တ႐ုတ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အသံုးခ်မလား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တ႐ုတ္ကိုအသံုးခ်မလား // သရ၀ဏ္(ျပည္) //

ႏိုင္ငံေရးတြင္ “ထာ၀ရရန္သူမရွိ ထာ၀ရမိတ္ေဆြမရွိ၊ ထာ၀ရ အက်ိဳး စီးပြားသာ ရွိသည္” ဟူေသာ ဆို႐ိုးစကား တစ္ခုရွိသည္။ ထိုဆုိ႐ိုး စကား ေၾကာင့္ ရန္သူေတြ မိတ္ေဆြ ျဖစ္သြားၾကသည္။ မိတ္ေဆြေတြ ရန္သူျဖစ္ သြားၾကသည္။ ထိုဆို႐ိုးစကားကို တ႐ုတ္ျပည္က လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေသာ အခါ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ဗကပ) က်ဆံုးခန္းသို႔ ေရာက္သြားသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ယခင္က တ႐ုတ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ အားေပးေထာက္ခံခဲ့သည္။ ေထာက္ခံရာတြင္ ၀ါဒေရးရာ စိတ္ဓာတ္ေရး ရာ၊ ႏိုင္ငံေရးရာတို႔တြင္ ေထာက္ခံသည္သာမက စစ္ေရး အေထာက္အပံ့ အကူအညီ မ်ားစြာေပးခဲ့သည္။
 
ျမန္မာအစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ကာ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ ေအာင္ပြဲခံနိုင္ရန္ တ႐ုတ္ျပည္ အစိုးရသည္ လက္နက္အင္အား အျပည့္ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ တ႐ုတ္တပ္သားမ်ား ကို ဗကပ ၀တ္စံု ၀တ္ေပးကာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ၀င္တိုက္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၾကာၾကာ၀ါးမွ ခါးမွန္းသိ ဆိုသလို ဗကပတို႔သည္ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ စစ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈကို ဘာမွမျပႏိုင္။ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာလည္း လူထုေထာက္ခံမႈ ထိုးက်ေနသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ဗကပတို႔ကို ေထာက္ပံ့ အားေပးေနျခင္းျဖင့္ ေငြကုန္လူပန္း ျဖစ္႐ုံကလြဲ၍ တ႐ုတ္ျပည္အတြက္ အက်ိဳးမရွိပံုကို သိျမင္လာၿပီး ဗကပတို႔အား ေထာက္ပံ့မႈကို ရပ္စဲလိုက္သည္။
 
နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္တြဲလာေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီနွင့္ လမ္းခြဲလိုက္ၿပီး အာဏာရ အစိုးရျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီအစိုးရ၊ ထို႔ေနာက္ န.၀.တ/န.အ.ဖ စစ္အစိုးရနွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ လမ္းစဥ္ကို အကြက္ေရႊ႕သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစကာ ဗကပအဖြဲ႕ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ လာကာ တျဖည္းျဖည္း လံုးပါးပါးသည္။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ တ႐ုတ္၏ အေထာက္အပံ့မရဘဲ ၾကာရွည္ မရပ္တည္ႏိုင္၊ ၀အဖြဲ႕နွင့္ ကိုးကန္ ့အဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း တ႐ုတ္ အေထာက္အပံ့့ျဖင့္ ရွင္သန္ႀကီးထြား လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔က ဖိအားေပးလာပါက ထိုအဖြဲ႕မ်ား ရပ္တည္ေရးသည္ ခက္ခဲသြားေပလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဗ.က.ပ လို က်ဆံုးရေပလိမ့္ မည္။ တ႐ုတ္သည္ ဒါကို ႏိုင္ကြက္တစ္ကြက္အျဖစ္ ကိုင္ထားသည္။ ထို႔ေနာက္ တ႐ုတ္၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ျမန္မာအစိုးရနွင့္ ေပါင္းကာ ျပည္တြင္းသို ့တစိမ့္စိမ့္ ၀င္ေရာက္လာသည္။
 
