ပညာတည္းဟူေသာဥစၥာကို ရွာေဖြတူးဆြႏိုင္ရန္ စာဖတ္ပါ

ပညာသိုက္
ေရးသူ - တိုက္စိုး

ႏွစ္ကာလမ်ားစာေပ
တန္ဖိုး - ၂,၀၀၀ က်ပ္

မူလကထုတ္ေ၀သည့္ စာအုပ္၌ ေဆာင္းပါး ၁၈ ပုဒ္သာပါရွိၿပီး ယခုအႀကိမ္တြင္ ထပ္မံျဖည့္ဆည္း ထုတ္ေ၀ထားသည့္ စာၾကည့္တိုက္ ပညာ၊ စာၾကည့္တိုက္အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးမ်ားစုစည္းမႈ စာအုပ္ ျဖစ္သည္။

ဤစာအုပ္၌ စာၾကည့္တိုက္ပညာ မိတ္ဆက္၊ ဟိုေရွး အယ္လက္ဇႏၵာ ရီးယား(ဂရိေခတ္စာၾကည့္တိုက္)၊
ကမ ၻာ့စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာၾကည့္တိုက္ခရီး၊ ေခတ္သစ္စာ ၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ျမန္မာစာေပစာစု စာရင္း၊ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ စေသာစာၾကည့္တိုက္ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားပါ၀င္သည္။

တိုက္စိုးမည္ေသာ ပိဋကတ္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးတို႔၏ အတတ္၊ အသိႏွင့္ ဆက္စပ္ပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ား ျဖစ္သည့္ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ သုတ ပညာေရး ေဆာင္းပါးစာစုတို႔ကို ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္မည္ ဟု စာအုပ္တြင္ ဆိုထားသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စာၾကည့္တိုက္မွဴး အမ်ိဳးသားစာဆို ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၏ လက္ေအာက္တြင္ အမႈထမ္းခဲ့ဖူးသည့္ ျမန္မာသမိုင္းအဖဲြ႕၀င္ ပညာရွင္ ဆရာတိုက္စိုး၏ စာၾကည့္တိုက္ အေထာက္အကူျပဳ စာစုမ်ားကို ဖတ္မွတ္အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ ညႊန္းဆို လိုက္ပါသည္။

The Ladies News

 

Vote: 
Average: 5 (1 vote)

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.