ညီညာမွ ျပည္သာမယ္၊ မညီညာရင္ေတာ့ ျပည္ခ်ာမွာေပါ့ // ေအးလြင္ ( ကသာ ) //

မိသားစုတစ္စုတြင္ ခ်စ္ခင္ညီညြတ္မႈျဖင့္ ေနထုိင္ၾကပါက အခ်ိန္တန္ လာေသာအခါ ထုိမိသားစုသည္ စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပလာၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေသာ မိသားစုျဖစ္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။ စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေသာေၾကာင့္ မိသားစု စီးပြားတက္လာျခင္းျဖစ္၏။ မိသားစုေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ရပ္ရြာ၊ ၿမဳိ႕ျပ၊ ႏုိင္ငံ တုိ႔သည္လည္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွိပါက ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ဖုိ႔ အားသြန္ခြန္စုိက္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သလုိ ျပင္ပရန္ မ်ားကုိလည္း အလြယ္တကူ တြန္းလွန္ကာကြယ္ႏုိင္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈသည္ မိသားစုတစ္ခုစီမွစ၍ ႏုိင္ငံအထိ အေရးပါသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။
 
အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညြတ္စြာ တည္ရွိျခင္းသည္ တုိင္းျပည္အတြက္ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေအာင္ တန္ခုိးရွိသည့္ ခြန္အားတစ္ခုျဖစ္၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမုိင္းကုိၾကည့္လုိက္လွ်င္ အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ၿပဳိကြဲခ်ိန္မ်ား၌ တုိင္းျပည္ပ်က္သုဥ္းၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။ အဂၤလိပ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္ကုိ သံုးႀကိမ္စစ္ခင္းၿပီး သိမ္းပုိက္ခဲ့ရာ၌ အဂၤလိပ္တုိ႔ လာေရာက္တုိက္ခုိက္ခ်ိန္တြင္ သူတုိ႔က အင္အားေကာင္းခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာတုိ႔ဘက္၌ နန္းတြင္းေရး ႐ႈပ္ေထြးကာ ညီညြတ္မႈ အားနည္းေနခ်ိန္ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္၏။ နန္းတြင္း အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားေၾကာင့္ အင္အားမ်ား ျပန္႔က်ဲခ်ိန္တြင္ ျပည္ပအႏၱရာယ္မ်ားကုိ မတြန္းလွန္၊ မခုခံႏုိင္ေတာ့ အ႐ံႈးေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရၿပီး တစ္ပါးကၽြန္ဘ၀ က်ေရာက္ခဲ့ရသည့္ သမုိင္းဆုိးမွာ မညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ပင္ ျဖစ္၏။
 
အမ်ဳိးသားစည္းလံုး ညီညြတ္မႈ ၿပဳိကြဲခ်ိန္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရ၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ တြန္းလွန္ပုန္ကန္ၾကေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး ႏုိင္ငံေရး ႏုိးၾကားလာၿပီး တစ္မ်ဳိးသားလံုးကုိ ညီညြတ္ေအာင္ စုစည္းႏုိင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ ေပၚေပါက္လာေသာအခါ လြတ္လပ္ေရးရွိခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ အေမြအျဖစ္ ရရွိခဲ့သည္က ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္၏။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးဟု မည္သုိ႔ပင္ ေအာ္ေနေစကာမူ ယံုၾကည္မႈကုိ တည္ေဆာက္၍ မရႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေန၏။ သက္တမ္းရွည္ၾကာလွေသာ ျပည္တြင္းစစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အစစအရာရာ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းအင္အားကုိ ခ်ည့္နဲ႔ေစ၍ စစ္၏ေဘးထြက္ ဆုိးက်ဳိး ဒဏ္မ်ားက ယခုထက္တုိင္ေအာင္ ခံစားေနရဆဲျဖစ္၏။
 
လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရမည့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရဘဲ အခ်င္းခ်င္း စစ္ခင္းရင္းသာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္ျဖစ္၏။ စစ္ေဘး ေၾကာင့္ ျပည္ပထြက္ေျပးရသည့္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ဘ၀မွာ ကုိယ့္ေျမ၊ ကုိယ့္ေရတြင္ မေနႏုိင္ေတာ့ဘဲ ျပင္ပတုိင္းျပည္မ်ား၌ ေအာက္က်ခံ၍ ေနေနရသည္မွာ ရင္နာစရာ ေကာင္းလွေပသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ မစည္းလံုး မညီညြတ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံထိပ္ဆံုး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွသည္ ေအာက္ေျခ သာေရး၊ နာေရး၊ လူမႈေရး အသင္းအထိပါ ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္၏။ ရပ္ကြက္ထဲရွိ လူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ားကလည္း မိႈလုိေပါ ေနၿပီး ေလး၊ ငါးေယာက္ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕ ေနထုိင္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးကေတာ့ ပါတီမ်ားျဖစ္၏ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးမည္ဟု ဆုိေသာအခါ မွတ္ပံုတင္ေသာ ပါတီေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္သျဖင့္ ကမၻာ႔အလယ္တြင္ ရယ္ဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ရ၏။ ယခုလက္ရွိလည္း မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ပါတီမ်ားစြာ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။ ေနရာယူခ်င္၍ အဖြဲ႕ထဲ၀င္ၿပီး ေနရာမရပါ က လူစုၿပီး အဖြဲ႕ခြဲေထာင္ေသာ အက်င့္ေၾကာင့္ ပါတီလည္း မ်ား၏။ သာေရး၊ နာေရး အသင္းလည္း မ်ား၏ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္၏။ က်စ္လ်စ္၍ အင္အားရွိၿပီး ထိေရာက္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ဖုိ႔ မႀကဳိးစားၾကဘဲ အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲကာ ေနရာလုယူၾကေသာ အက်င့္မ်ားက အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကုိ အင္အားေလ်ာ့ေစသည္။
 
စာေရးဆရာႀကီး တစ္ေယာက္က စာေပေဟာေျပာပြဲ တစ္ခုတြင္ ေဟာေျပာဖူး၏။ သူတုိ႔ၿမဳိ႕တြင္ ပရဟိတအသင္းမ်ား၊ နာေရး အသင္းမ်ား အၿပဳိင္ဖြဲ႕ၾကရင္း အဖြဲ႕မ်ားက မ်ားလွသျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ၾကရစဥ္ လူနာအိမ္ရွာရၿပီး ေသဆံုးပါက အၿပဳိင္အဆုိင္ ကူညီၾကေၾကာင္း ရယ္စရာအေနျဖင့္ ေဟာဖူး၏။ တစ္ဖက္တည္း ေတြးမိသည္မွာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား အၿပိဳင္အဆုိင္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳႏုိင္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း အသင္းအင္အားမ်ားမွာ စုစည္းမႈ မရွိ ျပန္႔က်ဲေနတတ္သျဖင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ေအာင္ျမင္ေသာ အသင္းျဖစ္ဖုိ႔ မလြယ္ကူျခင္းျဖစ္၏။ စိတ္ကူးေပါက္၍ အသင္းေထာင္လုိက္ၾက၊ ျပန္ပ်က္သြားလုိက္ၾကေသာ အသင္းမ်ားစြာကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။
 
ေလာကတြင္ ကုိယ့္မိသားစု၀င္ အခ်င္းခ်င္း အၿမဲတေစ ရန္ျဖစ္ေနပါက အျခားမိသားစုမ်ားက အထင္ေသးျခင္းကုိ ပထမဦးစြာ ခံရမည္ျဖစ္၏။ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕မႈႏွင့္ အတူ ဘာလုပ္လုပ္ အဆင္မေျပေတာ့ေပ။ ေတြ႕ဖူးေသာ မိသားစုတစ္ခုရွိ၏။ လူႀကီးသံုးေယာက္၊ ကေလးသံုးေယာက္ ရွိ၍ ေန႔စဥ္ရန္ျဖစ္ၾကေသာ အိမ္ျဖစ္၏၊ ရန္ျဖစ္ျခင္းမွာ သူတုိ႔ မိသားစုအတြက္ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္၏။ ေန႔စဥ္ ဆူပူေနေသာ သူတုိ႔အိမ္ကုိ ပတ္၀န္းက်င္က အထင္အျမင္ေသးၾကသည္ကုိ ဂ႐ုမစုိက္ၾကဘဲ အခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္ဖုိ႔သာ အားသန္ၾကသူမ်ားျဖစ္၏။
 