ျမန္မာစစ္အစိုးရကလည္း နိုင္ငံေရး ေထာက္ခံမႈတစ္ခု အတြက္ တ႐ုတ္အစိုးရကို အလြန္အကြ်ံ အားကိုး ခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္သည္ ႏိုင္ငံေရးမွာ သာမက စီးပြားေရးမွာပါ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးထား ေလသည္။ ထိုစဥ္က တ႐ုတ္အစိုးရ၏ မိတ္ေဆြမွာ စစ္အစိုးရျဖစ္သည္။ NLD ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ားကို ရန္သူအျဖစ္ မဟုတ္ေတာင္ ခပ္စိမ္းစိမ္း ဆက္ဆံသည္။ အဆက္အဆံ မလုပ္သေလာက္ျဖစ္သည္။
 
သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္က အလြန္လည္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သည္ စီးပြားေရး အလြန္တိုးတက္လာမႈနွင့္ အတူ စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္၊ သယံဇာတ လိုအပ္ခ်က္၊ ကုန္ၾကမ္း လိုအပ္ခ်က္ အင္မတန္ႀကီးမားလာသည္။ ထိုအခါ သယံဇာတ ၾကြယ္၀ေသာ အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေရးပါမႈကို ေကာင္းေကာင္းသိသည္။ စစ္အစိုးရ က်ဆံုးသြားျခင္း၊ စစ္အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆံုးကာ အစုိးရအျဖစ္မွ ဆင္းေပး လိုက္ရျခင္း တို႔သည္ တ႐ုတ္၏ နိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္ကို တစ္နည္းတစ္ဖံု ေျပာင္းေစသည္။ သူတို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္တာက ႐ိုး႐ိုးေလးျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးတြင္ ထာ၀ရမိတ္ေဆြမရွိ ဆိုသည့္အတိုင္း စစ္သား လူထြက္မ်ား ႀကီးစိုးေသာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီနွင့္ အဆက္အဆံ ခပ္က်ဲက်ဲလုပ္လိုက္သည္။ အစိုးရျဖစ္လာေသာ NLD ပါတီနွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း မိတ္ေဆြ ေကာက္ေတာ္ပစ္လိုက္သည္။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကိုပင္ တ႐ုတ္တို႔က မိတ္ေဆြအျဖစ္ ေကာက္ကာငင္ကာ သတ္မွတ္၍ ေလ့လာေရးေတြ ဘာေတြ ေခၚကာ ရင္းနွီးကြ်မ္း၀င္ ျပလိုက္သည္။
 
တကယ္ေတာ့ တ႐ုတ္၏ မူ၀ါဒမေျပာင္းလဲပါ။ သူတို႔မူ၀ါဒမွာ နိုင္ငံေရး အာဏာရွိေနသူ နွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ေရးျဖစ္သည္။ ထို၀ါဒအရ တ.စ.ည ပါတီတက္လာလ်ွင္ တ.စ.ည ကိုလူရာသြင္းမည္ျဖစ္သည္။ NDF တက္လာ လွ်င္ NDF ကို မိတ္ေဆြဖြဲ႕မည္ ျဖစ္သည္ ။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြ အာဏာ ရလာလွ်င္ ကိုကိုႀကီး၊ မင္းကို္နိုင္တို႔နွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ကာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးေတြ ဘာေတြ ေၾကြးေၾကာ္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ျပန္လည္အနိုင္ရလွ်င္ နဂိုကတည္းက ခင္မင္ခဲ့ေသာ အစ္ကိုႀကီး ညီေလးေတြ ျဖစ္ၾကဦးမည္ျဖစ္သည္။ တက္လာတဲ့ အစိုးရ ငါ့အစိုးရဟူေသာ (ျမန္မာအေခၚ သာကူး)မူ၀ါဒသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ မူ၀ါဒျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သူ၏ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာသည္ ဘာသယံဇာတမွ မရွိေသာ ကြ်န္းနိုင္ငံ ေသးေသးေလးသာျဖစ္လွ်င္ ျမန္မာကို ဤသို ့တူတူတန္တန္ အေလးထား ဆက္ဆံမည္ မဟုတ္တာ ေသခ်ာေပသည္။
 
