ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ႏွလံုးသားအလွ // ေရႊဒါးေမာင္ေလးရည္ //

`သူတစ္ပါးကုိ ဆံုးမသည့္အတုိင္း မိမိကုိယ္တုိင္ လုိက္နာျပဳက်င့္ရာ၏။ မိမိကုိယ္တုိင္ ယဥ္ေက်းၿပီးမွသာ သူတစ္ပါးကုိ ဆံုးမရ၏။ မိမိကုိယ္တုိင္ ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမျခင္းသည္ ခဲယဥ္းစြတကား´ လုိ႔ ဓမၼပဒအတၱ၀ဂ္၌ ဆုိထားေပသည္။ မွန္ပါသည္။ ယေန႔ကာလ၌ ေခါင္းေထာင္ထလ်က္ရွိသည့္ `ငါေျပာသလုိလုပ္၊ လုပ္သလုိမလုပ္နဲ႔´ ဆုိသည့္ အတၱ၀ါဒီတုိ႔၏ စ႐ုိက္မ်ားႏွင့္ေတာ့ ဆီႏွင့္ေရကဲ့သုိ႔လွ်င္ သူက တျခား၊ ငါက တစ္ေတြ ဆုိဘိသုိ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္လ်က္ ရွိေပသည္။ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာလွ်င္ၿပီးေရာ စိတ္ထားတစ္ခုျဖင့္ အမ်ားသူငါတုိ႔ မ်က္ခံုးေမြးေပၚ ဘရိတ္ဒန္႔စ္၊ ရက္ပ္ပါကကြက္မ်ားျဖင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္ခ်င္သူမ်ား အဖုိ႔ကေတာ့ ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္းပါပဲ။
 
လူသားဆုိသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ရပ္တည္ေနထုိင္ရသည္ မဟုတ္ပါ။ သည္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ကၽြန္းကုိင္းမီွ ကုိင္းကၽြန္းမွီ ဆုိသည့္ စကားပံုမ်ား၊ တစ္ဦးက ေစတနာ၊ တစ္ဦးက ေမတၱာ ဆုိသည့္ ဆုိထံုးစကားမ်ားအရ လူသားတုိ႔၀န္းက်င္၌ အခြင့္အခါ သင့္ေနရသည္ မဟုတ္ပါလား။ သည္ေတာ့ လူသားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရွင္သန္ေပါက္ဖြား လာခဲ့ၿပီဆုိလွ်င္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတက်က်၊ လူသားဆန္ဆန္ ေနထုိင္၀င္ဆံ့ၾကဖုိ႔ ဆုိသည္မွာလည္း လူသားတစ္ဦးအဖုိ႔ အဓိကလုိအပ္ခ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ငါ့ေလွ ငါ့ထုိး ပဲခူးေရာက္ေရာက္ ဆုိသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား၊ လူသား၀န္းက်င္၌ အလုပ္မျဖစ္ၾကသည္မွာ ေကာင္းစြာ သတိခ်ပ္ၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ လူသားတစ္ေယာက္အဖုိ႔ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္တုိ႔ျဖင့္ အလုိက္သင့္ေရြ႕လ်ားမႈျပဳၾကမွသာ မိမိအတြက္ေရာ ပတ္၀န္းက်င္ အတြက္ပါ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမျဖစ္ဘဲ လွပသာယာသည့္ အသုိက္အ၀န္းတစ္ခု အတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ ပါ၀င္အလွဆင္ရာ ေရာက္ေပမည္။
 
