အသိဥာဏ္တံခါးမ်ားကို ဆဲြဖြင့္ရန္ စာဖတ္ရပါမည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သို႔မဟုတ္ အ၀ါေရာင္ႏွင္းဆီ

စာေရးသူ - သိန္းေအး

စာေပ - ၾကည္ေဇာ္၀င္းစာေပ
တန္ဖိုး - ၂,၅၀၀ က်ပ္

‘ယခုစာအုပ္တြင္ စုစည္းေဖာ္ျပထား ေသာ ေဆာင္းပါးအမ်ားစုမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာ ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ
မ်ားမွသည္ ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေန ခ်ိန္အထိ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကို သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ထုံ႔ပိုင္း ထုံ႔ပိုင္း ေရးသားခဲ့သည္မ်ားကို စုစည္းထုတ္ေ၀လိုက္ျခင္း’ ဟု ဆိုထားေသာ ဤစာအုပ္တြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ဇာတိႏွင့္ အစဥ္အလာ၊ ေအာင္ဆန္းစိတ္ဓာတ္ ေအာင္ဆန္း ေသြး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာတဲ့လူငယ္ ေဒၚစုေျပာတဲ့လူငယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆု၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔သားအဖႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပဲြ စေသာေဆာင္းပါး ၂၅ ပုဒ္ပါ၀င္သည္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး
တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အခန္းက႑ မည္မွ်ႀကီးမားသည္၊ မည္မွ်အေရးပါသည္ကို သိရွိရမည့္ အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရြ႕ႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းကိုပါ ေတြ႕ျမင္ဖတ္႐ႈ ရမည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္မို႔ ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ လက္တို႔ညႊန္းဆိုလိုက္ ပါသည္။

The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.