ေသခ်ာသည္ကေတာ့ တ႐ုတ္နုိင္ငံအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ မက္ေလာက္ စရာ သယံဇာတေတြ၊ စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ေတြ၊ စီးပြားေရး လုပ္ကြက္ ေတြ၊ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ေတြ ရွိေနတာျဖစ္သည္။ ျမန္မာနွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ေဒၚလာဘီလီယံ ၁.၄ ခန္႔ရွိပါ၏။ ဤအေရအတြက္ကား ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ျခင္း မပါေသး။ တရားမ၀င္ သစ္ခိုးခုတ္ျခင္းတို႔ မပါ၀င္ေသးပါ။ တ႐ုတ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ ကမ္းလြန္ ေဒသတြင္ရွိေသာ ျမန္မာ့ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔သိုက္ကို လည္း လက္၀ါးႀကီး အုပ္ထားနိုင္သည္။ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာအား ေငြမ်ား ထုတ္ေခ်း၏။ အေၾကြးမ်ားေပး၏။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ျမန္မာနိုင္ငံ ရခိုင္ကမ္းေျမာင္ အထိ ၂၃၈၀ ကီိလုိမီတာ ရွည္ေသာ ပိုက္လိုင္းႀကီးကို ျဖတ္သန္း တည္ေဆာက္ခြင့္ရခဲ့၏။ ဧရာ ၀တီနွင့္ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ေရကာတာမ်ား ပိတ္ဆို႔ တည္ ေဆာက္ခြင့္ ရခဲ့၏။ China National Offshore Oil Corporation နွင္.China National Petroleum Corporation တို႔သည္ ျမန္မာ့ေရနံမ်ားကို သန္႔စင္မႈ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးပါ ေသာ လုပ္ခြင့္ကန္ထ႐ိုက္ ရခဲ့ၿပီး ထြက္လာေသာ ေရနံမ်ားကိုပါ အခ်ိဳးက် ခြဲေ၀ယူခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ Patro China ကုမၸဏီသည္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ကြက္ (၁) မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္ အထိ ေရနံနွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။
 
ထိုအရာေတြေၾကာင့္ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာနွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ အေ၀းမွ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားလို မာမာေက်ာေက်ာ မဆက္ဆံ၊ ျမန္မာနွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းရန္ အၿမဲတမ္း ႀကိဳးစားေလ့ရွိသည္။ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕၀င္ ငါးနိုင္ငံတြင္ ပါ၀င္ေသာ တ႐ုတ္နုိင္ငံသည္ ျမန္မာအတြက္ဆိုလွ်င္ အၿမဲတမ္း ေရွ႕တန္းမွ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ သံုးခဲလွေသာ ဗီတိုအာဏာကိုပင္ ျမန္မာအတြက္ဆိုလွ်င္ ေဖာေဖာသီသီ သံုးေပးခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီ ကာလမ်ားက ရခိုင္အေရးနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တ႐ုတ္၏ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ႐ႈတ္ခ်ျပစ္တင္ေသာ မည္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ မခ်နိုင္ဘဲ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ Non binding ေခၚ ဥပေဒအရ စည္းေနွာင္မႈမရွိေသာ (မလိုက္နာလည္း ဘာမွမျဖစ္ေသာ ) ေၾကညာခ်က္မ်ားသာ ထုတ္နိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ကာကြယ္ေပးျခင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံကို အေနာက္တိုင္းသားမ်ား၊ ကုလသမဂၢတို႔ ၀င္ေရာက္ေျခ႐ႈပ္မွာကို စိုးရိမ္၍ျဖစ္သလို တ႐ုတ္တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျမန္မာနွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔ ျမန္မာထံမွ အၿမဲတမ္း အလိုရွိေနသည္မွာ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းျပန္စဖို႔ျဖစ္သည္။ ထိုစီမံကိန္းကို ျပန္လည္စတင္ဖို႔ တ႐ုတ္တို႔ဘက္က ျဖစ္နိုင္သမွ် နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ေျပာထားခဲ့ဖူးသည္။ China Power Investment Corporation ကလည္း ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚလာ ၃.၆ ဘီလီယံ ရင္းနွီးျမွုဳပ္နွံထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းကို လြယ္လြယ္ႏွင့္ အေလွ်ာ့ေပးမွာမဟုတ္။
 
