အေတာမသတ္ဘဲ ေပါမ်ားေနတယ္ // ေအးလြင္ (ကသာ) //

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အေပါမ်ားဆံုး ထြက္ကုန္ပစၥည္းကုိ ေျပာပါဟုဆုိလွ်င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဟု ေျပာလွ်င္ ရႏုိင္မည္ ထင္ပါ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဖမ္းမိလုိက္သည့္ မူးယစ္ေဆး တန္ဖုိးမ်ားမွာ တစ္ခါမိသည့္ တန္ဖုိးမ်ား ကပင္ သိန္းေသာင္းခ်ီ၍ မီလီယံ၊ ဘီလီယံအထိ တန္ဖုိးရွိေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္၏။ ေနရာအႏွံ႔ ဖမ္းမိေသာ ပမာဏကုိၾကည့္ရင္း မဖမ္းမိဘဲ လြတ္ေျမာက္သြားသည့္ ပမာဏက အဘယ္မွ်ေလာက္ မ်ားမည္လဲ မေတြးရဲေအာင္ပင္ ျဖစ္ရ၏။
 
ျမန္မာႏုိင္င၌ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ လံုၿခဳံမႈမရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။ ဥပေဒစုိးမုိးမႈမရွိ၍ မတည္ၿငိမ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံအမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲၾက၏။ ဆင္းရဲျခင္းေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာ ျပသ၁နာေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ဘိန္းစုိက္ၿပီး လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ တြန္းအားေပးသလုိ ျဖစ္ရ၏။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္တုိ႔၌ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ ရွိရျခင္းမွာ ဤလုိအပ္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္၏။
 
ယခုေတာ့ မူးယစ္ေဆး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိ ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ အလြန္တရာ ႀကီးမားေသာ ေစ်းကြက္ႀကီး ျဖစ္လာေတာ့သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္၏။ ဖမ္းမိသည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပား တန္ဖုိးမ်ားကုိ ၾကည့္လုိက္သည္ႏွင့္ သာမန္ လူခ်မ္းသာပင္ မတတ္ႏုိင္သည့္ အရင္းအႏွီးပမာဏျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရ မည္ျဖစ္သလုိ ပါ၀င္ပတ္သက္သူတုိ႔၏ ၾကြယ္၀မႈကုိလည္း မခန္႔မွန္းႏုိင္ ေအာင္ ရွိသည္ျဖစ္၏။
 
အျမတ္အစြန္း အလြန္တရာႀကီးမားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္လာ သည္မုိ႔ တစ္ေယာက္ဖမ္းမိ၊ ႏွစ္ေယာက္လုပ္ၿပီး ႏွစ္ေယာက္ဖမ္းမိ ၊ ေလးေယာက္လုပ္ ဆုိသလုိျဖစ္လာ၍ မူးယစ္ေဆး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိသည့္ ပင္ရင္းကုိ မၿဖဳိႏုိင္သေရြ႕ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ မလြယ္ျဖစ္ေန၏။ အဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္ထဲေရာက္လာသူ မ်ားလာ၍ ေထာင္မဆန္႔ေအာင္သာ ျဖစ္ရမည္။ အျပင္ေလာက၌ ေရာင္း၀ယ္သံုးစြဲမႈကေတာ့ မေလ်ာ့ဘဲ တုိးပြားေနမည္ သာ ျဖစ္၏။
 
ဤလုိ မူးယစ္ေဆး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိ ေနမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ၌ နာမည္ဆုိးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားရ၏။ ျပည္တြင္း၌ သံုးစြဲသူ လူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္မ်ားလည္း ေၾကမြသြားေတာ့၏။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ လူႀကီးျဖစ္မည့္ လူငယ္မ်ား ေလလြင့္ပ်က္စီးမႈသည္ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဆံုး႐ံႈးရသည္မုိ႔ တုိင္းျပည္အလုိက္ နစ္နာရ၏။
 
မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူ လူငယ္တုိ႔၏ မိဘမ်ားစြာတုိ႔မွာလည္း မ်က္ရည္စက္လက္ျဖင့္ သားသမီးဆုိးတုိ႔၏ ဒဏ္ကုိ လွိမ့္ေနေအာင္ ခံၾကရ၏။ ေဆး၀ါးသံုးစြဲႏုိင္ဖုိ႔ ေငြေၾကးရွာၾကရင္း ျပစ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္လာၾကေတာ့၏။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားဘ၀ ကာလကလည္း နံပါတ္ဖုိးေခၚ ဘိန္းျဖဴေပါမ်ားခဲ့သည့္ အခ်ိန္ ႀကဳံခဲ့ရဖူး၏။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူငယ္မ်ား မူးယစ္သားေကာင္ဘ၀ က်ေရာက္ၿပီး သူတုိ႔ဘ၀မ်ားကုိ ေစာစီးစြာ ဇာတ္သိမ္းသြားခဲ့ၾက၏။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာဆုိလွ်င္ ပုိဆုိးေသး၏။ ဖုိးသမား၊ ဘိန္းစားျဖစ္ၾကေသာ သားသမီးမ်ားေၾကာင့္ မိဘမ်ားမွာ စည္းစိမ္ပ်က္၊ စိတ္ဆင္းရဲႀကီးစြာ ေသာကအပူကုိ ခံစားခဲ့ရ၏။ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း၊ ေရႊတြင္း ေဒသမ်ားမွာ ေငြေပါသလုိ ဘိန္းျဖဴ၊ ဘိန္းမဲ ကလည္းေပါလွသျဖင့္ ႀကီးပြားေရးအတြက္ ေငြသြားရွာၾကရင္း ဖုိးသမားဘ၀ျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားရသည္။ လူငယ္မ်ားမွာ မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရ၏။ ဥပေဒမစုိးမုိးသည့္ ေဒသ၊ ေငြေပါရာအရပ္ ျဖစ္သည္မုိ႔ မူးယစ္ေဆး ေရာင္း၀ယ္မႈ၊ သံုးစြဲမႈက ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျဖစ္သည္ကုိ တအံ့တၾသ ျမင္ခဲ့ရဖူး၏။ လူတစ္ေယာက္ ဘိန္းစားဘ၀ က်ေရာက္သည္ႏွင့္ ထုိလူ၏ ဘ၀မွာ ေအာက္က်သြားသည္ကုိ ျမင္ရၿပီး သံေ၀ဂ ရျဖစ္သြားသျဖင့္ မူးယစ္ေဆးကုိ ေရွာင္ျဖစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေတာထဲတြင္ ေရႊက်င္သြားရင္း မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ား ဘ၀ကုိ ေလ့လာၾကည့္မိ၏။ မုိးလင္းသည္ႏွင့္ ေဆးသံုးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေငြရွာၾက၏။ ရသည္ႏွင့္ ေဆးသံုးၾက၏။ စားေသာက္ဖုိ႔ထက္ ေဆးသံုးႏုိင္ဖုိ႔သာ ရွာၾကသည္မုိ႔ အာဟာရျပတ္ၾကၿပီး မ်က္စိေရွ႕တြင္ပင္ လူ႐ုပ္မပီ ျဖစ္လာၾက၏။ လိမ္ညာေတာင္းရမ္းၿပီး ေဆးဖုိးရွာၾကသလုိ လစ္ရင္လစ္သလုိ ခုိး၀ွက္၍ ေဆးဖုိးရွာၾကရာ မိရင္မိသလုိ ႐ုိက္ႏွက္ထုေထာင္းသည့္ ဒဏ္ ခံရသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕မိ၏။
 
ဖုိးသမားတစ္ေယာက္ေသလွ်င္ မည္သူမွ် အေရးလုပ္မေနဘဲ နီးရာ က်င္းေဟာင္းထဲပစ္ခ်ၿပီး ေျမဖုိ႔ျမွဳပ္သည္ကုိ ျမင္ရေသာအခါ ေဆးစြဲသူတုိ႔၏ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာမရွိေအာင္ ေအာက္က်ရသည့္အျဖစ္မ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရ၏။ ၿမဳိ႕ေပၚရွိ လူငယ္အခ်ဳိ႕ ဖုိးစြဲၿပီး ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မေနႏုိင္ေသာအခါ ေရႊေမွာ္၊ ေက်ာက္ေမွာ္မ်ားသုိ႔ သြားၿပီး ထုိေဒသမ်ားတြင္ ဘ၀အဆံုးသတ္သြားသူ မ်ားစြာရွိခဲ့၏။ ထုိစဥ္က စိတ္ၾကြ မူးယစ္ေဆးျပား မေပၚေသးေပ။
 
