အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ တရားစီရင္ေရးကို လႊမ္းမိုးႀကိဳးကိုင္ဆဲပဲလား || သရ၀ဏ္(ျပည္) ||

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး ဆိုတာ ရွားခဲ့သည္။ တရားစီရင္ေရးသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ လက္ေ၀ခံျဖစ္ေနခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ အစိုးရက တရားဥပေဒကို အမိန္ ့မ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ မ်က္ရိပ္မ်က္ကဲ ျပမွုမ်ား၊ တိုက္႐ိုက္စြက္ဖက္မႈမ်ား၊ သြယ္၀ိုက္ စြက္ဖက္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္ မွုမ်ား၊ အာဏာျပမႈမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔သည္ ဥပေဒ၏ အထက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရွိသည္ဟု အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ၾက သည္။ အမႈအခင္း တစ္ခုျဖစ္လာလာလွ်င္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားရင္ဆုိင္ရန္ မႀကိဳးစားၾကဘဲ ထိုအမႈကို လႊမ္းမိုးေက်ာ္ျဖတ္နိုင္မည့္ အာဏာရွိသူတစ္ဦးဦးဆီ ခ်ည္းကပ္ၾကသည္။
 
ဗိုလ္ႀကီးတတ္ႏိုင္သူက ဗိုလ္ႀကီးဆီသြားသည္ ၊ ဗိုလ္မွဴးတတ္ႏိုင္သူက ဗိုလ္မွဴးဆီသြားသည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တတ္နိုင္သူက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆီသြားသည္၊ သူ့ ထက္ႀကီးတာ တတ္ႏိုင္သူက သူ ့ထက္ ႀကီးသူဆီသြားသည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ားလက္ခံ ယူဆထားသည္မွာ ပို၍အေကာင္ႀကီးသူဆီ သြားသူက အမႈမွာ ပို၍ အေရးသာနိုင္သည္ ဟူေသာ ယူဆခ်က္ျဖစ္သည္။ အမႈမွာ မွန္တာမွားတာ တရားတာ မတရားတာသည္ ဒုတိယကိစၥအျဖစ္ ယူဆၾက တာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ တရားစီရင္ေရး အတြက္ေတာ့ မ်ွတမႈေသဆံုးျခင္းျဖစ္သည္။
 
ထိုသို႔ မ်က္ႏွာႀကီးရာ ဟင္းဖတ္ပါျဖစ္ေနေသာ ေခတ္ေၾကာင့္ တရားဥပေဒ ဆိုသည္ကို မည္သူကမွ် အားကိုး ယံုၾကည္စိတ္ မရွိေပ။ မတတ္သာ၍ တရား႐ုံးသို႔ လာေရာက္ရေသာ္လည္း မည္သူကမွ တရားမွ်တစြာ စီရင္လိမ့္မည္ဟူ၍ မယူဆ။ အာဏာအကပ္မရွိသူမ်ားအဖို႔ ဒုတိယ အားကိုး အားထားျပဳရာ ကယ္တင္ရွင္ႀကီးမွာ ဒုတိယဘုရားသခင္ဟု ေခၚေ၀ၚၾက ေသာ ပိုက္ဆံေငြေၾကး ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရာရွိႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တရားသူႀကီးတို႔အား ေငြပိုေပးႏိုင္သူသည္ တရားႏိုင္သူ ျဖစ္ေပ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔သည္ အမႈအခင္းျဖစ္လွ်င္ ဥပေဒအတိုင္းမရွင္းၾကဘဲ ဥပေဒျပင္ပမွ ဟာမူရာဘီ ကိုဓဥပေဒမ်ား (လက္စားေခ်ဥပေဒျဖင့္) ကိုယ့္ဘာသာ ရွင္းၾကရာမွ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားေလသည္။ အဓိကမွာ ဥပေဒကို အမိန္႔မ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾက ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒဆိုသည္မွာ အစိုးရျဖစ္သည္။ အစိုးရက ဖမ္းခ်င္ဖမ္းမည္၊ တရားစြဲခ်င္စြဲမည္၊ လႊတ္ခ်င္လွ်င္ လႊတ္မည္။
 
ယခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္ တက္လာၿပီျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ႀကီးသို ့ေရာက္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ထိုကဲ့သို ့ တရားစီရင္ေရးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းမ်ိဳး ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီဟု ထင္ေကာင္းထင္မိေပမည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာ အခ်ိဳ႕တြင္ ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက တရားစီရင္ေရးကို၀င္စြက္ေနေသးတာ ႀကိဳးၾကားႀကိဳးၾကား ေတြ ့ေနရေသးသည္ ။ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က သတင္းတစ္ပုဒ္ဖတ္ရသည္။ ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဒ႐ုန္းလႊတ္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူမ်ားကို စြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ားအား တရားလိုဘက္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း ဟူေသာ သတင္းျဖစ္သည္။ အထက္ပါအမႈမ်ားအား ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္က ဇမၼဴသီရိၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုျဖစ္သူ အမွတ္(၅) စခန္းမွဴး ရဲအုပ္ထြန္းထြန္း၀င္းက တရားခြင္အတြင္း ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ ေလ်ွာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ဤတြင္ေျပာလိုရင္းမွာ အမႈ႐ုပ္သိမ္းျခင္း မ႐ုပ္သိမ္းျခင္းမဟုတ္၊ မည္သည့္အတြက္ မည္သို ့႐ုပ္သိမ္းရသည္ဆိုသည့္ အျခင္းအရာ ျဖစ္သည္။ ရဲအုပ္ထြန္းထြန္း၀င္းက တရား႐ုံးတြင္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားရာ၌ “ဒကၡိဏခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ တရားခံေလးဦး၏ ျပဳလုပ္မႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏လံုၿခံဳေရးကို ထိခုိက္ေစမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မေတြ ့ရွိရ၍လည္းေကာင္း၊ မေလးရွား ႏိုင္ငံသူနွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကို ေရွး႐ႈ၍ လည္းေကာင္း ဖုန္းျဖင့္ ညႊန္ၾကားလာသျဖင့္ ရည္ညႊန္းပါအမႈမွ တရားခံေလးဦးသို ့စြဲဆိုထားေသာ အမႈအား ႐ုပ္သိမ္း ခြင့္ျပဳပါရန္ ေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္” ဟုပါ၀င္ေပသည္။ ဤတြင္ အဓိကေထာက္ျပစရာ ရွိလာသည္မွာ “ဖုန္းျဖင့္ညႊန္ၾကားလာသျဖင့္” ဆိုေသာ စကားျဖစ္သည္။ ထိုစကားအရဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဥပေဒအရ မည္သို႔ပင္ ရွိေစကာမူ တစ္စံုတစ္ဦးက ဖုန္းဆက္ညႊန္ၾကားလာပါက လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာင္းျပန္လွန္၍ ရသည္ဆိုေသာ ၀န္ခံခ်က္ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤသည္မွာ တိုင္းျပည္ပ်က္စီးေၾကာင္း တရားျဖစ္သည္ ။ ျဖစ္ရမည္မွာ မည္သူကဖုန္းဆက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သူက ႏႈတ္ျဖင့္ အမိန္႔ေပးသည္ျဖစ္ေစ ဥပေဒအတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။
 
အကယ္၍အထက္အဆင့္ဆင့္မွ ဥပေဒေၾကာင္းကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မည္ ဆိုလွ်င္လည္း တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံရမည့္ ႐ုံးစာထုတ္၍ တိတိက်က်စာျဖင့္ ေရးသား ေတာင္းဆိုမႈ၊ ညႊန္ၾကားမႈသာျဖစ္သင့္ေပ သည္။ ဥပေဒကုိ ကေလးကစားသလို ဖုန္းဆက္၍ ဒီေကာင့္ကိုဖမ္းလိုက္၊ ဒီေကာင့္ကိုလႊတ္လိုက္ ေတာ့၊ တရားမစြဲနဲ႔ေတာ့ဟု ျပဳမူေနၾကျခင္းသည္ ယိုသူမရွက္ ျမင္သူရွက္ဆိုသလို အလြန္စက္ဆုပ္ ရြံရွာဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ မေပ်ာက္ေသးေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္၍ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ သမၼတ႐ုံးက ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ ထိုႏႈတ္မိန္႔စနစ္ျဖင့္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမွုအား ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ တို႔သည္လည္း မိမိလက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား ထိုမူမမွန္ေသာ ႏႈတ္မိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားစီရင္ေရးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ၀င္ေရာက္မစြက္ဖက္ဖို႔ တိတိက်က် သြန္သင္ဆံုးမထားဖို႔ လိုေပမည္။
 
စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၄ ဒီဇင္ဘာလကုန္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္ မိုက္ကယ္ေဖးဆိုသူက လမ္းေဘးတြင္ ရပ္ထားေသာကားမ်ားကို မႈတ္ေဆးဘူးျဖင့္ ဖ်န္းပက္ဖ်က္ဆီး ေသာအမႈ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအမႈတြင္ စင္ကာပူတရား႐ုံးက တရားခံအေမရိကန္ႏိုင္ငံသား မိုက္ကယ္ေဖးကို ဒဏ္ေငြနွင့္အတူ ၾကိမ္ဒဏ္ ၆ ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါပါသည္။ တစ္ကမၻာလံုးက ႀကိမ္ဒဏ္မေပးၾကဖို႔ ေတာင္းပန္သည္၊ သို႔ေသာ္ စင္ကာပူကလက္မခံ၊ တရား႐ုံးစီရင္ခ်က္ကိုသာ အတည္ျပဳသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အေမရိကန္သမၼတ ဘီကလင္တန္ကိုယ္တုိင္ စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကြမ္ယုကို ဖုန္းဆက္၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အမိန္႔ျဖင့္ ႀကိမ္ဒဏ္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို ့ေမတၱာရပ္ခံသည္။ အေမရိကန္သမၼတ ကိုယ္တိုင္ ေတာင္းပန္သျဖင့္ လီကြမ္ယုက နွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကို ေထာက္ထားသျဖင့္ အလြန္စိတ္ေလွ်ာ့ၿပီး ႀကိမ္ဒဏ္ ၆ ခ်က္မွ ၂ ခ်က္ေလွ်ာ့ေပးလိုက္သည္။ က်န္ ၄ ခ်က္ကေတာ့ သိၾကားမင္း ဆင္းဖ်က္ေတာင္မျပင္ႏိုင္၊ ဥပေဒအထက္တြင္ ဘယ္သူမွမရွိဟု လီကြမ္ယုက ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေၾကညာသည္။ ၁၉၉၅ ေမလ ၅ ရက္တြင္ မိုက္ကယ္ေဖးကို ႀကိမ္ဒဏ္႐ိုက္သည္။ ဥပေဒအထက္တြင္ ႏႈတ္မိန္႔မရွိ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မရွိ၊ ျပည္ထဲေရးမရွိ၊ လိုင္း၀င္၍မရဆိုတာ စင္ကာပူက တစ္ကမၻာလံုးကို ျပလိုက္သည္။
 
အိႏၵိယမွာ လက္မွတ္မပါဘဲ ရထားစီးေသာ အဘိုးႀကီအဘြားႀကီးက သူ ့သမက္သည္ မီးရထား၀န္ႀကီး ျဖစ္သျဖင့္ လက္မွတ္၀ယ္စရာ မလိုဟု ေျပာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒဏ္ေငြႏွစ္ဆ အ႐ိုက္ခံရ၏။ မည္သူကမွ ၾကားမ၀င္။ မီးရထား၀န္ႀကီး တိုင္းျပည္ကို သူ႕ေယာက္ကၡမမ်ားအတြက္ ႐ုပ္သံမွ ေတာင္းပန္ရသည္။ အဂၤလန္တြင္ မီးရထားလက္မွတ္ ေမ့လာေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္စစ္က ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ၿပံဳးၿပံဳးရႊင္ရႊင္ ဒဏ္ေငြေဆာင္သြား၏။ မဟုတ္တာလုပ္ေသာ အေမရိကန္သမၼတ ရစ္ခ်တ္နစ္ဆင္ ၀ါးတားဂိတ္ အေရးအခင္းျဖင့္ ရာထူးမွျပဳတ္သြား၏။ ထိုကိစၥအားလံုးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ တရားစီရင္ေရးကို ဖုန္းဆက္၍ အမိန္႔မေပးခဲ့ပါ။ ေပး၍လည္း မရပါ။ ျမန္မာျပည္ႀကီး တိုးတက္ဖို႔ ထပ္၍ေျပာပါမည္။ တရားစီရင္ေရးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ လက္ေအာက္ခံ မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
သရ၀ဏ္(ျပည္)
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.