ဒီမုိကေရစီ အုတ္ျမစ္ // ရဲစြမ္းလက္ //

ဒီမုိကေရစီဆုိတဲ့ စကားလံုးဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ နားထဲမွာ ခ်ဳိၿမိန္ခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ။ ႏုိင္ငံေတြကလည္း ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အရသာကုိ ေသာက္သံုးေနၾကတာ ၾကာေနၾကၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အရသာဟာ ခ်ဳိၿမိန္လား၊ ခါးသက္သက္လား ဆုိတာကုိ သိႏုိင္ဖုိ႔ ခက္ခဲခဲ့ၾကတယ္။ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေလ့လာမႈ၊ သံုးသပ္မႈဆုိတာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရပ္၀န္းမွာ ေခတ္မစားဘူး။ နားထဲမွာသာ ခ်ဳိၿမိန္ခဲ့တဲ့ ဒီမုိကေရစီဟာ လက္ေတြ႕နဲ႔ အရမ္းကုိ ေ၀းေနခဲ့တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ႀကဳိးစားခဲ့သူေတြ ရွိခဲ့သလုိ ဒီမုိကေရစီအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္လာခဲ့သူေတြ ရွိလာခဲ့တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြရဲ႕ ႀကဳိးစားမႈရလဒ္အျဖစ္ လြတ္လပ္ေရးဆုိတာ ေပၚလာခဲ့တယ္။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္မွာ လြတ္လပ္ေရးေန႔ တစ္ေန႔ဆုိတာ ရွိလာခဲ့တယ္။ ဒီလုိပဲ။ ဒီမုိကေရစီသမားေတြရဲ႕ ႀကဳိးစားမႈရလဒ္ဟာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံထဲမွာ ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံဟာ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကုိ ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းထက္ ေရာက္လာတာဟာ အေနအထား တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ႏွစ္ဆက္ေျမာက္ ရွိလာခဲ့ၿပီ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီမုိကေရစီဆုိတဲ့ စကားဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရပ္၀န္းတုိင္းမွာ ေရပန္းစားလာတယ္။ ဒီမုိကေရစီကုိ အဓိပၸာယ္မ်ဳိးစံု ဖြင့္လာၾကတယ္။ လြတ္လပ္မႈဟာ ဒီမုိကေရစီ၊ လြတ္လပ္မႈဆုိတာ ဘာကုိေခၚတာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ေယာင္၀ါး၀ါးပဲ။ ဥပေဒ လႊမ္းမုိးမႈဟာ ဒီမုိကေရစီ။ ဘယ္ဥပေဒက ဘယ္လုိ လႊမ္းမုိးတာကုိ ဒီမုိကေရစီေခၚလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏႈတ္အစုံဟာ ဆြံ႕အခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြဟာ ရရွိထားတဲ့ အထုပ္တစ္ထုပ္ကုိ ဖြင့္မၾကည့္ဘဲ အထဲမွာရွိတဲ့ ပစၥည္းကုိ စိတ္ထင္တုိင္း ခန္႔မွန္းေနၾကသလုိ ျဖစ္ေနခဲ့ၾကတယ္။
 
