‘ပင္လံု’ ကို ‘ပလံု’ မျဖစ္ေစဖို႔ရာ || ၿငိမ္းခ်မ္းေအး ||

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္တဲ့ လက္ရွိ အစုိးရသစ္ ေျဖရွင္းရမယ့္ အဓိက ျပသ၁နာႀကီး တစ္ခုဟာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားနဲ႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးပဲ ျဖစ္ဆိုတာ ရွင္းလင္းတဲ့ အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အခု က်င္းပမယ့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုကေန ၿငိမ္းခ်မ္းခရီးသစ္ ခရီးရွည္အတြက္ ေျခလွမ္းေတြ စတင္မယ္ဆိုတာလည္း ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ တည္ဆဲ ၂၀၀၈ နာဂစ္ စစ္ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္မွာ အစိုးရသစ္ဟာ သီးျခားလြတ္လပ္ အာဏာ တည္ရွိခြင့္ရေနၿမဲျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္ အေပၚ ၾသဇာေညာင္းမႈ အားနည္းေနေသးတာလည္း အမွန္ပါပဲ။ လူမ်ိဳးစုေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္ တပ္ေတြပါဝင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ပူးတြဲေကာ္မတီ အစည္းအေဝးစတင္က်င္းပရာမွာကို ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္သူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲဲ႕ နာမည္ေတြမွာ ရာထူးေတြ မေဖာ္ျပမႈနဲ႔အတူ ၂၁ ရာစု ပင္လံုဟာ ေဝဖန္မႈမ်ားနဲ႔ စတင္ခဲ့ရတာက သက္ေသပါပဲ။ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ သေဘာထားေတြ ေျဖာင့္မတ္မႈနဲ႔ အျပည္အလွန္ ေလးစားမႈက ႏွစ္ဘက္ တင္းမာေနမႈကို ေျဖေလွ်ာ့မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အသက္တမွ် အေရးႀကီးပါတယ္။
 
ဒီေနရာမွာ လြတ္လပ္ၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ ေခတ္သစ္သမိုင္းမွာ အခ်ိန္အမ်ားစု ႀကီးစိုးေနတဲ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ဦးေဆာင္ႀကီးစိုးတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ မဆလ၊ နဝတ၊ နအဖကေန ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီအမည္ခံ ဗိုလ္ဦးသိန္းစိန္ စစ္တစ္ပိုင္း အစိုးရေခတ္အထိ နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးခံ အစိုးရမ်ားရဲ႕ စနစ္အမွား၊ မူအမွား၊ လုပ္ရပ္အမွားမ်ားကို အေျခခံက်က် နားလည္ သံုးသပ္ သမိုင္းသင္ခန္းစာ ယူႏိုင္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ဒါမွသာ ျပည္ေထာင္စုအေရးအတြက္ ဘယ္လိုသေဘာ၊ အလုပ္ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြ ေရွာင္ၾကဥ္ရမလဲ ဆိုတာ သိႏိုင္ပါမယ္။
 
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲမွာ စိုးလို႔ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ တိုင္းျပည္အာဏာကို အဓမၼတက္ယူခဲ့ခ်ိန္ကစလို႔ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ အစိုးရအဆက္ဆက္ရဲ႕ မေျပာင္းလဲတဲ့ လကၡဏာ ၃ ရပ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့
 
၁) ျပည္တြင္းစစ္အေပၚရႈျမင္ပံု
၂) ျပည္ေထာင္စုကို ပံုေဖာ္ပံုနဲ႔
၃) တိုင္းရင္းသားအေရးကို ကိုင္တြယ္ပံုပါ။ ဒီ လကၡဏာ ၃ ရပ္ကို အေျခခံက်က် ျပင္ႏိုင္မွသာ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားဟာ လြတ္လပ္ၿပီးေခတ္ကတည္းက ျပည္တြင္းစစ္ကို အာဏာနဲ႔ စစ္တပ္ႀကီးထြားမႈ အလို႔ငွာ အသံုးခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလို အသံုးခ်ရာမွာ လူထုကို ဝါဒျဖန္႔ဖို႔ရာအတြက္ေတာ့ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းႀကီးေတြကို ေရွ႕ကာ အျဖစ္ ဆြဲကိုင္ ထားပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ လိုအပ္ခ်က္၊ ျပည္ေထာင္စု အတြက္ ကာကြယ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ ရႈျမင္ပံုပါပဲ။ ဒီသေဘာကို ဦးစြာ ျပင္ႏိုင္ရပါမယ္။
 