ျမန္မာစာအဖြဲ႕ထုတ္ ျမန္မာအဘိဓာန္ အဆုိအရ လူႀကီးလူေကာင္းဟူသည္ လူအမ်ားစု၏ ႐ုိေသေလးစားထုိက္ေသာ ပုဂိၢဳလ္ဟူ၍ ဖြင့္ဆုိထားေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါသည္။ လူႀကီးလူေကာင္းျဖစ္ဖုိ႔ ဖန္ဆင္းျပဳလုပ္၍ ရႏုိင္ေကာင္းသည္ မဟုတ္ပါ။ ႐ုပ္ျဒပ္၀တၳဳအတြက္ အသျပာေငြ စသျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႐ုိးေျဖာင့္ျခင္းဟူသည္ နာမ္၀တၳဳတစ္ခုအတြက္ ကုိေတာ့ျဖင့္ ဓနေငြေၾကးျဖင့္ တည္ေဆာက္ယူ၍ မရႏုိင္သည္ကုိ သတိခ်ပ္ၾကရေပမည္။ အေပၚယံေရႊမႈန္ႀကဲၿပီး အတြင္းပုိင္း အႏွစ္သာရမဲ့ က်ီးအာသီးကဲ့သုိ႔ အကာၿပဲ့ၿပဲ့ စိတ္ဓာတ္ရွိသူမ်ားလည္း လူႀကီးလူေကာင္းစာရင္း ၀င္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ လူႀကီးလူေကာင္းဟူသည္ ဟန္ျပ႐ုိက္စားလုပ္ရသည့္ႏွယ္ မလြယ္ကူပါ။ မိမိ၏ႏွလံုးသား၌ အရင္းတည္ကိန္း၀ပ္လ်က္ရွိသည့္ ႏွလံုးသားလွပဖုိ႔က အေရးႀကီး လုိအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ `သည္းခံျခင္း၊ ႏုိးၾကားျခင္း၊ လံု႔လရွိျခင္း၊ ေ၀ဖန္ႏုိင္ျခင္း၊ သနားၾကင္နာတတ္ျခင္း၊ ဆင္ျခင္တံုတရားရွိျခင္း´ ဆုိသည့္ နာယကဂုဏ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူတုိ႔အား ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕ အစည္းမွ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း မွတ္ယူေလးစားၾကသည့္ လူႀကီးလူေကာင္းမ်ားပါေပ။
 
အေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္လာသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားေလာင္း ေမ်ာက္မင္း၏ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ဂုဏ္ရည္မ်ားကုိ သတိရလုိက္မိေပသည္။ တစ္ခါေသာ္ ေတာအုပ္တစ္ခု၌ ဘုရားေလာင္း ေမ်ာက္မင္း ဦးေဆာင္သည့္ ေမ်ာက္အုပ္တစ္အုပ္တုိ႔ ေနထုိင္ၾကပါသည္။ ထုိေတာအုပ္ရွိ ျမစ္ကမ္းပါး၌ ထူးကဲေသာအရသာရွိသည့္ သရက္ပင္တစ္ပင္ ရွိခဲ့ေပသည္။ ဘုရားေလာင္း ေမ်ာက္မင္းက အဆုိပါသရက္ပင္မွ သရက္သီးေၾကာင့္ ေမ်ာက္အေပါင္းတုိ႔ ဒုကၡအေပါင္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ေၾကာင္း ေတြးမိခဲ့ေပသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ သရက္သီးစားသံုးၿပီးလွ်င္ လက္က်န္အသီး၊ အေစ့ကုိ ျမစ္အတြင္းသုိ႔ မက်ေရာက္ေစရန္ သတိေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အသိတရားနည္းပါးလွေသာ ေမ်ာက္အခ်ဳိ႕၏ သတိမထားခဲ့မႈေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကရေပသည္။
 
ထုိအခါ ေခါင္းေဆာင္ ဘုရားေလာင္း ေမ်ာက္မင္းက ႀကီးမားခုိင္ခံ့လွသည့္ ႏြယ္ႀကဳိးတစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းရွိ သစ္ပင္တြင္ ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ မမီမကမ္းျဖစ္လ်က္ရွိေသာ ႏြယ္ႀကီး၏ အျခားတစ္ဖက္ကုိ ကုိင္တြယ္ကာ ေမ်ာက္အေပါင္းအား ထုိႏြယ္ႀကဳိးျဖင့္ ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းသုိ႔ ကူးသန္းေစခဲ့သည္။ ထုိေမ်ာက္မ်ားအနက္မွ ေဒ၀ဒက္ေလာင္း ေမ်ာက္သည္ ေကာင္းမြန္စြာ ကူးသန္းျခင္းမျပဳဘဲ ဘုရားေလာင္း၏ ေက်ာကုန္းေပၚသုိ႔ ခုေပါက္ေျပးလႊားကာ ႏွိပ္စက္ကလူျပဳခဲ့ေသးသည္ျဖစ္ရာ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္မင္းက သည္းခံခြင့္လႊတ္ခဲ့ဖူးေပသည္။
 