ဒီမုိကေရစီဆုိတဲ့ အထုပ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရရွိထားၾကၿပီ။ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဆုိတဲ့ အထဲက ပစၥည္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖြင့္ၾကည့္ဖုိ႔ လုိအပ္လာၿပီ။ အထုပ္ကုိပုိက္ၿပီး ခန္႔မွန္းေနျခင္းထက္ ဖြင့္ၾကည့္တာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ပုိၿပီး ေသခ်ာပါလိမ့္မယ္။ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ဘ၀ထဲမွာလည္း ရွိတယ္။ မိသားစုထဲမွာလည္း ရွိတယ္။ စီးပြားေရးထဲမွာလည္း ရွိတယ္။ လူမႈေရးထဲမွာလည္း ရွိတယ္။ ႏုိင္ငံေရးထဲမွာလည္း ရွိတယ္။ ေနရာတုိင္းမွာ ဒီမုိကေရစီ ရွိပါတယ္။ အတိအလင္း ေက်ာ္ၾကားေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးထဲက ဒီမုိကေရစီပါပဲ။ ႏုိင္ငံေရး ဒီမုိကေရစီကေန လွမ္းၾကည့္ရင္ အေရးေပါင္းမ်ားစြာမွာရွိတဲ့ ဒီမုိကေရစီကုိ ျမင္ႏုိင္တယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ အျမင့္ဆံုး ေမွ်ာ္စင္ပါ။ စီးပြားေရး စတဲ့ အေရးေပါင္းမ်ားစြာဟာ ႏုိင္ငံေရးဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္စင္ေအာက္မွာ ဖြဲ႕သီထားတဲ့ အစိတ္အပုိင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး အဆင္ေျပရင္ က်န္တာအားလံုးအဆင္ေျပသလုိ အရာအားလံုး အဆင္ေျပျခင္းကုိ ႏုိင္ငံေရး အဆင္ေျပျခင္းလုိ႔လည္း ေခၚပါတယ္။
 
ႏုိင္ငံေရးဆုိတဲ့ တံဆိပ္ေအာက္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပါတယ္။ ဥပေဒျပဳေရး ပါတယ္။ တရားစီရင္ေရး ပါတယ္။ ဒီသံုးမ်ဳိးကုိ ႏုိင္ငံေရးလုိ႔ ဆုိရမွာပါပဲ။ ကမၻာ႔သမုိင္းထဲမွာ လူတုိင္းဟာ ဒီသံုးမ်ဳိးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကုိ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ၾကတယ္။ က်င့္သံုးတဲ့ စနစ္အေနနဲ႔ေတာ့ မတူညီဘူး။ စနစ္ကုိ ဘုရင္စနစ္၊ အာဏာရွင္ စနစ္၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္လုိ႔ သံုးမ်ဳိးခြဲၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ႔သမုိင္းမွာ ဘုရင္စနစ္ကေန ႏုိင္ငံေရးကုိ အစျပဳခဲ့တယ္။ ဘုရင္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားကုိလည္း စီမံတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ ဥပေဒျပဳေရး ယႏၱရားကုိလည္း စီမံတယ္။ ႀကဳိးကုိင္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ တရားစီရင္ေရးကုိလည္း စီမံတယ္။ ႀကဳိးကုိင္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ အားလံုးဟာ ဘုရင့္လက္ထဲမွာ ရွိတယ္။ ႏုိင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ေရ၊ ေျမ၊ ေတာေတာင္ အရာအားလံုးကုိ ဘုရင္ပုိင္တယ္။ ႏုိင္ငံမွာ ေနထုိင္တဲ့ ျပည္သူေတြဆုိတာ ဘုရင့္လက္ခုပ္ထဲက ေရပဲ။ ဘုရင္သြန္ခ်လုိက သြန္ခ်လုိ႔ရတယ္။ ဘုရင္ ေမွာက္ခ်လုိက ေမွာက္ခ်လုိ႔ရတယ္။ ထားလုိက ထားလုိ႔ရတယ္။ ျပည္သူဟာ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာကုိ ထားဦး၊ ကုိယ့္အသက္ကုိေတာင္ ကုိယ္မပုိင္ၾကဘူး။
 