အျပင္သင့္ဆံုးေတာ့ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကို မိမိလက္ေအာက္ခံ ကိုလိုနီအသြင္ သယံဇာတရွာ ကုန္ၾကမ္းယူ႐ံု၊ ကုန္ေခ်ာေရာင္းခ်႐ုံသက္သက္ထက္ မပိုလွတဲ့ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ႏိုင့္ထက္စီးနင္း ဆက္ဆံေရးကိုပါပဲ။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ယူ၊ ေက်ာက္စိမ္းယူ၊ ကၽြန္းသစ္ယူ၊ အျခား တြင္းထြက္မ်ိဳးစံု ယူရံုသက္သက္ အသံုးခ်ျခင္းပါ။ ဒါဟာ အဂၤလိပ္အရင္းရွင္နယ္ခ်ဲ႕ရဲ႕ ကိုလိုနီစနစ္ဆိုးကို တိုက္႐ိုက္ဆက္ခံျခင္းလို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
 
ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာစံု ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တစ္မ်ိဳး တစ္ဘာသာ ပံုစံ တစ္ျပည္ေထာင္ စနစ္ ဇြတ္အတင္း ပံုေဖာ္ျခင္းပါပဲ။ ျပည္ေထာင္စုမွာ ျမန္မာ- ဗုဒၶ ဝင္ေတြခ်ည္းေနဟန္ ပံုေဖာ္တဲ့ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒအေျခခံ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးရဲ႕ တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ က်ံဳးသြင္းမႈကိုလည္း ျပင္ႏိုင္ရပါမယ္။ ဒါဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ကနဦး ဆရာအရင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ဖက္ဆစ္စနစ္ရဲ႕ အေမြဆိုးကို အေမြခံၿပီး လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းလို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
 
ဒါေၾကာင့္ ၿခံဳသံုးသပ္ရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရာစုဝက္ရဲ႕အစိုးရစနစ္မွာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုအေရး ကိုင္တြယ္ပံုဟာ အရင္းရွင္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္နဲ႔ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ စနစ္ ႏွစ္ခုေပါင္းဆိုးေမြခံျခင္းလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
 
*** ဘယ္လိုဆက္ခံခဲ့သလဲ၊ ဘယ္လို ျပင္ရပါမလဲ
 
ကယားျပည္နယ္ ဇြတ္လုပ္ နာမည္သစ္ထြင္ယူထားလို႔ ကရင္နီျပည္နယ္ အျဖစ္ ျပန္ေျပာင္းလဲဖို႔ ေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား အခု ေတာင္းဆိုေနၾကသလို နာမည္ကိစၥက အစပါ။ နာမည္ျပသ၁နာ ဟာ ႏို္င္ငံနဲ႔ လူမ်ိဳးနာမည္ ျမန္မာလား၊ ဗမာလားကေန ေခတ္အဆက္အဆက္ လူနည္းစုေဒသေတြမွာ ျမန္မာမႈျပဳ၊ ျမန္မာသံစစ္စစ္ လုပ္ထားတဲ့ ၿမိဳ႕ရြာနာမည္မ်ားအေရး အထိ ပါပါတယ္။ ဒီလို လူနည္းစု ေဒသေတြမွာ ေဒသခံအသံထြက္မ်ားကို ေဖ်ာက္ ၿမိဳ႕ရြာနာမည္မ်ား ေျပာင္းျခင္းလိုမ်ိဳးနဲ႔ လူအမ်ားစု ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာေရး သာသနိက အေဆာက္အအံုေတြ ဇြတ္အတင္း ေဆာက္ျခင္းလိုမ်ိဳးေတြဟာ အရာရာ ျမန္မာျဖစ္လုပ္ခ်င္တဲ့ Myanmarnization မူဝါဒပါ။ ဒါဟာ အဂၤလိပ္ေတြ ကိုလိုနီေခတ္ေကာင္းစဥ္က ကမၻာပတ္ၿပီး လူျဖဴ အရွင္သခင္ႀကီးမ်ား အျဖစ္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ လိုက္၊ အဂၤလိပ္ဇာတ္သြင္းလိုက္လုပ္ခဲ့တဲ့ Englishnization လုပ္ခ်င္ခဲ့မႈနဲ႔ အတူတူပါပဲ။
 