အိမ္ကုိစိတ္ကုန္လာေသာ သားအႀကီးက အေ၀းတစ္ေနရာသုိ႔ ထြက္သြားၿပီး အိမ္ေထာင္ျပဳေနလုိက္ကာ မိဘမ်ား ေသေသာ္လည္း ျပန္မလာေတာ့သည္အထိ သူ႕အိမ္ကုိ စိတ္နာသြား၏။ က်န္သူမ်ားကလည္း တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ဆံုးကာ ေနာက္ဆံုး က်န္သည့္ႏွစ္ေယာက္က အိမ္ေရာင္းၿပီး ထြက္သြားၾကမွ သူတုိ႔အိမ္၏ရန္ပြဲ ၿပီးဆံုးသြား၏။ အၿမဲရန္ျဖစ္တတ္ေသာ ထုိမိသားစု အေၾကာင္း စဥ္းစားမိတုိင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္လည္း ထုိမိသားစုကဲ့သုိ႔ ပံုတူျဖစ္ေနသလားဟုပင္ အေတြးေရာက္မိ၏။ ျမန္မာတုိ႔၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မရွိ၊ အကြဲကြဲ အျပားျပား ျဖစ္ေနပံုႏွင့္ ဥာဏ္ရည္နိမ့္ၿပီး ရန္လုိေနၾကပံုတုိ႔ကုိ facebook တြင္ ၾကည့္ပါက ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ ေကာင္းေအာင္ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။ မိန္းကေလးခ်င္းလည္း ပက္ပက္စက္စက္ ဆဲၾက၏။ မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက်္ားေလး ဆဲၾက၏။ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕လည္း အၿပဳိင္ဆဲေရးၾကသည္။ ကုိယ့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေလာ္ဘီလုပ္ၾကရင္း ၿပဳိင္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ကေလာ္တုပ္ၾက၏။ ရဟန္းသံဃာမ်ားလည္း သာသနာ့သမုိင္းတြင္ မႀကဳံဖူးေလာက္ေအာင္ အဆဲခံၾကရ၏။ ဘုရားခုိး၊ လူသတ္သမားကုိ သူရဲေကာင္းပမာ အမႊမ္းတင္ခ်င္သူက ရွိေသး၏။ တုိင္းျပည္ အက်ဳိးအတြက္ အစစအရာရာ စြန္႔လြတ္ အနစ္နာခံလုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ကုိ ဆဲ၍ ေထာင္က်၍ လြတ္လာသူကုိ သူရဲေကာင္းပမာ ႀကဳိဆုိၾက၊ ဂုဏ္ယူသူ ရွိေနသမွ် ျမန္မာျပည္ႀကီး တုိးတက္ဖုိ႔ မလြယ္ကူလွေပ။ ဘာသာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အမုန္းတရား ႀကီးထြားေစရန္ လံႈ႕ေဆာ္ၾကသူမ်ား၊ တုိင္းျပည္ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေစရန္ သတင္းအမွားကုိ စနစ္တက် ျဖန္႔ေနသူမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ အေျခအေနသည္ အလြန္စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ ေကာင္းလွသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။
 
ဆူပူမႈျဖစ္ရန္ ေငြေပးစည္း႐ံုးသူမ်ားႏွင့္ ေငြအတြက္ ဘာမဆုိ လုပ္မည့္ လူမုိက္မ်ား အားေကာင္းေနျခင္းကလည္း စုိးရိမ္စရာ ေကာင္းလွေပသည္။
 
လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပသ၁နာေပါင္းမ်ားစြာကုိ ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္ျဖစ္၏။ စီးပြားေရး မေျပလည္မႈမ်ားမွသည္ ျမန္မာတုိ႔၏ အသက္ေသြးေၾကာ ဧရာ၀တီ၏ ေရရွည္ တည္တံ့ႏုိင္ေရးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ဘဂၤလီအေရးကိစၥမ်ားသည္ အကုိင္အတြယ္ မတတ္ပါက ျမန္မာျပည္ေျမပံု ပဲ့ထြက္သြားရမည့္ အေနအထားမ်ား ျဖစ္၏။ ရခုိင္ကိစၥအတြက္ ျပင္ပကမၻာမွ ဖိအားမ်ားသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းလွေပ၏။ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဖိအားေပးေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္ လံုး ညီညြတ္စြာျဖင့္ တြန္းလွန္ရမည့္ အခ်ိန္၌ အစုိးရအခက္၊ တုိ႔အဖြဲ႕အခ်က္ လုပ္ခ်င္ၾကေသာ အဖြဲ႕မ်ားလည္း ရွိေနသည္ကုိ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႕ေနရ၏။
 
စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းသည္ ခြန္အားျဖစ္သည္ဟု ဆုိ႐ုိးစကားရွိေသာ္လည္း မစည္းလံုး မညီညြတ္ဘဲ အခ်င္းခ်င္းရန္ျဖစ္၍ ေနရာယူခ်င္ေနၾကျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္၏ သေကၤတပံုရိပ္ျဖစ္ေနၿပီလားဟု ဆုိရမေလာက္ေအာင္ ျပည္တြင္း၌ ညီညြတ္မႈ အားနည္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္၏။
 
ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိေသာ မိသားစုျဖစ္ဖုိ႔ အိမ္သားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုး ညီညြတ္မႈက အေရးပါသကဲ့သုိ႔ ကမၻာ႔အလယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟု ထည္၀ါစြာ ရပ္တည္ႏုိင္ၿပီး ျပင္ပက်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကုိ တြန္းလွန္ႏုိင္စြမ္းရွိေစရန္ ျပည္တြင္း စည္းလံုးမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖုိ႔သည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု ထင္မိပါသည္။
 
ေအးလြင္ ( ကသာ )
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.