အ႐ုပ္ေရးျပရေတာ့မည့္သတၱ၀ါ ျဖစ္လာမွာလား // ေအးလြင္ ( ကသာ ) //

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္သည္ ကံၾကမၼာ၏ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းကုိ ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္၊ ေရေအာက္ သယံဇာတမ်ဳိးစံုကုိ သဘာ၀တရားမွ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စည္းကမ္းမဲ့မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈး၍ ကုန္ဆံုးေတာ့မည့္ လကၡဏာမ်ားကုိ ႀကဳိျမင္ေတြ႕လာရၿပီ ျဖစ္၏။
 
လူတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမဳိ႕ရြာ၊ ႏုိင္ငံျဖစ္ေစ စည္းကမ္းရိွမွသာ တုိးတက္မႈရွိမည္ ျဖစ္သလုိ စည္းကမ္းပ်က္သြားလွ်င္လည္း အစစအရာရာ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သယံဇာတမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ ရွိသူတုိ႔မွ စတင္၍ အဂတိတရားမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ား၏ ဒဏ္ကုိ ယခုခံေနရၿပီျဖစ္သလုိ ေနာင္ မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ဆက္တုိက္ႀကဳံေတြ႕ရေတာ့မည္ ျဖစ္၏။ စည္းကမ္းမဲ့စြာ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ေအာက္ေျခအထိ စြဲၿမဲစြာ ေရာက္ရွိသြားေသာအခါ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးျခင္းသုိ႔ ဦးတည္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေျမာက္မွေတာင္သုိ႔ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေသာ ျမစ္ႀကီး၊ ျမစ္ငယ္မ်ားႏွင့္ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္း၊ အင္းအုိင္မ်ားစြာ ရွိသလုိ ျမန္မာ့ ေရပုိင္နက္ ပင္လယ္ျပင္ရွိသည္။ ဤေရျပင္မ်ားမွ ငါးသတၱ၀ါမ်ားစြာသည္ ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအတြက္ စားမကုန္သည့္ ရိကၡာအင္အားမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရာမွ ယခုေတာ့ ရွားပါးလာမည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ျမင္လာရၿပီ ျဖစ္၏။ လူဦးေရ တုိးပြားလာသည္ႏွင့္အမွ် ပုိလုိအပ္လာေသာ စားနပ္ရိကၡာအတြက္ တုိးၿပီး ရွာေဖြရာတြင္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ငါးဖမ္းနည္းမ်ားေၾကာင့္ ငါးမ်ားရွားလာသလုိ ၾကာလွ်င္ ငါးမ်ဳိးျပဳန္းေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
 
ကၽြန္ေတာ့္ဇာတိေျမဆုိလွ်င္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ေရႊလီျမစ္ေပါင္းဆံုသည့္ ေနရာျဖစ္သလုိ အင္းအုိင္ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားကလည္း ေပါမ်ားသျဖင့္ ငါးထြက္ကုန္ လုပ္ငန္းက ႀကီးမားသည္။ အျခားေဒသမ်ားသုိ႔ အၿမဲမျပတ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေနရသည္။ ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀က ရပ္ကြက္ေဘးမွ ျဖတ္စီးေနေသာ ေခ်ာင္းထဲတြင္လည္း ငါးမ်ားအလြန္ေပါ သျဖင့္ ေရခ်ဳိးသြားလွ်င္ ငါးမွ်ားတံယူသြားသည္ ငါးမွ်ားရင္း ေရခ်ဳိးရင္း ေဆာ့ကစား၍ အိမ္ျပန္လွ်င္ ငါးဟင္းစားေတာ့ ပါလာခဲ့သည္။ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀ ေရာက္ေတာ့ ေခ်ာင္းႀကဳိ ေခ်ာင္းၾကား စိမ့္ႀကဳိ စိမ့္ၾကား လယ္ႀကဳိ လယ္ၾကား ေျမာင္းထဲမက်န္ ငါးလုိက္မွ်ားရာမွတစ္ဆင့္ တက္ၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္ထဲ ငါးမွ်ားသြားသည္။ အင္းထဲလုိက္ၿပီး ငါးမွ်ားသည္။ တစ္ေနကုန္ ငါးမွ်ား၍ အိမ္ျပန္လွ်င္ ရင္ေကာ့ၿပီး ျပန္ႏုိင္ေအာင္ ငါး ၅၀ သား၊ တစ္ပိသာအထိ ရတတ္သည္က ေမ့မရသည့္ အတိတ္ကာလမ်ား ျဖစ္၏။
 
အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးေတာ့ ငါးမမွ်ားျဖစ္ေတာ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ အင္းထဲရွိ မိတ္ေဆြမ်ားထံ သြားလည္လွ်င္ ငါးကင္အ၀ေကၽြး၍ အိမ္ျပန္လက္ေဆာင္ငါးမ်ား ေပးတတ္သည္ကုိ အမွတ္ရမိသည္။ ငါးရွားပါးလာ၍ ေစ်းႀကီးသလား၊ စားသံုးသူမ်ားလာ၍ ေစ်းႀကီးသလား မသိေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ငါးေပါေသာေဒသတြင္ ေစါးမေပါေတာ့ေသာ ငါးမ်ားကုိ စားေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ မႏွစ္က ငါးလုပ္ငန္း အဓိကလုပ္ကုိင္ရာ အင္းေဒသသုိ႔ အလည္ေရာက္သြား၏။ ငါးႀကီး၊ ငါးေကာင္းမ်ား ခက္မေကၽြးႏုိင္ေတာ့ေပ။ ငါးေသးမ်ားသာ ခ်က္ေကၽြးရင္း မိတ္ေဆြက ငါးမ်ားရွားလာပံု ညည္းျပေတာ့၏။ အိမ္အျပန္ ငါး၀ယ္ေတာ့ သူက အရင္လုိသာဆုိ လက္ေဆာင္ေပးရမွာ။ အခုေတာ့ လက္ေဆာင္ေပးဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္တာ ၀မ္းနည္တယ္ဟု ေျပာၿပီး ကၽြန္ေတာ္၀ယ္ေသာ တန္ဖုိးထက္ ပုိမုိၿပီး ငါးမ်ားေပးပါသည္။ ေရလုပ္သားတုိ႔၏ အခက္အခဲမ်ား၊ ငါးဖမ္းနည္းမ်ား ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ေျပာရင္း သိလာရသည္မွာ ငါး သယံဇာတမ်ား တျဖည္းျဖည္း ရွားပါးလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲ အမ်ဳိးစံုေအာင္ ရွိခဲ့ေသာ ငါးမ်ဳိးစိတ္မ်ားစြာထဲမွ အခ်ဳိ႕ ငါးမ်ဳိးစိတ္မ်ား ရွားပါးလာသလုိ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားလည္း ရွိလာသည္။ ျမစ္ထဲတြင္ ငါးတစ္ေကာင္တည္း အခ်ိန္ ၅၀ ပိသာ၊ ၆၀ ပိသာ ထိရွိေသာ ငါးႀကီးမ်ား ဖမ္းမိခဲ့သည္၊ ေပါမ်ားခဲ့သည္။ ယခုေတာ့ အခ်ိန္ ၂၀ ပိသာ၊ ၂၅ ပိသာအထိပဲ ရွိသည့္ ငါးကုိသာ အႀကီးဆံုးထင္ရေတာ့ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းလုပ္သူ မိတ္ေဆြက ေျပာျပသည္။
 
ဤလုိ ငါးရွားပါးလာျခင္း အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ စည္းကမ္းမဲ့စြာ ငါးဖမ္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္းႀကဳိ၊ ေခ်ာင္းၾကားမွ ျမစ္ထဲအထိ အင္းထဲအထိ ဘက္ထရီေရွာ့ခ္တုိက္ ငါးဖမ္းၾကသည္။ ေဆးခပ္၍ ငါးဖမ္းၾကေသာေၾကာင့္ ငါးမ်ားစြာရရွိ ေသာ္လည္း မ်ဳိးပြားရန္မရွိေတာ့ ေသာေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ငါးရွားလာျခင္း ျဖစ္သည္။
 