ဒီလို ဘာသာေဗဒ၊ ယဥ္ေက်းမႈ သေဘာ ကိုလိုနီ ကၽြန္ျပဳျခင္း သေဘာအျပင္ လြတ္လပ္ၿပီးေခတ္ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ဟာ (အခုအခ်ိန္အထိ) အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီေခတ္အတိုင္း လူနည္းစု လူမ်ိဳးစုေတြကို ပံုစံ တစ္မ်ိဳး ခြဲျခားၿပီးလည္း ဆက္ဆံပါတယ္။ လူမ်ိဳးစုေတြ အခ်င္းခ်င္း အျမင္ မၾကည္လင္ေအာင္၊ မတည့္ေအာင္ ေသြးခြဲပါတယ္၊ ကရင္လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးတည္းေတာင္ ႏွစ္ဖြဲ႕ကြဲေအာင္ ဘာသာေရးနဲ႔ သပ္လွ်ိဳၿပီးမွ အႏိုင္ယူခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ စစ္မွန္တဲ့ သေဘာထားနဲ႔ ေျဖရွင္းရင္ ခ်က္ခ်င္း ရပ္ႏိုင္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကို မွ်ဥ္းမွ်ဥ္းဆြဲ ထားၿပီး လူမ်ားစု ျမန္မာေတြကို “ေတြ႕လား.. လူနည္းစု ေသာင္းက်န္းသူ သူပုန္ေတြ အမ်ားႀကီး၊ ငါတို႔ ရွိမွ ျဖစ္မယ္၊ တပ္မေတာ္ အင္အားရွိမွ တိုင္းျပည္ အင္အား ရွိမယ္” ပံုေဖာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသေဘာဟာ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီ အေမြ ဆိုး Divide and Rule အတိုင္းပါပဲ။
 
ငါတို႔က လူမ်ားတယ္၊ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္အေျခခံက အခုအထိ မေပ်ာက္ေသးေၾကာင္းကိုလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ မေနာတိုင္ ဖ်က္၊ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းထဲ ဗုဒၶဘာသာဘုရား၊ ေက်ာင္းလာေဆာက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားက သက္ေသျပေနပါတယ္။
 
တကယ္တမ္းက တိုင္းျပည္မွာ “ျမန္မာ (ဗမာ)” လူမ်ိဳး မဟုတ္သူ အေရအတြက္ဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ရဲ႕ လူဦးေရ ထက္ ပိုပါတယ္။ သူတို႔ အားလံုးမွာ မတူညီတဲ့ ဘာသာစကား၊ အသံထြက္၊ စာေပ၊ ဓေလ့၊ ထံုးစံ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ အသီးသီး ရွိၾကတယ္။ ဒီလို တိုင္းျပည္ ေနာက္ခံ အေနအထားမွာ တမ်ိဳး၊ တဘာသာ ခ်ီးေျမွာက္ Ethnocentric တရားလြန္ျဖစ္၊ “မဟာျမန္မာ” စိတ္ေန သေဘာထား၊ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ မင္းစိတ္ေပါက္႐ုံမက ဆိုခဲ့သလို ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕နဲ႔ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ဖက္ဆစ္ အေမြကိုပါခံတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ အျပဳအမူစနစ္ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးစု ျပသ၁နာ၊ ပဋိပကၡေတြ ရာစုဝက္ေက်ာ္ ၾကာေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒါကို ၂၁ ရာစု ပင္လံုကေန အေျခခံက်က် အမွန္ျမင္၊ ျပင္ႏိုင္ရပါမယ္။
 