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတုိ႔၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္မည္သည္ အျခားေသာသူတုိ႔ထက္ ေကာင္းမြန္စြာ ထူးျခားသည္မွာ ဤပံု၀တၳဳမွ သာဓကေဆာင္လ်က္ရွိေပသည္။
 
သည္ကေန႔ မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ ႏုိင္ငံတကာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ၾကားသိေနရေပသည္။ ဘယ္ႏုိင္ငံက ဘယ္တာ၀န္ရွိ လူႀကီး၊ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ မိမိ၏တာ၀န္ပ်က္ယြင္းမႈေၾကာင့္ ရာထူးမွ အနားယူသြားျခင္း စသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား မၾကာခဏ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရေပသည္။ ပူပူေႏြးေႏြး ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ ကူးတုိ႔သေဘၤာနစ္ျမဳပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေသဆံုးခဲ့ရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မွာ ကုိယ့္တာ၀န္အေပၚ ျပတ္သားစြာ တာ၀န္ခံမႈ၏ ျပယုဂ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္၏ အရည္အေသြးတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။
 
ေလးစားဂုဏ္ယူဖြယ္ ေကာင္းလွေပသည္။
 
ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ အခြင့္အေရးရယူခံစားဖုိ႔မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔၊ အနစ္နာခံမႈတုိ႔ျဖင့္ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးကုိ ျမွင့္တင္ၾကဖုိ႔သာ ျဖစ္ေပသည္။ အမ်ားသူငါတုိ႔ထက္ အနစ္နာခံႏုိင္ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္ေပသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ ဂုဏ္ရည္မွာ အျခားသူမ်ားထက္ တည္ၾကည္ရင့္က်က္သူမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ အေျခအေန အခ်န္အခါလုိက္၍ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ေပသည္။ အမ်ားတကားထက္ အနစ္နာခံႏုိင္ျခင္း၊ အနာခံစရာရွိလွ်င္ ေရွ႕မွေန၍ တြန္းလွန္ကာကြယ္တတ္ၿပီး အသာစံစရာရွိပါက ငယ္သားတုိ႔အား ခံစားေစၿပီးမွ မိမိအလွည့္ က်ေရာက္ေစျခင္း၊ အားနည္းသူတုိ႔အေပၚ အႏုိင္မယူတတ္ျခင္း၊ ညွာတာေထာက္ထားတတ္ျခင္း၊ ဆင္ျခင္တုိင္းဆမႈျဖင့္ အမွန္တရားဘက္မွ အၿမဲရပ္တည္တတ္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္သည္းခံလ်က္ျဖင့္ သေဘာထားႀကီးစြာ ထားတတ္ျခင္း စသျဖင့္ ေလးစားဖြယ္ စိတ္ဓာတ္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။
 
`ေသသူကုိ ရွင္သူက တ,ရပါလိမ့္ဟူေသာ ေခတ္သည္ ယေန႔အထိ မ႐ုိးေသးေခ်။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အမ်ားထက္ပုိ၍ ထူးျခားေအာင္လုပ္ႏုိင္ေသာ အခ်က္မ်ားရွိသည္။ ထုိအခ်က္မ်ားမွာကား သတိၱရွိျခင္း၊ စြန္႔ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ အလုပ္ပုိလုပ္ျခင္း၊ အက်ဳိးကုိ ေလွ်ာ့ခံစားျခင္း ဟူေသာ ဂုဏ္ႏွင့္သာ ျပည့္စံု႐ံုမွ်မက သူႏွင့္အေပါင္းပါတုိ႔သည္ သူကဲ့သုိ႔ပင္ ထုိဂုဏ္တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုလာေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းႏုိင္ေသာ အစြမ္းပင္ ျဖစ္၏။
 