ယခုေနာက္ပုိင္းေတာ့ ထုိစဥ္ကာလတံုးကထက္ ပုိေပါမ်ားသြားၿပီျဖစ္၏။ ဘယ္ေနရာ သြားသြား ေတြ႕ရမည္ဟု ေျပာရမည္ျဖစ္၏။ ေက်းလက္ေတာေန လူငယ္မ်ားပင္ နယ္စပ္ေဒသသို႔ အလုပ္သြားလုပ္ရင္း အိမ္အျပန္ ေငြမပါဘဲ ေဆးစြဲၿပီး ျပန္လာရသူမ်ား ရွိလာ၏။ ေက်းလက္ေနသူမ်ား၏ စာရိတၱပင္ မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ ပ်က္ၾကရ၏။
 
ျမစ္ႀကီးနား တကၠသုိလ္၀င္းထဲ ေဆးသံုးစြဲထားသည့္ အပ္မ်ားေတြ႕ရသည့္ သတင္း ၾကားစဥ္က စိတ္မေကာင္းႀကီးစြာ ျဖစ္ရ၏။ တကၠသုိလ္ဆုိသည္မွာ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ား သင္ၾကားၿပီး ေလာက၀န္းက်င္သုိ႔ ဂုဏ္သေရရွိစြာ၀င္ရန္ စတင္သည့္ ေနရာျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ နိမ့္က်သည့္ ပညာေရးကုိ စရိတ္ႀကီးမားစြာ သင္ၾကားရင္း လမ္းေပ်ာက္သည့္ လူငယ္မ်ားက မူးယစ္ေဆးသံုးေသာအခါ အသက္ေပ်ာက္သည္အထိ ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္၏။
 
ယခုေနာက္ပုိင္း ပို၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းလာသည့္ အျဖစ္မွာ မူးယစ္ေဆး သယ္လာသူကုိ လက္နက္ႏွင့္တကြ ဖမ္းမိျခင္း သတင္းမ်ားျဖစ္၏။ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္၍ မူးယစ္ေဆးေရာင္းခ်သူမ်ားကုိ ဖမ္းမိေသာ သတင္းမ်ား ဖတ္ရလွ်င္ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္က ေပၚလာ၏။ အျမတ္အစြန္းႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းလုပ္သည္မုိ႔ ေငြရလွ်င္ ဘာမဆုိလုပ္မည့္သူ၏ လက္ထဲတြင္ လက္နက္ရွိေနျခင္းမွာ အလြန္ထိတ္လန္႔စရာ ေကာင္းလွေပသည္။ တန္ဖုိးႀကီးမားလွေသာ မူးယစ္ေဆးဖမ္းမိသည့္အခါ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သူကုိပဲ အမ်ားဆံုးဖမ္းမိ၍ ေနာက္ကြယ္မွ ပုိင္ရွင္အစစ္အမွန္ထိ မဖမ္းႏုိင္ေသးျခင္းႏွင့္ ပုိင္ရွင္မဲ့ ဖမ္းမိေနရျခင္းတုိ႔က မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်ေနမႈကုိ ႏွိမ္နင္းဖုိ႔ အရာမေရာက္ေသးသလုိ ျဖစ္ေနရ၏။ ေနာက္ကြယ္မွ ႀကဳိးကုိင္လႈပ္ရွားေနသူမ်ားကုိ ဖမ္းမိမွသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရး ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။ ယခုေတာ့ ဘယ္ေလာက္တန္ဖုိးႀကီးမားသည့္ ပမာဏျဖစ္ပါေစ၊ ဖမ္းမိသူမ်ားမွာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သူမ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္၏။
 
ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႔က်င္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားက လႈပ္ရွားမႈျပဳၾက ေသာ္လည္း ေရာင္း၀ယ္ သံုးစြဲမႈကေတာ့ မေလ်ာ့ေသးသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္၏။
 
ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာေသာ ေခတ္တြင္ ပစၥည္းကုိ တစ္ေနရာ ဖြက္ထားသည္။ လူက တစ္ေနရာ ေနသည္။ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ၿပီး ေနရာတစ္ခု သတ္မွတ္ကာ ေရာင္း၀ယ္ၾကသျဖင့္ ဖမ္းမိဖုိ႔ကလည္း မလြယ္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္၏။ ေရႊထြက္ေသာ ေဒသတစ္ခုတြင္ ဖုန္းျဖင့္ မဆက္သြယ္ဘဲ ေတာထဲ၌ သူ႕ေသကၤတျဖင့္သူ သတ္မွတ္ၿပီး ေတာထဲ ပစၥည္းထားသည္။ ၀ယ္သူကလည္း ပစၥည္းယူၿပီးေနာက္ ေငြထားသြားသည္ဟု သိရသည္။ တစ္ေယာက္တေလ ဖမ္းမိ၍ ဖုန္းကြန္တက္ကုိစစ္ပါက ေျခရာမခံႏုိင္ေအာင္ဟု ၾကားသိရေသာအခါ အံ့ၾသရေတာ့၏။
 
