ၿငိမ္းစုစီဥပေဒၾကမ္းဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳေနသလား

ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ဟု က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေ၀ဖန္ျခင္းကို ခံေနရသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥေပေဒၾကမ္းအား မေန႔က (မတ္လ ၅ ရက္)
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကားနာေနသည့္အခ်ိန္မွာပင္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ဆႏၵျပသည့္ သူမ်ားက နိုင္္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ နာမည္ေက်ာ္ေျပာခ်က္မ်ားကို ပိုစတာအျဖစ္ ကိုင္ေဆာင္ကာ ရန္ကုန္ျမိဳ့၏ အထင္ကရလမ္းမ်ားေပၚတြင္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
 
အစိုရသစ္ လက္ထက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ သမၼတၾကီးႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံသိေစရန္၊ သမၼတၾကီးႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံမွ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ စသည့္ျဖင့္ အသိေပးတိုင္တည္သည့္ ပံုစံမ်ားကိုသာ ေတြ႕ရျပီး ယခုလို အတိုင္ပင္ခံ၏ တစ္ခ်ိန္က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ နာမည္ေက်ာ္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ကိုကား အသံုးျပဳသည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ဳိးကေတာ့ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။
 
ဆႏၵျပပြဲကို ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းကေတာ့ ျငိမ္းစုစီ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားအမွန္ NLD ၏ မူ၀ါဒတို႔ႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကို သတိေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
 
“NLD ရဲ႕မူ၀ါဒက အရင္းကတည္းက ျပည္သူလူထုအတြက္ မတရားတဲ့ ဥပေဒမွန္သမွ် ဆန္႔က်င္ခဲ့တယ္။ ဆန္႔က်င္ေအာင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အျမဲတမ္းပဲ လူငယ္ေတြကို အားေပးခဲ့တယ္၊ ပ်ိဳးေထာင္ခဲ့တယ္။ အခုဆႏၵျပပြဲကို ဦးေဆာင္တဲ့ လူငယ္၊ လူလတ္အမ်ားစုဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အခုထိလည္း ေထာက္ခံေနပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ေထာက္ခံသူေတြျဖစ္ျပီးေတာ့ သူ႔ရဲ့မိန္႔ခြန္းေတြကို အသည္းထဲ ရင္ထဲမွာ စြဲေနတဲ့သူေတြျဖစ္တယ္” ဟု ၄င္းကေျပာၾကားသည္။
 
ဆႏၵျပပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႕ခြန္းႏွစ္ခုကို သံုးထားေၾကာင္း၊ ယင္းမိန္႔ခြန္းမ်ားကိုၾကည့္ပါက တိုင္းျပည္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မည္သည့္ ဥပေဒမ်ိဳးကို လိုလားေၾကာင္းကို ျပသျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားသည္။
 
ဆႏၵျပပြဲတြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ နာမည္ေက်ာ္ မိန္႔ခြန္းႏွစ္ခုကေတာ့ `အေ၀ဖန္မခံနိုင္ရင္ ျပည္သူေတြက ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက မိမိတို႔ သေဘာထားေတြကို ထုတ္ေဖၚတာ ခြင့္မျပဳခ်င္ရင္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေရး လုပ္လို႔မျဖစ္ဘူး` ဆိုသည္ႏွင့္ ေနာက္တစ္ခုမွာ `နိုင္ငံေရးအရ မလိုလားသူေတြကို ဆင္ေျခေပးျပီး ဖမ္းနိုင္မယ့္ ဥေပေဒအားလံုးကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ကၽြန္မတိုက္တြန္းပါတယ္` တို႔ ျဖစ္သည္။
 
လက္ရွိ ဥေပေဒျပဳေရးတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို မသိရွိသူမ်ားလည္း ပါ၀င္နိုင္သလို NLD ၏ ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း သတိေမ့ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္နိုင္သည္ဟု ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေ၀ဖန္သံုးသပ္သည္။
 
၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ ထင္ရွားသည့္ နိုင္ငံေရးသမား တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ ဦးျမေအးက ျငိမ္းစုစီ ဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္သည့္ ဆႏၵျပပြဲကိုေထာက္ခံသည္။ ထို႔ျပင္ ဆႏၵျပသည့္သူမ်ားဘက္မွ ရပ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။
 