အကယ္၍ ေနာင္တစ္ေခတ္၌ တက္မည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတုိ႔သည္ ကၽြန္ေတာ္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စြမ္းရည္ သတိၱကုိ ေကာင္းစြာ အေမြခံႏုိင္ၾကပါမူ ႏုိင္ငံေရး၌ မိတ္ေဆြမရွိဟူေသာ အစဥ္အလာဆုိးႀကီးသည္ ပေပ်ာက္၍ ႏုိင္ငံအက်ဳိး ေဆာင္ရြက္သူတုိင္းကုိ လူထုက မိတ္ေဆြဟု အားကုိးႏုိင္မည့္ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိသည္´ ဟူ၍ ဆရာႀကီးေမာင္ထင္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္အဂၤါေဆာင္းပါးတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦး၏ ပံုရိပ္ကုိ ညႊန္းဖြဲ႕ခဲ့ေပသည္။
တေလာဆီက ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္၌ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲေဟာင္းမ်ား၏ ပင္စင္လစာမ်ား၊ စရိတ္ေငြမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိလုိက္ရသည္။
 
သည္အခါ ခရီးရွည္ႀကီး ထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ခ်ဳိ႕တဲ့ပင္ပန္းစြာျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚ၊ တုိင္းျပည္ျပည္သားတုိ႔အေပၚ အလုပ္အေကၽြးျပဳသြားခဲ့ပံုတုိ႔ကုိ ျပန္လည္ျမင္ေယာင္ကာ စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာ ခံစားမိခဲ့ရသည္။
 
`ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ထမင္းစားေနတာကုိ အနီးကပ္ျမင္ႏုိင္ေလေတာ့ သူလည္း မသိမသာ ေနရာကထရပ္ၿပီး ဧည့္ခန္းကေန ဗုိလ္ခ်ဳပ္ပခံုးအေပၚကုိေက်ာ္ၿပီး ဟင္းခြက္ေတြကုိ လွမ္းၾကည့္လုိက္မိပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ဆရာဟာ ႐ုတ္တရက္ မွင္တက္မိသြားပါသတဲ့။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အႀကီးအကဲ စစ္၀န္ႀကီးရာထူးယူထားတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဘာေတြနဲ႔မ်ား စားေနမယ္လုိ႔ထင္ပါသလဲ။ ပဲဟင္းအခ်ဳိ႕ရည္က်ဲနဲ႔ ခရမ္းခ်ဥ္သီးသုတ္ပါတဲ့ ခင္ဗ်ာ။ က်န္တဲ့ ရဲေဘာ္ေတြလည္း အဲဒီဟင္းနဲ႔ပါပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္က ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲတယ္ ဆုိေပမယ့္ အနည္းဆံုး ငါးဟင္းနဲ႔ေတာ့ လူတုိင္းစားႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က သူ႕ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔အတူ စားေနတဲ့ဟင္းကေတာ့ ဘယ္ျပည္သူမွ အဲဒီအခ်ိန္က မစားတဲ့ဟင္းပါ။ ေနာက္ သူေတြးၾကည့္ေတာ့ အပုိလာဘ္လာဘကုိလည္း လက္မခံ၊ ရတဲ့လစာကုိ ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ ေ၀စားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒၚခင္ၾကည္လည္း ဒီဟင္းမ်ဳိးပဲ တတ္ႏုိင္လိမ့္မယ္ေပါ့။ သူ႕ခမ်ာ မ်က္ရည္မက်မိေအာင္ေတာင္မွ မနည္းထိန္းခဲ့ရပါတယ္´ ဆုိသည့္ စာေၾကာင္းေလးမ်ားျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လြမ္းေမာရင္နင့္ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကုိ မွ်ေ၀ခဲ့သည့္ `ဘစံေကာက္´ ၏ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ဖတ္႐ႈလုိက္ရခုိက္ …
 
ခံုဖိနပ္သံ တခြပ္ခြပ္နဲ႔
ေတာ္လွန္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေဗဒအေပၚ ႐ူးသြပ္မဆံုး
စကားလံုးမ်ား ထုဆစ္ျခင္းနဲ႔ စုိက္ခင္းအႏုပညာ … ဒီလုိနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ျပည္ေတာ္၀င္ ဇာတ္သိမ္းခန္းက လြမ္းအားဖြဲ႕ … ဟုတ္ကဲ့ သူ ဘယ္သူလဲ ခင္ဗ်ားသိပါတယ္ ။
 
ေရႊဒါးေမာင္ေလးရည္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.