လူမ်ိဳးစု ျပည္တြင္းစစ္ ျပသ၁နာမ်ားကို စစ္အစုိးရမ်ား အဆက္ဆက္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ က “အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ အေမြဆိုး” လို႔လည္း လူထူထူရွိရင္ “ငျပဴးက ၿပဲ” ထမင္းရည္ပူ လွ်ာလႊဲလည္း အၿမဲ လုပ္ေလ့ရွိခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ မမွန္ကန္တဲ့ သေဘာထား၊ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေနတဲ့ အျပဳအမူ၊ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ ပံုေဖာ္ထားတဲ့ စနစ္ ကိုေတာ့ ျပင္ဖို႔ ဘယ္တုန္းကမွ မႀကံစည္ခဲ့ပါဘူး။ အနည္းဆံုးအဆင့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ပံုရိပ္ျမွင့္ဖို႔၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္ဖို႔ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိတဲ့ ႐ုပ္သံေတြကိုပဲ ၾကည့္ပါ။ အေပၚယံသေဘာ သိပ္ဆန္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာလည္း “Tourist Trap” ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေထာင္ေခ်ာက္ စားက်က္အျဖစ္ လုပ္စားခံေနရရွာတဲ့ ကယန္း (ပေဒါင္) လိုမ်ိဳး ထူးျခားတဲ့ အသြင္အျပင္ ယဥ္ေက်းမႈ ရွိသူမ်ားကို ေၾကာ္ျငာအျဖစ္ ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယို ထည့္႐ိုက္ေကာင္း ႐ိုက္မယ္၊ ကရင္ ဒံုးယိမ္း၊ ကခ်င္မေနာပြဲ အကအလွေတြ ပါေကာင္းပါမယ္။ ဒါေပမ့ဲ အမ်ားစုကေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းကန္၊ ေစတီပုထိုးနဲ႔ ျမန္မာမ်ားရဲ႕ လက္နက္ အင္ပါယာႏိုင္ငံေတာ္ ပုဂံ အေျချပဳ ပံုေဖာ္မႈသာ ျဖစ္တာ မ်ားပါတယ္။ ပိုမို အေရးႀကီးတဲ့ ပညာေရးစနစ္၊ သမိုင္းပံုေဖာ္မႈလိုမ်ိဳးမွာေတာ့ ပိုသာဆိုးပါတယ္။ တစ္မ်ိဳး တစ္ဘာသာ အသားေပးမႈ သမိုင္းလိမ္၊ သမိုင္းဝွက္ေတြဟာ တင္းက်မ္းျဖစ္ေနပါတယ္။
 
ဒီလို အေျခခံ အေတြးအေခၚ၊ စနစ္ပံုေဖာ္မႈ အလုပ္ေတြမွာအထိပါ ျပင္ႏိုင္မွ တိုင္းရင္းသာအေရး ေအးမွာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္၊ မွန္ကန္၊ မွ်တတဲ့ သေဘာထား၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားနဲ႔ အေျခမတည္ရင္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ ပါမစ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေသနတ္ေထာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြလိုပဲ “စလယ္ဝင္ ဖင္မမည္းခင္” ဇာတ္လမ္းခင္းေနဦးမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အႏွစ္မပါတဲ့ စကားအလွ ဟိုတယ္ခန္းေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေအာင္ျမင္ျပ႐ုံနဲ႔ အမွန္တကယ္ ခြင့္တူညီမွ် ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ စိတ္ဓာတ္ တည္ေဆာက္လို႔ မရပါဘူး။ လူမ်ိဳးစုျပသ၁နာမ်ားကို အဂၤလိပ္ေသြးထိုးခဲ့မႈ၊ ကိုလိုနီေခတ္ေဟာင္းစနက္ အျပစ္ပံုခ်ခ်င္တဲ့ စိတ္အရင္းခံေလာက္နဲ႔လည္း မရပါဘူး။
 
တကယ္ေတာ့ ဒီလိုစနစ္ဆိုးေတြ ပံုေဖာ္ခဲ့လို႔ လူအမ်ားစု ျမန္မာမ်ား ေကာင္းစားသလား ဆိုရင္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔လည္း တံုးေအာက္က ဖားခ်ည္းမို႔ လူေမြးလူေရာင္ မေျပာင္ခဲ့ပါဘူး။ ႏိုင္ငံသား လူမ်ိဳး၊ ဘာသာစံုဟာ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘာသာေရး က႑စံု လူစဥ္မမီ ျခင္းအက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ကိုယ့္စရိတ္နဲ႔ကိုယ္ သူမ်ားတိုင္းျပည္ေတြကို သြားခိုလံႈ၊ အလုပ္လုပ္ လိုလိုခ်င္ခ်င္ ကမၻာလွည့္ ကၽြန္ခံေနရပါတယ္။ လူဦးေရ အဆမတန္နည္းလာတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ေတြက သက္ေသပါပဲ။ ျမန္မာအမ်ားစု ရွိရာ အညာေဒသမွာလည္း လုပ္အားရွားပါးမႈ ျပသ၁နာ ျဖစ္ေနတာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။
 
