ဖတ္မွတ္ ၀ယ္ခ်င္ စာအုပ္စင္

ေမာင္ထင္ - ကြ်န္ေတာ္သိမီလိုက္တဲ့ ဆရာမိႈင္း
တန္ဖိုး - ၁,၅၀၀ က်ပ္

မင္းနန္ (ေမာ္ကြ်န္း) - ဗုဒၶ၏ ေအာင္ျမင္ ျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (ဒုတိယတဲြ)
တန္ဖိုး - ၃,၀၀၀ က်ပ္

ေဒါက္တာခင္ေမာင္လြင္ (FAME) – ေက်ာက္ကပ္ေဆးပင္
တန္ဖိုး - ၅,၀၀၀ က်ပ္

The Canon Camera Book
တန္ဖိုး - ၁၅,၀၀၀ က်ပ္

ေမာင္သာႏိုး - ကာလီနတ္သမီးသုိ႔ တမ္းခ်င္း တန္ဖုိး - ၂,၀၀၀ က်ပ္

ဆရာျမင့္ (စၾကာမင္း) - ကြ်န္ေတာ့္ ကိုယ္ေတြ႕ အ႐ိုးက်ီးေပါင္းေရာဂါ ကုထုံးေဆး၀ါးမ်ား
တန္ဖိုး - ၂,၀၀၀ က်ပ္

ခင္ေစာတင့္ - က်န္းမာေစေရး နည္းလမ္းမ်ား
တန္ဖိုး - ၁,၅၀၀ က်ပ္

ျမတ္ၿငိမ္း - တီထြင္ေတြး
တန္ဖိုး - ၃,၃၀၀ က်ပ္

ကဖိုးသီ - ဗီယက္နမ္မွာေရးတဲ့စာႏွင့္ သေရာ္စာမ်ား တန္ဖုိး - ၂,၀၀၀ က်ပ္

သန္းထြန္း (ေရနံ) - တိုင္းျပည္ကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေသာ ေရနံစီမံကိန္း ႀကီးမ်ား
တန္ဖိုး - ၂,၅၀၀ က်ပ္

The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.