တာ၀န္သိျပည္သူမ်ားကလည္း သတင္းေပးဖုိ႔ စိတ္မရဲျဖစ္ေရ၏။ ေနာက္ေၾကာင္းမေအးဟု စိတ္ထဲထင္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ တာ၀န္သိ၍ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ယူဆၿပီး ေတာထဲ၌ ထမင္းထုပ္၊ ကြမ္းထုပ္ျဖင့္ ရွစ္ရက္ၾကာ ကင္းေထာက္ၿပီး သတင္းေပးခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၆ ခု၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ WY စိတ္ၾကြေဆးျပား ၁၄ သန္းေက်ာ္ ဖမ္းမိခဲ့ရ၏။ ပဲခူးတုိင္း အေနာက္ျခမ္း ပန္းေတာင္းၿမဳိ႕နယ္၊ ေညာင္ဂ်ဳိးဂိတ္တြင္ ျဖစ္၏။ သတင္းေပးသူကုိရာဇာဟိန္း၏ လက္ရွိအေျခအေနမွာ စား၀တ္ေနေရး က်ပ္တည္းလာေၾကာင္း ဂ်ာနယ္တစ္ခုတြင္ ဖတ္မိေတာ့ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းသုိ႔ သင္တန္းလာတက္ရဲသူ မရွိေတာ့သျဖင့္ သင္တန္းရပ္ဆုိင္းလုိက္ရေၾကာင္း သိရသည္။ မူးယစ္ရာဇာမ်ား၏ လက္စားေခ်မွာစုိး၍ သူတုိပ စက္ဆုိင္သုိ႔ပင္ လူသိပ္မလာေတာ့ေၾကာင္း ညိွဳးငယ္စြာ ဖြင့္ေျပာသံကုိ ၾကားရေသာအခါ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရ၏။ ပုိ၍ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရသည္မွာ ကုိရာဇာဟိန္းတုိ႔ မိသားစုမွာ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္လႊာမ်ား ရခဲ့ေသာ္လည္း ရခဲ့ေသာ ဆုေၾကးေငြမ်ားမွာ အနည္းငယ္ မျဖစ္စေလာက္သာ ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္၏။ ယခုေတာ့ သူတုိ႔၏ လူမႈဘ၀မွာ က်ဥ္းေျမာင္းသြားၿပီး ဟုိဟုိဒီဒီ မသြားရဲသည့္ အျဖစ္ကုိ ႀကဳံေနရသည္ဟု ဆုိ၏။ ေၾကာက္စိတ္ျဖင့္သာ ေနထုိင္ရေသာ သူတုိ႔အျဖစ္မွာ သနားဖြယ္ျဖစ္ေနရၿပီ ျဖစ္၏။ ပန္းေတာင္းၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမးခဲ့ရာ ဂုဏ္ျပဳခံရသူကုိ ခ်ီးျမွင့္ရန္ အစီအစဥ္မရွိပါဟု သက္ဆုိင္ရာမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ရာ တာ၀န္သိ၍ တာ၀န္ရွိၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းမိႏုိင္ေအာင္ ႀကဳိးစားသတင္းေပးခဲ့သူ အေနျဖင့္ ဘယ္ေလာက္ ခံစားရမလဲ ေတြးျမင္ႏုိင္၏။ ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားက တာ၀န္သိမည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာ ေကာင္းမ်ား ျဖစ္၍ သတင္းေပးမည့္သူ မရွိ ျဖစ္သြားေစႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳရမည္ျဖစ္၏။
 
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ရွိ လူငယ္မ်ားအတြက္ မူးယစ္ေဆးကင္းစင္ႏုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီး လွေပသည္။ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူဖမ္းဆီးၿပီး အျပစ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေန၏။ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူအားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ျဖန္႔ခ်ိေနသူမ်ားကုိ လူထုေတာ္လွန္ေရးႀကီးပမာ ဆင္ႏႊဲႏုိင္မွသာ မူးယစ္ေဆး ကင္းစင္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္လာမည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။
 
ေအးလြင္ (ကသာ)
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.