ဥပေဒေရးဆြဲျခင္းဆုိတာ ဘုရင္ပါးစပ္ပဲ။ ဘုရင္ပါးစပ္က ထြက္တာအားလံုးဟာ ျပ႒ာန္းၿပီးသား ဥပေဒျဖစ္ေနတတ္တယ္။ တရားစီရင္ေရးမွာလည္း ဘုရင္စီရင္ခ်က္ကုိ ဘယ္သူမွ ျငင္းဆန္ခြင့္ မရွိရဘူး။ မွန္တာ၊ မမွန္တာ ဆံုးျဖတ္လုိ႔ မရဘူး။ ဘုရင္စီရင္ခ်က္ခ်လုိက္တာ မွန္သမွ် အမွန္ျဖစ္ရတယ္။ အတည္ယူရတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာလည္း အေမြခံသေဘာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ အေဖဘုရင္ဆုိရင္ သားလည္း ဘုရင္ျဖစ္လာတယ္။ မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္ေတြဟာ မင္းပဲျဖစ္ၾကတယ္။ အေမြခံသား ရွိေနရင္ တျခားသူ ဘယ္သူမွ ဘုရင္ျဖစ္ခြင့္ မရွိဘူး။ ျပည္သူေတြက ဘုရင္ေရြးခြင့္ မရွိဘူး။ မွဴးမတ္၊ ေသနာပတိ ဘယ္သူမွ ဘုရင္ကုိ ေရြးပုိင္ခြင့္ မရွိဘူး။ အားလံုးဟာ ဘုရင္ကုိ ေၾကာက္ၾကရတယ္။ ဘုရင့္မ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္ေနၾကရတယ္။ ဘုရင္အမ်က္ထြက္ရင္ အသက္ပါေသႏုိင္တယ္။ ဘုရင္သေဘာက်င္ သူေဌးသူၾကြယ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ရာထူးႀကီးႀကီးမားမားလည္း ရႏုိင္တယ္။ ဘုရင့္မ်က္ႏွာဟာ ႏုိင္ငံ့မ်က္ႏွာ ျဖစ္တယ္။ ဘုရင့္မ်က္ႏွာဟာ ျပည္သူအားလံုးရဲ႕ မ်က္ႏွာလည္း ျဖစ္တယ္။ ဘုရင္စနစ္ကုိ သက္ဦးဆံပုိင္ စနစ္လုိ႔လည္း ဆုိတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္လုိ႔လည္း ဆုိတယ္။
 
တျဖည္းျဖည္း ကမၻာ႔သမုိင္းဟာ ရွည္လ်ားလာတဲ့အခါ ဘုရင္စနစ္ကုိ မလုိလားျဖစ္လာတယ္။ တစ္ေယာက္တည္း အုပ္ခ်ဳပ္တာထက္ အမ်ားနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ သေဘာက်လာၾကတယ္။ သမုိင္းေပး တာ၀န္အရ၊ ေျပာင္းလဲတဲ့ ေခတ္ကာလအရ အမ်ားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားလာၾကတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈရလာတဲ့ အခါ အုပ္စုဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္လာတယ္။ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြကုိ လူတစ္စုကပဲ အုပ္ခ်ဳပ္လာတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္လာတဲ့ လူတစ္စုဟာ ႏုိင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္လာတယ္။ လူတစ္စု ေကာင္းစားေရးအတြက္ပဲ အလုပ္လုပ္လာတယ္။ ႏုိင္ငံ ေကာင္းစားေရး၊ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသား ေကာင္းစားေရးအတြက္ အလုပ္မလုပ္ဘူး။ ႏုိင္ငံနဲ႔ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြကုိ ဖိနင္းၿပီး အလွသရဖူ ေဆာင္းလာၾကတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းေရးကုိ လူတစ္စုက ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္း လုပ္ၾကတယ္။ အမွားေထာက္သူကုိ အာဏာျပတယ္။ အမွန္ေျပာသူကုိ လက္နက္ေထာက္တယ္။ ကမၻာ႔သမိုင္းမွာ အာဏာရွင္စနစ္ ေပၚေပါက္လာတယ္။ ဘုရင္ အာဏာရွင္စနစ္ကေန စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆီ ေျပာင္းလာတယ္။ တစ္ေယာက္တည္း စုိးမုိးတဲ့စနစ္ကေန အုပ္စုလုိက္ စုိးမုိးမႈျဖစ္လာတယ္။ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြ အတြက္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိခဲ့ဘူး။ အက်ဳိးရွိမႈ နည္းပါးခဲ့တယ္။ ဒီစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိလည္း ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ႀကဳိးစားရာက ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆီ ေရာက္ရွိလာတာ ျဖစ္တယ္။
 
ကမၻာမွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ စတင္က်င့္သံုးခဲ့တာဟာ ဂရိနဲ႔ ေရာမျဖစ္တယ္။ ဒီမုိကေရစီဆုိတာကုိက ဂရိဘာသာစကားျဖစ္တယ္။ ဂရိဘာသာ စကားမူရင္းမွာ ဒီမုိကရက္တုိစ္ (Demos Kratos) ျဖစ္တယ္။ ဒီမုိဆုိတာ ျပည္သူမ်ားလုိ႔ အဓိပၸာယ္ရတယ္။ ကရက္တုိစ္ဆုိတာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုိ႔ အဓိပၸာယ္ရတယ္။ ျပည္သူမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ဟာ ဒီမုိကေရစီျဖစ္တယ္။ ျပည္သူက အစုိးရကုိ အုပ္ခ်ဳပ္တာ၊ အစုိးရက ျပည္သူကုိ အုပ္ခ်ဳပ္တာမဟုတ္ဘူး။ အစုိးရက ျပည္သူေတြကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာဟာ ဒီမုိကေရစီမဟုတ္ဘူး။ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ျပည္သူလူထုကုိ ဗဟုိျပဳတဲ့ စနစ္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒီမုိကေရစီမွာ ျပည္သူလူထုဟာ အဓိကပဲ။ ျပည္သူလူထု တစ္ေယာက္စီဟာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ ေသြးေၾကာတစ္မွ်င္ျဖစ္တယ္။ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေရး ေရြ႕လ်ားမႈ၊ အသက္၀င္မႈဟာ ျပည္သူေတြလက္ထဲမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း အီဘရာဟင္လင္ကြန္းက ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အေျခခံသေဘာထားကုိ ဒီလုိေျပာခဲ့တယ္။
 
`ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ျပည္သူေတြက ျပည္သူေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ လုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္တယ္´
 
ဒီမုိကေရစီကုိ အစျပဳခဲ့တဲ့ ဂရိနဲ႔ ေရာမတုိ႔ဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ေသခ်ာစြာ က်င့္သံုးမႈ မရွိၾကဘူး။ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမွာ ကၽြန္စနစ္က ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့တယ္။ ျပည္သူဆုိတဲ့ နယ္ပယ္ထဲမွာ ကၽြန္ေတြအတြက္ ေနရာမရွိဘူး။ ျပည္သူေတြ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့တယ္။ အခြင့္အေရး မ်ဳိးစံုရခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတြအတြက္ ဘာမွထူးျခားမႈ မရွိခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတြမွာ ျပည္သူဆုိတဲ့ တံဆိပ္ မရခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ကုိ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္ေတြ စာရင္းသြင္းခဲ့ၾကတယ္။ သက္မဲ့ပစၥည္း ဥစၥာသေဘာထားခဲ့တယ္။ သခင့္အလုိက် ကၽြန္ေတြ ေနထုိင္ခဲ့ရတယ္။ သခင္ေတြဟာ စိတ္ႀကဳိက္အလုပ္ခုိင္းတယ္။ လူလုိ မေကၽြးဘူး။ တိရစၧာန္လုိ ေကၽြးတယ္။ လူလုိမထားၾကဘူး။ တိရစၧာန္ေတြလုိ ေလွာင္အိမ္ထဲ ထားၾကတယ္။ ကၽြန္ေတြဟာ လူေတြပါပဲ။ လူျဖစ္ၿပီး လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပကတိ အခြင့္အေရးကုိ မရရွိခဲ့ဘူး။ ျပည္သူေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကုိ မရရွိခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတြဘက္က ၾကည့္ရင္ ဂရိနဲ႔ ေရာမတုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးက ျပည္သူေတြက ျပည္သူေတြနဲ႔ ျပည္သူ႕အတြက္ လုပ္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရး မျဖစ္ဘူး။ ဒီမုိကေရစီ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတြကလြဲၿပီး ျပည္သူဘက္က ၾကည့္ရင္ ဂရိနဲ႔ ေရာမတုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဟာ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ခဲ့တယ္။ ျပည္သူေတြက ျပည္သူေတြနဲ႔ ျပည္သူ႕အတြက္ လုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေကာက္ခ်က္ျပဳရရင္ ဂရိနဲ႔ ေရာမတုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဟာ တစ္ျခမ္းပဲ့ ဒီမုိကေရစီပါပဲ။
 
ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွာေဖြခဲ့ၾကတယ္။ စနစ္ေတြကုိ ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ေခတ္သစ္ကာလ ေရာက္လာတဲ့အခါ ဒီမုိကေရစီဟာ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္လာခဲ့တယ္။ ဒီမုိကေရစီ တုိးတက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးထဲမွာ အဂၤလန္ဟာ အေစာဆံုးျဖစ္တယ္။ အဂၤလန္ ဒီမုိကေရစီဟာ ၁၁ ရာစုက စတင္ခဲ့တယ္။ ဒုတိယ တုိးတက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံဟာ အေမရိကန္ ျဖစ္တယ္။ ဒီမုိကေရစီ တုိးတက္လာတာနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ပညာရွင္ေတြလည္း ေပၚထြန္းလာခဲ့တယ္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၂ ခုႏွစ္မွာ ႐ုဆုိးအမည္ရွိတဲ့ ဒီမုိကေရစီ အေတြးေခၚ ပညာရွင္တစ္ေယာက္ ရွိခဲ့တယ္။ သူ႕နာမည္အျပည့္အစံု (Jean – Jacques R- Ousseau) ျဖစ္တယ္။ ဆြစ္ဇာလန္ဇာတိျဖစ္ၿပီး ျပင္သစ္မွာ ေနထုိင္သူျဖစ္တယ္။ သူက ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာအုပ္ေတြ ထုတ္ခဲ့တယ္။ သူထုတ္ခဲ့တဲ့ စာအုပ္ေတြထဲမွာ `လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္အဆုိ´ စာအုပ္ဟာ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့တယ္။ ထုိစာအုပ္မွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသားခဲ့တယ္။
 
`မည္သည့္ ႏုိင္ငံတြင္မဆုိ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ ျပည္သူလူထုထံတြင္ ရွိရမည္ျဖစ္၍ ျပည္သူအမ်ား၏ ဆႏၵ ႏွင့္ ေရးသားထားသည့္ ဥပေဒကုိ အစုိးရ၏ အလံုးစံုေသာ အေျခခံအျဖစ္ ထားရမည္´
 
ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ဟာ ျပည္သူေတြပဲျဖစ္၏။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာလည္း ျပည္သူေတြလက္ထဲမွာ ျဖစ္တယ္။ ဥပေဒျပဳေရးဟာလည္း ျပည္သူေတြ လက္ထဲမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီမုိကေရစီ ေခတ္ထဲ ေရာက္လာတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးကုိ စိတ္မ၀င္စားလုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရးဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လက္ထဲမွာ ရွိေနလုိ႔ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေရးကုိ စိတ္မ၀င္စားရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီဟာ ခရီးမတြင္ဘဲ ရွိေနလိမ့္မယ္။ ဒီမုိကေရစီကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ေနာက္ေကာက္က်ေနလိမ့္မယ္။ အေခ်ာင္သမားေတြရဲ႕ အေခ်ာင္ခုိမႈေတြနဲ႔ အခြင့္ေရးသမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးယူမႈေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီဟာ ထြက္ေပၚခါနီးမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရတဲ့ လမင္းႀကီးလုိ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ မဲေပးခြင့္ရွိသူအားလံုး ႏုိင္ငံေရးမွာ တာ၀န္အျပည့္ရွိတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းပါရေစ။
 
ရဲစြမ္းလက္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.