က်ဥ္စက္ျဖင့္ ဘက္ထရီေရွာ့တုိက္ ငါးဖမ္းနည္းက တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ စက္အေသးေလးမွ ယခုအခါ ၈၀၀၀ w မွ ၁၀၀၀၀ w အထိ ရွိေသာ ကိြဳင္ထုတ္မ်ားကုိ 12 V / 24 V ဘက္ထရီျဖင့္ ေရွာခ္တုိက္ဖမ္းၾကသည္။ ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္မေတာ့ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲ ေမာ္ေတာ္ျဖင့္ စုန္ဆန္ေမာင္းႏွင္ၾကရင္း လူလစ္သည္ႏွင့္ က်ဥ္စက္ကုိ အသံုးျပဳ၍ ငါးဖမ္းၾကသည္။ ညအခ်ိန္ စက္တပ္ေလွမ်ားျဖင့္ သြားလာၿပီး ေရွာခ္တုိက္ငါးဖမ္းၾကသည္။
 
ဤလုိငါးဖမ္းျခင္းေၾကာင့္ ငါးရွိေသာ ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ငါးမရွိေတာ့သည္ကုိ လက္ေတြ႕ျမင္ဖူး၏။ ယခုက ငါးမွ်ား၊ ကြန္ပစ္၊ ပုိက္တန္း၊ ဖမ္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ငါးက မေလွ်ာ့သြားဘဲ ယခုေနာက္ပုိင္း ေဆးခပ္ဖမ္းနည္းႏွင့္ က်ဥ္စက္ျဖင့္ ငါးဖမ္းနည္းေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္မႀကီးထဲတြင္ ငါးမ်ားရွားလာၿပီျဖစ္၏။ ေဆးခပ္ငါးဖမ္းနည္းကလည္း ငါးမ်ားကုိ မလြတ္ေစရေပ။ တံစူးႏွင့္ ေမွာ္ခ်ဳံရွိေသာ ေနရာမ်ားမွ ငါးမ်ားကုိ ကြန္ႏွင့္ပစ္၍ မရေသာအခါ ကြန္ပစ္သမားက ေဆးနံ႔ေပးလုိက္ေသာအခါ ငါးမ်ား ထြက္လာခ်ိန္ ကြန္ပစ္ဖမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ပုိက္တန္း၍ ငါးဖမ္းသူကလည္း ငါးမ်ား ခုိေအာင္ေသာ က်ဴေတာ ကုိင္းေတာအျပင္မွ ပုိက္တန္းထား၍ ငါးမ်ားထြက္လာေစရန္ က်ဴေတာ၊ ကုိင္းေတာ အတြင္း ေဆးနံ႔ရေအာင္ ေဆးေလာင္းခ်လုိက္ေသာအခါ ငါးမ်ားထြက္လာၿပီး ပုိက္တန္းထဲ၀င္တုိးေအာင္ လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ပုိက္ႏွင့္ရွာေဖြ၍ က်န္ေသာ ငါး၊ ကြန္ပစ္၍ က်န္ရွိေသာ ငါးမ်ားကုိ မလြတ္ေစရေအာင္လည္း ေဆးခတ္ဖမ္းဆီးၾကသည္။ တစ္ခါတည္း ငါးမ်ဳိးတံုးေအာင္ လုပ္ေနသည္ႏွင့္ တူေနေလသည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကလည္း ငါးမ်ား ခုိေအာင္က်က္စားရာေနရာေကာင္း မျဖစ္လာေတာ့ျခင္းကလည္း ငါးမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္လာသည္။ ျမစ္ ေခ်ာင္းမ်ားက သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္အတူ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္မႈ ဆုတ္ယုတ္လာေတာ့သည္။ လက္၀ဲသုႏၵရ အမတ္ႀကီးေၾကာင့္ ျမန္မာစာေပတြင္ ဂႏၱ၀င္ျဖစ္ခဲ့ေသာ မဲဇာျမစ္ဆုိလွ်င္ ဗန္းေမာက္ၿမဳိ႕နယ္ထဲမွ ေရႊက်င္ရင္းစြန္႔ထုတ္သည့္ အနယ္မ်ားေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္လုမတတ္ျဖစ္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သလုိ ငါးမ်ားလည္း မရွင္သန္ႏုိင္ေတာ့ပ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကအထိ မဲဇာျမစ္ထဲ ဧရာ၀တီလင္းပုိင္မ်ား က်က္စားေနထုိင္ခဲ့သည္မွာ ဒ႑ာရီပမာ ျဖစ္သြားရၿပီ ျဖစ္၏။
 