နိုင္ငံေရးတြင္ တိုက္ဆိုင္မႈဆိုတာ ရွိခဲသည္ (ရွိေလ့မရွိ)။ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း တ႐ုတ္နွင့္ျမန္မာၾကား ထူးျခားမႈသံုးခု ဆက္တိုက္ျဖစ္သည္။ ပထမတစ္ခုမွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ၀မ္ယီ ျမန္မာႏိုင္ငံသို ့ေရာက္ရွိလာသည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးသည္ နို၀င္ဘာ ၂၁ နွင့္ ၂၂ တြင္ က်င္းပမည့္ အာရွ-ဥေရာပ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မစၥတာ၀မ္ယီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိစဥ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၊ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းအာင္လိႈင္တို႔နွင့္ ဆက္တိုက္ေတြ ့ဆံုခဲ့သည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အာဏာအရွိဆံုး လူသံုးဦးနွင့္ နို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ တစ္ေန႔တည္းတြင္ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ အာရွ-ဥေရာပ အစည္းအေ၀းက ၂၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ေသာ္လည္း ၂ ရက္ႀကိဳ ေရာက္လာျခင္းမွာ ျမန္မာနိုင္ငံမွ အေရးအပါဆံုး ေခါင္းေဆာင္သံုးဦးနွင့္ ေတြ ့ဆံုဖို႔ဆိုတာ ထင္ရွားေလသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး မစၥတာ၀မ္ရီတို႔ေတြ ့ဆံုစဥ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမွင့္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမွင့္တင္ေရးနွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လံုၿခံဳတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ေတြ ့ဆံုရာတြင္ နွစ္နုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး။ တစ္ခုတည္းေသာ ရပ္၀န္း၊ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္း( One Belt –One Road ) စီမံကိန္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္ သည္။
 
“တ႐ုတ္နိုင္ငံနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ အရြယ္အစား၊ အင္အား အလြန္ကြာျခားေပမယ့္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ နားလည္မႈ ရွိတဲ့ေနရာမွာ တူညီတဲ့ တန္ဖိုးေတြနဲ႔အတူ မိတ္ေဆြနိုင္ငံေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပူးတြဲသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ဒုတိယ ထူးျခားခ်က္မွာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ နွင့္အဖြဲ႕သည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးနွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာ ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး အလည္အပတ္ခရီး ထြက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတနိုင္ငံ ဗဟိုစစ္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္နွင့္ ပူးတြဲ စစ္ဦးစီးဌာန စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Li Zuocheng ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ ့သည္ နို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို ့ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုခရီးစဥ္တြင္ တပ္ခ်ဳပ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မွ အႀကီးအကဲမ်ားနွင့္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ တ႐ုတ္နိုင္ငံရွိ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ စက္႐ုံးမ်ားနွင့္ အထင္ကရေနရာမ်ား အား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကို တ႐ုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေလးထား ေၾကာင္း ျပသသည့္ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္နွင့္ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးဌာန စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ေပက်င္း၌ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္ ခရီးစဥ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတ စီက်င္းပင္နွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း သတိထားမိသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ျမစ္ႀကီးသံုးသြယ္ ေရကာတာ ( Three Gorges Dam) သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တ႐ုတ္ျပည္မွ နို၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္သို ့ျပန္ေရာက္လာ၏။
 