“ကၽြန္ေတာ္တို႔သြားတာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္နိုင္ငံကိုသြာတာေလ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ့ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ ရပိုင္ခြင့္ေတြျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္တဲ့ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ိဳးေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မၾကိ္ဳက္ဘူး။ ခၽြင္းခ်က္မရွိဘဲ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး၊ ဥပမာအားျဖင့္ ဘာသာေရးပဋိပကၡေတြ၊ လူမ်ိဳးေရးအဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေစတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ိဳးေတြ၊ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေစမယ့္ ကိစၥရပ္မ်ိဳးေတြ ဒါမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ တစ္မ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ။ အခုဟာက ဒါကို ကန္႕သတ္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ခံလို႔ မရဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဆႏၵျပတဲ့သူေတြမွန္တယ္၊ ဆႏၵျပတဲ့ဘက္က ကၽြန္ေတာ္ရွိတယ္” ဟု ဦးျမေအးကေျပာၾကားသည္။
 
တိုင္းျပည္၏ ဒီမိုကေရစီျပယုဂ္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တစ္ေလွ်ာက္လံုး သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာစကားမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဒီမိုကေရးစီအသြင္ကူေျပာင္းေရးကိ္ု မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဆႏၵျပသည့္သူမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာစကားမ်ားကို ကိုးကားျခင္းမွာ လြန္စြာ စီေလ်ာ္သင့္ျမတ္သည္ဟု ဦးျမေအးက ယံုၾကည္သည္။
 
နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႕ခြန္းမ်ားကို ကိုကားျပီး ဆႏၵျပျခင္းကို NLD မွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးအဖြဲ႔လည္းျဖစ္၊ ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္လည္း ျဖစ္သည့္ ဦးဥာဏ္၀င္းထံ တစ္စံုတစ္ခု မွတ္ခ်က္ေပးပါရန္ The Ladies News မွ ေမးျမန္းသည့္အခါ `ကၽြန္ေတာ္ မေပးတတ္ဘူးဗ်ာ၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ာေျပာတဲ့ အဲဒီဥစၥာကို ကၽြန္ေတာ္ အခုထိမဖတ္ရေသးဘူး၊ အလုပ္ေတြ႐ႈပ္ေနလို႔၊ ဘာကိုေျပာျပီး ဘယ္လိုလုပ္သြားတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္မသိေတာ့ ေလာေလာဆယ္ မေျပာပါရေစနဲ႔” ဟု ဦဥာဏ္၀င္းက ေျဖၾကားသည္။
 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ အထင္ကရ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ဆႏၵျပေနသည့္ အခ်ိန္မွာပင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အတြင္း၌လည္း NLD လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးက ျငိမ္းစုစီ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ခဲ့၊ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
 
ျငိမ္းစုစီဥေပဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အဓိပၸာယ္တိတိက်က် မရွိေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ အဓိပၸာယ္ တိက်စြာမရွိျခင္းသည္ လိုရင္လိုသလို ဖမ္းနိုင္သည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနသည္ဟု Equality Myanmar မွ ဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေ၀ဖန္သံုးသပ္သည္။
 
“လိုရင္လိုသလိုစြဲတဲ့သူက ဘယ္သူေတြျဖစ္မလဲဆိုေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။ သူတို႔က နိုင္ငံေတာ္ကို ထိပါးမယ္၊ နိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး ထိပါးမယ္ဆိုရင္ ၾကိဳက္သလိုစြဲနိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္။ အားနည္းခ်က္က စကားလံုးရဲ႕ တိက်မႈမရွိဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးစကားလံုးေတြကို ထပ္မံျဖည့္ျခင္းက လိုရင္လိုသလို စြဲနိုင္ဖို႔အတြက္ လိုရင္လိုသလို အျပစ္ေပးနိုင္ဖို႔ အဓိပၸာယ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးကို အမ်ားၾကီးထိခိုက္ပါတယ္။ မလိုအပ္ပဲနဲ႔ ပြေရာင္ေနတဲ့ အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခြထြက္နိုင္တဲ့ စကားေတြကို သံုးမယ့္အစား ရွိျပီးသား ဥပေဒထဲကပဲ အေရးယူတဲ့ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တိုက္တြန္းပါတယ္” ဟု ဦေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာၾကားသည္။
 
ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းထဲတြင္ မည္သူမဆို နိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာဟာေရးနွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရား အက်ိဳးတို႔ကို ပ်က္ျပားေစရန္ျဖစ္ေစ၊ ထိုသို႕ပ်က္ျပားတန္ရာေသာ အေျခအေန ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ေငြ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္းလမ္း တစ္ခုခု ေသာ္လည္းေကာင္း သံုးစြဲ၍ သူတစ္ဦးဦးအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ျပဳေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ျဖားေယာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုက္တြန္းျခင္းကို ျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ခံရလွ်င္ ထိုသူကို သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္နိုင္သည္ ဟု ေဖၚျပထားသည္။
 
ျပင္ဆင္သည့္ ဥေပၾကမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ တခ်ဳိ႕ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည့္ လက္ေတြ႕ဘ၀ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဟု ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေ၀ဖန္သံုးသတ္သည္။
 
`ေငြေၾကးေထာက္ပံ့တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက စာတင္ရမယ္ဆိုတာ လက္ေတြ႕မွာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူ မရွိဘဲနဲ႔ ဆႏၵျပေသာအရာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္အင္အားနဲ႔ကိုယ္ ဘာကိုစုစည္းျပီးေတာ့ တတ္နိုင္သ၍ ထည့္၀င္ျပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္တဲ့ဟာမ်ိဳး ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုျဖစ္ဖို႔အတြက္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြရွိပါတယ္။ အဲလိုမ်ိဳးကိစၥေတြမွာ လက္ေတြ႔မွာ ပကတိအေျခအေနနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ အရာေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါေတြက ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒဆိုတာ ျပည္သူလူထုအတြက္ ကာကြယ္ေပးျပီးေတာ့ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးေအာင္ဖို႔အတြက္ ဦးတည္ေသာအရာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုမိုျပီးေတာ့ဖိႏွိပ္တဲ့ ဥပေဒမျဖစ္သင့္ဘူး ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။ အခု ဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ ဆိုလို႕ရွိရင္ ဒီလိုမ်ိဳးအခ်က္ေတြ ပိုမိုပါ၀င္တဲ့အတြက္ လူထုရဲ႕ အျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိုမိုထိခိုက္နိုင္တယ္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္` ဟု ၄င္းကေျပာၾကားသည္။
 
အုပ္ခ်ဳပ္သူဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႕အက်ိဳးကိုလိုလာသည့္ အျမင္ႏွင့္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးကို ဆန္႔က်င္ကာ မိမိ အာဏာတည္ျမဲေရးကို ေရွ႕ရွဳသည့္အျမင္ဟူ၍ အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးရွိေၾကာင္း၊ ယခု ဥပေဒၾကမ္းသည္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးကို ေရွ႕ရွဳသည့္ အျမင္းမ်ိဳး မေဆာင္ေၾကာင္း၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးၾကီးျမင့္က ေ၀ဖန္သံုးသပ္သည္။
 
ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းမည္ဆိုပါက ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးကို ဦးစားေပးသည့္ ဥပေဒ၊ ျပည္သူ႔လူထု၏ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ထိခိုက္မႈမရွိေစရဘူး ဆိုသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္ ျပန္လည္သိရေစရန္အတြက္ ျငိမ္းစုစီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ဆႏၵျပသည့္ ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စကားမ်ားကုိ ကိုးကားရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက အတိုင္ပင္ခံ၏ ေျပာစကားမ်ားကို ကိုးကားရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
 
“အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ သူ႕ရဲ႕(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) စကားေတြကို ျပန္လည္ သတိရဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ျပီးေတာ့ အသိေပးတဲ့အေနနဲ႔ သံုးသြားတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းက ေျပာသည္။
 
မၾကာခင္အခ်ိန္တြင္ ျငိမ္းစုစီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားကို ေဒၚေေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္ NLD ၏ မူ၀ါဒမ်ားကို အသိေပးရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းက ဆုိသည္။
 
ေအာင္ရဲေနာင္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.