ၂,၅၀၀ က်ပ္

ေမာင္ေပၚထြန္း - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗ်ဴဟာ
တန္ဖိုး - ၁,၂၀၀ က်ပ္

၀င္းသိန္းဦး ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္သုံးခု၊ က်ဴကဲလ်ာန္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ ၁၆ ျဖာ
တန္ဖိုး - ၃,၅၀၀ က်ပ္

ေကာင္းဆက္ႏိုင္ - ေျပာမိေတာ့မွာပဲ ၂
တန္ဖိုး - ၂,၀၀၀ က်ပ္

The Ladies News

 

Vote: 
Average: 5 (1 vote)

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.