တတိယထူးျခားမႈအျဖစ္ ေနာက္တစ္ေန ့နို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔ အလုပ္သေဘာ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္မည္ ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္ ထြက္လာပါသည္။ ယခုခရီးစဥ္ပါ ထည့္တြက္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသို ့သြားျခင္းမွာ တတိယအႀကိမ္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လအတြင္းက တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၇ ေမလက တစ္ႀကိမ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားၿပီးသားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ နို၀င္ဘာလကုန္ (သို႔မဟုတ္) ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ ထပ္သြားခဲ့လွ်င္ ရွားရွားပါးပါး တစ္နွစ္တည္း တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ႏွစ္ေခါက္သြားေသာ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာေပမည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ျမွင့္တင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သေဘာ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 
ဤကိစၥသည္ စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္၏။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ျပည္ပနိုင္ငံေရးပါတီ အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲဟု ဆိုထားရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေလာေလာဆယ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ NLD ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရပ္နားထားရရာ NLD ပါတီ အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္အေနႏွင့္သြားလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ေပလိမ့္မည္။ တကယ္ဆိုလွ်င္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦး၀င္းထိန္၊ ဦးဥာဏ္၀င္းတို႔ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ျဖစ္ေစ၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ေစ သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေလာေလာဆယ္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရွိသျဖင့္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ အေနနွင့္ သြားခြင့္မရွိေပ။ ဖိတ္သည့္ ေခါင္းစဥ္ကလည္း မရွင္းမရွင္း ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္ပမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေတြ ့ဆံုပြဲ ဟုလည္း အမည္တပ္ထားသည္။ အလုပ္သေဘာ ဟုလည္း ပါေသးသည္။ အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္တာ၀န္ျဖင့္ အလုပ္ သေဘာအရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ တ႐ုတ္ျပည္သို ့သြားခဲ့လွ်င္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ျခင္း မရွိေပ။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ အေနႏွင့္သြားလွ်င္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈအျဖစ္ စြပ္စြဲခံရ နိုင္ေပသည္။ ျဖစ္နုိင္သည္မွာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ျပည္ပပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ေတြ ့ဆံုပြဲသို႔ ဖိတ္သည္ဆိုျခင္းမွာ တ႐ုတ္တို႔ဘက္မွ အေၾကာင္းမရွိအေၾကာင္းရွာ ေခါင္းစဥ္တပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည္ ကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကို ျမစ္ႀကီးသံုးသြယ္ ေရကာတာေခၚျပၿပီး မၿပီးျပတ္ေသးေသာ စကားမ်ား အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထပ္ေခၚကာ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ဖို႔ နွပ္ေၾကာင္းေပး စည္း႐ုံးလို၍ ျဖစ္နိုင္သည္။ ထိုအတြက္ တ႐ုတ္ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္လာကာ ႀကီးသံုးႀကီး ျဖစ္ေသာ ( သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႀကီးအေမစု၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္) ထင္၊ စု၊ လိႈင္ကို လာေရာက္ေတြ ့ဆံုသြားျခင္း ျဖစ္နိုင္သည္။ ၀မ္ယီလာၿပီးေနာက္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တ႐ုတ္ျပည္သို ့ထြက္သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရက္ပိုင္းအတြင္း သြားမည္။ တိုက္ပဲ တိုက္ဆိုင္လြန္းလွသည္။
 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္ေသာ ( Decision Maker ) ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းျပန္စဖို႔ဆိုလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တစ္ေယာက္တည္းနွင့္ မၿပီးနိုင္။ ထိုကိစၥအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ ေပးနိုင္သူ ( Decision Maker ) မွာ ျမန္မာျပည္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ေယာက္ပဲရွိသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ဆန္႔က်င္ေနေသာ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကား၀င္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ေပးလိုက္ရာ ႀကီးမားေသာ လူထုဆန္႔က်င္မႈ မရွိေတာ့ဘဲ ေျပလည္ သြားဖူးသည္ (တ႐ုတ္တို႔ ေအာင္ပြဲရဖူးသည္)။
 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနာက္တြင္ ျပည္သူလူထုရွိသည္။ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာပဲ ဆံုးျဖတ္သည္ ျဖစ္ေစ ေထာက္ခံမည့္ NLD ပါတီ၀င္မ်ားရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကသာ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းကို အေၾကာင္းျပခ်က္ ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ျပန္လည္ စတင္လိုသည္ဆိုလ်ွင္ NLD ပါတီ၀င္မ်ားက လက္ခံၾကမွာ ေသခ်ာသည္။ ျပည္သူလူထုကလည္း လက္ခံၾကလိမ့္မည္ဟု (လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းကို အတုယူ၍) တ႐ုတ္တို ့စဥ္းစားဟန္ရွိသည္။ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းကို လက္ခံခဲ့သူမွာ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ေခတၱဆိုင္းငံ့သည္ဟု မ႐ႈပ္မရွင္း လုပ္ခဲ့သူမွာလည္း တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ျဖစ္သည္။ ဒီကိစၥတြင္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ႀကီးမားေနသည္။ တပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ ခ်ဳပ္ဆိုခ့ဲေသာ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္း စာခ်ဳပ္ကိုလည္း ျပည္သူလူထုသို႔ ယခုတိုင္ ခ်မျပေသးေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကိုေခၚ၍ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းျခင္း၊ အႀကံဥာဏ္ ေတာင္းျခင္းတို႔ ရွိနိုင္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ တက္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တစ္နွစ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ (မည္သည့္နိုင္ငံျခား ေခါင္းေဆာင္ကိုမွ တစ္ႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ျပည္သို ့နွစ္ႀကိမ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး မဖိတ္ဖူးဘဲ) အဖိတ္ထူးကာ ဖိတ္ေခၚတာလားဟု ေတြးမိေလသည္။ ေျပာရလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာနွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရွိန္အ၀ါကို တ႐ုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမစ္ဆံုဆည္ ေရကာတာစီမံကိန္းအတြက္ အသံုးခ်ေနျခင္းလားဟု သံသယပြားမိပါသည္။
 
ယခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္လည္း နိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခဲေပါင္းစံုနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဥေရာပသမဂၢ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အပါအ၀င္ နိုင္ငံတကာနွင့္ ကုလသမဂၢက ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔အား ဘဂၤလီကိစၥ ရခိုင္ပဋိပကၡနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖိအားမ်ားစြာ ေပးေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီရက္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနနွင့္ ပတ္သက္၍ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ ( OIC ) ဦးေဆာင္ တင္သြင္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနဆုိင္ရာ မူၾကမ္းကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ လူမႈေရး၊ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ ေထာက္ထားမႈနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မမတီ (တတိယေကာ္မတီ)တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၁၃၅ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၀ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၂၆ မဲ၊ မဲမေပးေသာနိုင္ငံ ၂၂ နိုင္ငံ တို႔ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးကို လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီထံတြင္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း တင္ျပေဆြးေႏြးၾကေပဦးမည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာဘက္မွ အားကိုးစရာ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္မည့္ႏိုင္ငံမွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၊ ႐ုရွားနိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားသာ ရွိေတာ့သည္။ ထိုအေျခအေနတြင္တ႐ုတ္က သူ၏ႀကီးမားလွေသာ အေရးပါ အရာေရာက္မႈကို အသံုးခ်ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထံမွ ျမစ္ဆံု သေဘာတူညီခ်က္ကို ရဖို႔ အသံုးခ်လာနိုင္ေပသည္။
 
စဥ္းစားၾကည့္ျပန္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ထိုအေရးကို မျမင္ဘဲေနမည္မဟုတ္။ သူသည္ အလြန္ လိမၼာပါးနပ္ေသာ နိုင္ငံေရးသမား တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေနျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား၊ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါး သက္သာေအာင္ တ႐ုတ္တို႔အား အသံုးခ်ေနျခင္းလည္း ျဖစ္နိုင္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေနာက္တိုင္းတြင္ ႀကီးျပင္းေနထိုင္ခဲ့သူျဖစ္ရာ အခ်ိန္တန္လွ်င္ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားနွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ကာ သဟဇာတ ျဖစ္သြားမည္သာျဖစ္သည္။ ယခုျပသ၁နာ မ်ားမွာလည္း ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ၿဂိဳဟ္ေမႊေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ အေနာက္နိုင္ငံမ်ား အျမင္မၾကည္လင္ရာမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုပါ ေရာေယာင္ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဒါဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိိအားမ်ား ေလ်ာ့ပါးေအးခ်မ္း သြားခ်ိန္အထိ တ႐ုတ္တို႔ႏွွင့္ အေပၚယံဟန္ျပ ခ်စ္ၾကည္ေရး လုပ္ေနသလား ဟုလည္း ေတြးမိေပ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တ႐ုတ္တို႔ကို ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံအေရးအတြက္ အသံုးခ်ေနျခင္းလည္း ျဖစ္နိုင္ေပသည္။ မၾကာမီေသာ ကာလတြင္ မည္သူကမည္သူ႔ကို အသံုးခ်ေနသလဲဆိုတာ ကာယကံရွင္တို႔၏ ကာယကံ၊ ၀ဇီကံတို႔မွ တစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာေပလိမ့္မည္။ ဘာပဲေျပာေျပာ “ႏိုင္ငံေရးတြင္ ထာ၀ရမိတ္ေဆြ၊ ထာ၀ရရန္သူမရွိ၊ ထာ၀ရအက်ိဳးစီးပြားသာ ရွိသည္” ဆိုတာကို ယခုအခ်ိန္တြင္ေတာ့ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္္ေရာ၊ ျမန္မာဘက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရာ ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ၾကမွာေတာ့ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါေပ၏။ (၁.၁၂.၂၀၁၇)
 
သရ၀ဏ္(ျပည္)
The Ladies News
 

 

Vote: 
Average: 2.5 (2 votes)
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.