ဧရာ၀တီျမစ္ထဲတြင္လည္း ေရတိမ္ေသာေနရာ ေမာ္ေတာ္ပန္ကာဒလက္ ထိမိေသာေၾကာင့္ ဧရာ၀တီလင္းပုိင္ အၿမီးကုိထိမိၿပီး ေသဆံုးခဲ့ရမႈ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသးသည္။ ဘက္ထရီေရွာ့ခ္တုိက္ ငါးဖမ္းျခင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ရေသာ သတၱ၀ါမ်ားတြင္ ဧရာ၀တီ လင္းပုိင္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ငါးမ်ား၏ သဘာ၀အရ ညအခ်ိန္မ်ား၍ ကမ္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ေရတိမ္ႏွင့္ ေရနက္ ဆက္စပ္သည့္ ေရတိမ္ကမ္းနားတြင္ လည္းေကာင္း အနားယူေလ့ရွိ၏။ ဧရာ၀တီလင္းပုိင္မ်ားက ညအခ်ိန္ အစာရွာရာတြင္ ေရတိမ္စည္းပါးေနရာမ်ား၌ အၿမီးႏွင့္ ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ ႏွာမႈတ္သံေပး၍ လွန္႔ျခင္း ျပဳလုပ္၍ ငါးမ်ားကုိ ဖမ္းယူစားေသာက္တတ္ၾကသည္။ ငါးႀကီးမ်ားကုိ မစားေပ။ အေနေတာ္ ငါးမ်ားကုိသာ စားျခင္းျဖစ္သည္။
 
ညအခ်ိန္တြင္ တရားမ၀င္ က်ဥ္စက္အသံုးျပဳ ငါးဖမ္းသူက ငါးမ်ား ခုိေအာင္းေသာေနရာတြင္ လာေရာက္ဖမ္းဆီးေသာအခါ လင္းပုိင္မ်ားလည္း လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္တုိက္သည့္ ဒဏ္ကုိခံၾကရ၏။ ေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္လာရ၏။ ဧရာ၀တီ လင္းပုိင္မ်ားမွာ ေရေနႏုိ႔တုိက္သတၱ၀ါ မ်ဳိးစိတ္ျဖစ္ၿပီး သံုးႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္သာ သားေပါက္ဖြားသည္။ ေပါက္ဖြားႏႈန္း မလ်င္ျမန္ေပ။ ၌လုိအေျခအေနတြင္ တရားမ၀င္ ငါးဖမ္းနည္းျဖစ္ေသာ ဘက္ထရီေရွာ့ခ္တုိက္ ငါးဖမ္းျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္လုိလုိ ေသဆံုးမႈကလည္း ျဖစ္ရေသးသည္။
 
တုိင္းေဒသႀကီး ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒအရ တရားမ၀င္ ငါးဖမ္းနည္းျဖင့္ ငါးဖမ္းလွ်င္ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္၊ ဒဏ္ေငြ သံုးသိန္းကုိ သီးျခား သုိ႔မဟုတ္ တစ္ေပါင္းတည္း က်ခံေစရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာ တြင္ အမ်ားဆံုး ၃ လခန္႔သာ အျပစ္ေပးၾကျခင္းေၾကာင့္ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ျပစ္မႈမမွ်သလုိ ျဖစ္ေနသည္။ ဆက္လက္ မလုပ္ေဆာင္ရန္ တားဆီးမႈမျပဳႏုိင္သလုိ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။ ေလာကတြင္ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာဖုိ႔ အဓိကဆုိသည့္လူမ်ား ေပါမ်ားေနပါက ထုိလူ႕အဖြဲ႕အစည္း ပ်က္စီးမည္ျဖစ္သည္။ လူတစ္စုေကာင္းစားဖုိ႔ လူအမ်ားႀကီး ဒုကၡေရာက္ဖုိ႔ ဖန္တီးသည့္ အေျခအေနကုိလည္း လက္ခံ၍မျဖစ္ေပ။
 
ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ တရားမ၀င္ေသာ ငါးဖမ္းနည္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေရျပင္အတြင္း ငါးမ်ား မရွိသေလာက္ ရွားပါးရမည့္ အေျခအေနကုိ မျဖစ္ေအာင္ တတ္ႏုိင္သမွ် တားဆီးကာကြယ္ဖုိ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၌ တာ၀န္ရွိေနပါသည္။ ထိေရာက္စြာ အေရးယူၿပီး တရားမ၀င္ငါးဖမ္းနည္း ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္သင့္ပါသည္။
 
ေအးလြင္ ( ကသာ )
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.