ဒီလို လူသားအရင္းအျမစ္တင္ ဆံုးရံႈး ေခတ္သစ္ကၽြန္ဇာတ္လမ္း ခင္းေနရတင္ မကေသးပါ။ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း ျပည္မအစိုးရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို ပိုက္ဆံပံုေပး၊ လက္နက္ေထာက္ပံ့ႏိုင္တဲ့ ေဒသတြင္းနဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးေတြက ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကိုလည္း ကိုယ့္ဆီရွိတဲ့ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ ေရနံ၊ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကိုလည္း တင္ပို႔ ဆက္သေနရပါေသးတယ္။ ျပည္မအစိုးရနဲ႔ ေဒသခံ ေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ားၾကား ပဋိပကၡနဲ႔ စနစ္ဆိုးမွာ လသာေနတုန္း ဗိုင္းငင္သလို တူးဆြ ယူငင္ခံေနရတဲ့ ဖားကန္႔ျဖစ္စဥ္ကိုပဲၾကည့္ပါ။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကမ္းလြန္သိုက္ေတြ ေက်ာကပ္ရပ္တည္ရွိေပမယ့္ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းႀကီးေတြ ျပည္နယ္ဗဟို အသည္းႏွလံုးကိုခြဲ ျဖတ္ေဖာက္ ေရာင္းစားျခင္းခံရၿပီး ကိုယ့္ဆီေတာ့ မီးမလာ၊ မီရတဲ့ ေဒသက်လည္း မီတာခ ေစ်းႀကီးေပးေနရတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ျမင္ၾကည့္ပါ။ သယံဇာတ သစ္ေတာ သဘာဝအလွစံုလင္လွေပမယ့္ ေဝးလံေခါင္သီ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲ၊ ဆင္းရဲတြင္းနက္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္အက်ဆံုး ျဖစ္ေနတဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ခ်င္းလူထုကို ၾကည့္ပါ။
 
ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ အစိုးရအသစ္ ဦးေဆာင္ၿပီ ၂၁ ပင္လံု ကေန တဆင့္ တိုင္းရင္းသားအေရး ေျဖရွင္းႏိုင္မလား ေမးခြန္းအတြက္ ေဆာင္းပါးမွာ ဆိုခဲ့တဲ့ အစိုးရစနစ္ယႏၱရား မူဝါဒမွာ အ႐ိုးစြဲ စိမ့္ဝင္ အျမစ္တြဲ ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ လူနည္းစုေရးရာကို ကိုလိုနီစနစ္နဲ႔ ဖက္ဆစ္စနစ္ အေမြခံ စဥ္းစား၊ က်င့္သံုး မူဝါဒေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းကို အလံုးစံုရပ္တန္႔ႏိုင္ရင္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္စရာ ရွိမယ္ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ လူနည္းစုမ်ားဘက္ကလည္း အတိတ္သမိုင္းဆိုးရလဒ္ ျမန္မာ (ဗမာ) လူမ်ိဳးအေပၚ မယံုၾကည္မႈ၊ အမုန္း၊ အာဃာတေတြ ေဖ်ာက္ႏိုင္ရပါမယ္။ ဒါမွသာ တိုင္းျပည္မွီတင္းေနထိုင္ေနသူ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ အားလံုး ညီညြတ္မွ်တ ခရီးလမ္းပန္းတိုင္တူ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ပါမယ္။
 
နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္ အမွန္တကယ္ မတူကြဲျပားမႈေတြကို အင္အားအျဖစ္စုစည္း သာတူညီမွ် ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ တည္ေဆာက္လိုတယ္ ဆိုရင္ျဖင့္ တစ္မ်ိဳး၊ တစ္ဘာသာ ဗဟိုျပဳ ဖက္ဆစ္စ႐ိုက္အက်င့္ေတြကို အလံုးစံု စြန္႔ခြာရမွာ ျဖစ္သလို ရာစုဝက္ေက်ာ္ၾကာ လိုလိုလားလား အင္တိုက္အားတိုက္ အေမြခံလာခဲ့တဲ့ သယံဇာတယူ႐ံု ဗိုလ္က် ျခယ္လွယ္ ကိုယ္က်ိဳးရွာ႐ံု သက္သက္ ကၽြန္ျပဳလိုတဲ့ နယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီစိတ္ဓာတ္အက်င့္အလုပ္၊ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို စနစ္မွာ၊ အေျခခံဥပေဒမွာ အထိပါ အေျခခံက်က် ေဖ်ာက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ‘ပင္လံု’ ဟာ သိကၡာရွိရွိ ‘ပင္လံု’ အျဖစ္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ၿပီး ‘ပလံု’ မျဖစ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းပါ။
 
ၿငိမ္းခ်မ္းေအး
(ေဆာင္းပါးပါ အာေဘာ္ကို ေဝဖန္ရန္ nyeinchanaye81@gmail.com )
The Ladies News
 

Vote: 
Average: 5 (1 vote)
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.