အေ၀းေရာက္ေပးစာမ်ား ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္

စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳစာေပ
တန္ဖိုး - ၁,၅၀၀ က်ပ္

ႏိုင္ငံေရးသမား၊ သတင္းစာဆရာႏွင့္ စာေရးဆရာ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္၏ သမီးမ်ားထံသို႔ အေ၀းေရာက္ေပးစာ မ်ားကို စုစည္း ထုတ္ေ၀ထားသည္။

၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဟာ္လန္ႏိုင္ငံ၌ စာေပဗိမာန္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ သမီးမ်ား (ထိုစာ၌ ေျမး) ထံသို႔ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့ေသာ စာ၊ ဟံသာ၀တီ သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ မႏ ၱေလးတြင္ သြားေရာက္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္စဥ္ သမီးမ်ားထံသို႔ ေရးသား ေပးပို႔ခဲ့ေသာစာမ်ားႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရလက္ထက္၌ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ အက်ဥ္းက်ခံေနရစဥ္ သမီးမ်ားထံသို႔ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့ေသာ စာမ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ထုတ္ေ၀လိုက္သည္ ဟု ဆိုထားေသာ ဤစာအုပ္တြင္ ေပးစာ အမွတ္ ၁ မွ အမွတ္ ၁၃ အထိ ပါ၀င္ သည္။

ထို႔ျပင္ ဤစာအုပ္၌ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္အတြက္ ဆရာမင္းသု၀ဏ္ ၏ ၀ါကြ်တ္လက္ေဆာင္၊ ဓာတ္ပုံ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေထာင္တြင္းမွ ေပးစာ မူရင္းမ်ားႏွင့္ ေထာင္ေဖာက္တဲ့ကဗ်ာ တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္း ပုံႏွိပ္ထားၿပီး စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ကို ဒူးမေထာက္ လက္မေျမွာက္ဘဲ ႀကံ့ႀကံ့ခံရပ္တည္ ခ့ဲသည့္ သံမဏိသူရဲေကာင္းႀကီး၏ ႏွလုံးသားေရးရာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကိုပါ ေပးစာတြင္ ဖတ္႐ႈရမည္ျဖစ္ သည္။

The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.